Държавата, която светът изгуби

USSRПоследният председател на Върховния съвет на СССР Анатолий Лукиянов: дезинтеграцията на съветското пространство още не е завършена

Преди 90 години на световната карта се появи нова държава – СССР. И макар държавата да не съществува вече 20 години, СССР продължава да живее в съзнанието на милиони хора – и тези, които смятат разпадането му за катастрофа, и сред тези, които са сигурни, че изчезването му е човешко благо. В спорове около съветската държава от различните страни на барикадата се оказват и тези, които са родени след разпада на СССР, и тези, които са свидетели на неговата история, и тези, които са творците на историята му. Някои изпитват носталгия по родостното детство и юношество. Някои проклинат съветската цензура и опашките по магазините. А някои се замислят над това, какво всъщност, представляваше съветската система, в како се крие нейния феномен, и защо тя рухна. Последният председател на Върховния съвет на СССР, професор от МГУ Анатолий Лукиянов, който в последните години от съществуването на СССР беше главен човек в съветската законодателна власт, предпочита да оценява съветската система, съветската история и разпада на съветската държава от позицията на професионален юрист.

62665–          Популярна е тезата, че съветската система е тоталитарна. Убеден съм, че основания за подобни твърдения няма. Тоталитарна държава на територията на Русия никога не е имало. Имало е отсъствие на демократични принципи, в това число и по време на монархията. Но не е имало устойчива тоталитарна традиция. Съветската държава се изграждаше на база на общините и колективите. В този смисъл, тя наследи дълбоки традиции, свойствени на руското общество. Руската община, украинските чазачи части, селските общини в Белорусия – това е историческият фундамент, върху който израстна съветската система. Но и мюсюлманските републики, влизащи в СССР, в този смисъл също не са изключение. Общинната идеология откриваме и в Корана, в традиционния ислям. И религиозните възгледи, и социалните традиции на народите, образуващи съветската държава, без всякакво съмнение, се базират на тази основа. Да се смята, че това е тоталитарна база, е дълбоко неверно. Общината делегира свои представители и органи на управление. Този принцип наследи системата на Съветите, върху която се базира съветската власт. При това, народът можеше да отзовава депутатите от съветите на всички равнища, ако те не се справяха с работата си, не изпълняваха задълженията си. Сега тази система е прекършена напълно. Всъщност, пряка отговорност на депутатите пред избирателите, повече няма.

 –          Нима съществуващата в СССР еднопартийна система и статуса на управляваща партия, който беше бетониран за КПСС чрез съветската Конституция, не е доказателство, че държавата тогава не беше демократична?

–          Съветската система се различава от системата на западните демокрации. Самият механизъм на формиране на съветските органи на власт и механизмът на тяхното функциониране беше принципно различен, както и в дореволюционна Русия. Но това съвсем не означава, че съветската система беше по-малко демократична. По този въпрос подробно пиша в книгата си “Парламентаризмът в Русия”. Да вземем правото да се отзовават депутатите. Това е без съмнение огромно преимущество на СССР. Това е проява на истинска народна воля, която няма да се намери никъде в западните демокрации. По време на работата ми във Върховния Съвет на СССР оттам бяха отзовани от избирателите 12 депутати, а от местните съвети – 15 000. Така решиха избирателите. Върху тях никой не беше оказвал натиск. Никой не им попречи да отзоват депутатите, които са изгубили доверието на хората. А тоталитаризмът – това е съсредоточаване на властта в ръцете на един човек, на когото обществото не е делегирало властта. Това е произволът на владетеля, който е узурпирал властта.

 –          Много хора смятат, че никаква перестройка на съветското общество не е била необходима. Хората мислят, че в средата на 80-те тя е била наложена от върховете, а за да се съхрани СССР е трябвало ръководството да се въздържа от политически реформи.

–          Първоначалната идея за преустройството не принадлежеше на Горбачов. Терминът звучеше още при Андропов. Болшинството от хората, които подкрепяха идеята за преустройство съвсем нямаха предвид смяна на политическата система, а нейното усъвършенстване. Например, благодарение на широкото обществено движение беше направен Конгрес на народните депутати, които представляваха цялото население на страната и максимално отразяваха волята на гражданите.

 –          Ако през 1985 г. начело на страната не се бе оказал Михаил Горбачов, по-нататъшната история на СССР би ли била различна?

62665-1–          Разбира се. Промените щяха да се извършат при всички положения. Но техният характер би бил друг. Това вече в голяма степен зависи от личността на лидера. Аз лично познавам Горбачов още от студентските години. Той в голяма степен беше човек повърхностен. Той мислеше, че системата на колхозите е неефективна, че земята трябва просто да се раздаде на селяните и да се лансира частната собственост в селското стопанство. Но не си струва да се прави нова преоценка на персоналната роля на Гормачов. Влиянието на обкръжението му, в крайна сметка, се оказа по-голямо от неговите собствени идеи и съждения. Той беше зависим от мнението на съпругата си Раиса Максимовна. А на нея й правеха силно впечатление пътуванията й на Запад. На нея й се струваше, че там е по-добре, че там се живее по-правилно. Но най-силно влияние върху Горбачов оказа Александър Яковлев. Той му беше най-приближен сред членовете на Политбюро на ЦК на КПСС. Това беше човекът, който като посланик на СССР в Канада и после, по време на пътуванията си в Америка, напълно беше обхванат от идеологията на икономическия либерализъм: само частна собственост, само “свободен пазар”, само индивидуалните, егоистичните интереси.

В годините на преустройството Яковлев беше влиятелен човек в Политбюро, но по онова време той вече беше сформирал антисъветските си убеждения. Още по-убедени противници на съветската система се оказаха бъдещите “млади реформатори” – Гайдар, Чубайс. В онези години те бяха на стаж при главния идеолог на съвременния либерален капитализъм Милтън Фридмън. САЩ съзнателно произвеждаха агенти на влияние, за да демонтират съветската система.

 –          Вие твърдите, че Западът фактически е купил тези хора и е направил от тях съзнателни изпълнители на неговата воля?

–          Не знам дали са били купени в буквалния смисъл или не са. Много реформатори просто бяха убедени, че капиталистическият пазар и частната предприемчивост – това е панацеята на всички проблеми, която дава на човека истинската свобода. Но западният елит, който десетилетия водеше против нашата страна “студена война”, прекрасно съзнаваше, че чрез ръцете на тези хора ще победят СССР. Някои западни лидери в прав текст заявяваха, че имат намерение да сринат СССР. Например, Маргарет Татчър не веднъж казваше, че те са заинтересовани от подобна съдба на СССР.

Горбачов водеше война игра. Той искаше да “смачка” Елцин, с когото имаше лична вражда. Затова провокира хората, които бяха влезли в ГКЧП, даде им гаранции. А сам той остана в сянка под предлог, че има лошо самочувствие. И когато разбра, че ГКЧП се изгуби играта, се направи “жертва на пучистите”. А след това той вече съвсем съзнателно започна да разбива СССР.

–          Но когато се създаде ГКЧП вие повярвахте, че извънредното положение може да спаси страната?

–          Не вярвах в това от самото начало. Аз заявих, че няма да участвам в подобна провокация. Отказах да участвам в нея. След няколко дена след ареста на членовете на ГКЧП арестуваха и мене самия. Опитваха се да ме принудят да направя признания, че съм в групата на организаторите на комитета. На третия или четвъртия ден от престоя ми в ареста дойде делегация от министъра на вътрешните работи, главния прокурор, председателя на Върховния съд. Срещнах ги спокойно. Казах: “Никакъв пуч не са извършвали участниците в ГКЧП и никого не са отстранявали от властта. Всичко беше съгласувано с Горбачов. Но не смятам да се оправдавам. Аз не съм замесен в тази работа. Можете да стоите тук до Второ пришествие, но от мене нищо друго няма да чуете, защото това е самата истина”. Със следователите също отказах да разговарям. Половин година след това, до самия съд, не казах нито дума повече.

 –          Имаше ли възможност след 91-а година да се спаси СССР, да се съхранят поне част от републиките в неговия състав?

–          Не. Основният човек в Москва беше Елцин. На него и на новата руска власт СССР не им трябваше. Какво в действителност беше Беловежското съглашение, което постави кръст на СССР? Това беше не бягство на републиките от СССР. Това беше тяхното съгласие за това, че Русия обявява суверенитета си. То просто се примириха с това, което направи Елцин. А преди това се случи нещо невероятно. Беше нарушен един от най-главните принципи на федерацията. Елцин прие закон, според който всички данъчни постъпления преминават от контрола на СССР към контрола на Русия. Това, разбира се, предизвика колосално недоволство от страна на другите републики. Те видяха, че тях просто ги отблъскват.

–          Често говорят за сходството на политическата система на днешна Русия със съветската.

–          Никакво сходство между двете системи няма. Съветската система се базираше на истинска вертикална власт – от селските съвети до Върховния съвет на СССР и Конгреса на народните депутати. Депутатите можеха да бъдат отзовавани и не бяха назначавани от губернатори. Депутатите бяха издигани от трудовите колективи, а се избираха от всички граждани. Тогавашната власт беше много по-свързана с хората. От хората, от мнението им зависеше много.

–          Възможен ли е разпад на Руската федерация по аналогия на разпада на СССР?

–          За съжаление, факторите за това има достатъчно. Не забравяйте, че дезинтеграцията на съветското пространство също не е завършена. Същите механизми, същите сили, които доведоха до разпада на СССР, продължават да действат и днес, пречат на взаимодействието между държавите, възникнали в бившите съветски републики. Именно по тази причина е провокиран конфликта между Русия и Грузия. Именно затова постоянно се правят опити за външна намеса в работите на Белорусия, която си остава последователен руски съюзник. Това е истинската причина за недоволствата на противниците на Лукашенко, а не, че той управлява по авторитарен начин. Западът, САЩ са заинтересовани от по-нататъшния разкол на постсъветското пространство. Те се стремят максимално да засилят влиянието на Казахстан, на Киргизия, и да разположат на тяхна територия военните си бази. Туркменистан вече напълно е под западно влияние. Молдова също е обхваната от паяжината им. Украйна за сега заема половинчата позиция, мята се между Запада и Русия. А главна мишена в тази продължителна негласна война против вече бившия СССР е Русия. Разряването на руското геополитическо и икономическо влияние върху постсъветското пространство – това е пътят към отслабването на Русия, пътят към нейното окончателно превръщане в слаба и второстепенна държава. А следващият етап може да бъде разбиване на самата Руска Федерация.

–          Това е невероятно сложно. Подобен процес би се натъкнал на колосална външна намеса. Пък и вътре в самата Русия ще се появи съпротива против възстановяване на съветския тип система – съпротива от страна на крупните собственици, от страна на финансовия елит. Защото подобно възстановяване ще означава ликвидация на крупната частна собственост, анулиране на резултатите от призатизацията и възраждане на плановата икономика. Но главното не е това. Малко е, ако просто се възстанови механизма на функциониране на системата, нейните институти. Главният въпрос е друг – възможно ли е да се възстановят корените на предишната система? Възможно ли е връщането на предишната психология, предишните ценности, които хората тогава изповядваха и следваха? Разбира се, аз бих искал съветската система да се възроди. Но трябва да бъдем реалисти и да разберем колко това е трудно.

Петя Паликрушева

Един отговор на “Държавата, която светът изгуби

 1. + Некои размисли и логически разсъждения :
  – 1. За да се завоюват масите(народа) за идеята за народното възраждане, никакви социални жертви не са прекалено големи! Каквито и стопански отстъпки да бъдат направени в полза на трудещите се, те не са нищо в сравнение на онази огромна полза, която ще получи целият народ, ако благодарение на отстъпките успее да върне тези слоеве под националните знамена!!! САМО КЪСОГЛЕДАТА ОГРАНИЧЕНОСТ, С КОЯТО СЕ ОТЛИЧАВАТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИТЕ КРЪГОВЕ, ПРЕЧИ ПАК ДА ВЪЗРОДИМ ПЪЛНАТА СОЛИДАРНОСТ НА НАШИЯТ НАРОД И ИСТИНСКИЯТ СТОПАНСКИ ПОДЕМ ЩЕ БЪДЕ НЕВЪЗМОЖЕН, А ЗНАЧИ ЩЕ БЪДЕ И НЕВЪЗМОЖНО ДА СЕ ИЗВЛИЧА СЕРИОЗНА СТОПАНСКА ПОЛЗА!!!
  НЕКА ПРОФСЪЮЗИТЕ, С ЦЯЛОТО СИ УСЪРДИЕ ОТСТОЯВАТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА РАБОТНИЦИТЕ, ПРОТИВ АЛЧНИТЕ ЗА ПЕЧАЛБИ ПРЕДПРИЕМАЧИ, ЗА ДА ПРИНУДЯТ ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ДА УВАЖАТ ЗАКОННИТЕ ИСКАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ!!!
  ЕТО ЗАЩО ТОВА ДВИЖЕНИЕ, КОЕТО СИ ПОСТАВЯ ВЕЛИКАТА ЗАДАЧА ДА ВЪРНЕ РАБОТНИЧЕСКАТА КЛАСА В ЛОНОТО НА НАЦИЯТА, НЕ ТРЯБВА ДА ЗАБРАВЯ, ЧЕ ВЪПРОСЪТ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ЖЕРТВИ ТУК ИЗОБЩО НЕ ТРЯБВА ДА ИГРАЕ НИКАКВА РОЛЯ, ДО КОЛКОТО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТСТЪПКИ НЕ ЗАПЛАШВАТ НЕЗАВИСИМОСТТА НА НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО!!!
  – 2. ДА СЕ ВЪЗПИТАВАТ ШИРОКИТЕ НАРОДНИ МАСИ ВЪВ НАЦИОНАЛЕН ДУХ, МОЖЕ САМО ПО ПЪТЯ НА ИЗДИГАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ИМ РАВНИЩЕ. САМО ЧРЕЗ ИЗДИГАНЕ НА СОЦИАЛНОТО РАВНИЩЕ МОГАТ ДА БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ ОНЕЗИ ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕДПОСТАВКИ, КОИТО ЕДИНСТВЕНИ ПОЗВОЛЯВАТ НА ОТДЕЛНОТО ЛИЦЕ ДА СЕ ПРИОБЩИ КЪМ КУЛТУРНИТЕ БЛАГА НА ЦЯЛАТА НАЦИЯ!!!
  – 3. ДА СЕ ВНЕДРИ НАЦИОНАЛНАТА ИДЕЯ ВЪВ ШИРОКИТЕ НАРОДНИ МАСИ, НЕ Е ВЪЗМОЖНО ЧРЕЗ ПОЛОВИНЧАТИ МЕРКИ – НЕ Е ВЪЗМОЖНО, АКО ИЗХОЖДАМЕ ОТ ТАКА НАРЕЧЕНАТА ОБЕКТИВНОСТ. ТОВА ЗНАЧИ, ЧЕ НЕ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ ЗАВОЮВА ЦЕЛИЯТ НАРОД ЗА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕЯ ТАКА, КАКТО СИ ГО ПРЕДСТАВЯ НАШАТА СЪВРЕМЕННА БУРЖОАЗИЯ, ТОЕСТ СЪС ТАКИВА, ИЛИ ОНАКИВА УГОВОРКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ. САМО ПОШЛИЯТ УМ НА УМЕРЕНИЯ И СПРЕТНАТ БУРЖОА, МОЖЕ ДА СИ ВЪОБРАЗИ, ЧЕ КЪМ РАЯ ВОДИ ПЪТЯТ НА ЗЛАТНАТА СРЕДА!!! КОЙТО ИСКА ДА ЗАВОЮВА НА СВОЯ СТРАНА ШИРОКИТЕ МАСИ НА НАРОДА, ТОЙ ПРЕДИ ВСИЧКО ТРЯБВА ДА ПОДБЕРЕ КЛЮЧ, ОТВАРЯЩ ВРАТИТЕ КЪМ СЪРЦЕТО НА НАРОДА. ТОЗИ КЛЮЧ Е ВОЛЯ И СИЛА, А СЪВСЕМ НЕ ОБЕКТИВНОСТ, ТОЕСТ – СЛАБОСТ!!!
  – 4. ДА СЕ ЗАВОЮВА ДУШАТА НА НАРОДА Е ВЪЗМОЖНО САМО АКО С БОРБАТА ЗА СОБСТВЕНИТЕ ПОЛОЖИТЕЛНИ ЦЕЛИ, ПОВЕДЕМ БОРБА ЗА УНИЩОЖАВАНЕТО НА ОНЕЗИ, КОИТО СА УГНЕТИТЕЛИ И КАТО КЪРЛЕЖИ ПИЯТ НАРОДНАТА КРЪВ.
  САМО НАЙ БЕЗПОЩАДНА ВОЙНА СРЕЩУ ДУШМАНИТЕ НА НАРОДА, ЩЕ НАКАРА НАРОДА ДА ПОВЕРВА ВЪВ НАС И ДА ВИДИ ВЪВ НАС СВОИТЕ ЗАКРИЛНИЦИ И ОСВОБОДИТЕЛИ.
  ШИРОКИТЕ НАРОДНИ МАСИ СА КЪС ОТ САМАТА ПРИРОДА И НЕ РАЗБИРАТ КАК НЕКОИ ХОРА, КОИТО ТВЪРДЯТ, ЧЕ ИСКАТ ПРОТИВОПОЛОЖНОТО, В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЛЮБЕЗНИЧАТ ПО МЕЖДУ СИ, СТИСКАТ СИ РЪЦЕТЕ И Т.Н….
  – ИЗБУЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕЯ В ШИРОКИТЕ СЛОЕВЕ НА НАШИЯ НАРОД, ЩЕ СЕ УДАДЕ САМО В СЛУЧАЙ, ЧЕ НИЕ ПРОВЕДЕМ ПЪЛНО ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ МУ ОТРОВИТЕЛИ!!! –
  – 5. ВСИЧКИ ГОЛЕМИ ВЪПРОСИ ЕДНОВРЕМЕННО СА ВЪПРОСИ НА ДЕНЯ И ВСИЧКИ ТЕ СА ПРОИЗВОДНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ДЪЛБОКИ ПРИЧИНИ. НО РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ИМА САМО ЕДИН ОТ ПРОБЛЕМИТЕ : ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЗАПАЗВАНЕ АВТЕНТИЧНОСТТА И САМОБИТНОСТТА НА НАРОДА НИ, СЪС НЕГОВИЯ ЕЗИК, НЕГОВИТЕ ОБИЧАИ И НЕГОВАТА ПРИРОДА ТАКАВА, КАКВАТО БЕШЕ ПРИМЕРНО ПРЕДИ 23 – 25 ГОДИНИ!
  – ЕДИНСТВЕНО СТЕПЕНТА НА ФИЗИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ НА ИНДИВИДИТЕ ОТ НАРОДА, ОПРЕДЕЛЯ ИСТИНСКАТА СИЛА, ИЛИ СЛАБОСТ НА ПАТРИОТИТЕ!
  – ХОРАТА КОИТО НЕ РАЗБИРАТ ЗНАЧЕНИЕТО НА ГОРНИТЕ РЕДОВЕ, ПРИЛИЧАТ НА ОНЕЗИ, КОИТО ИСКАТ У МОПСОВЕТЕ ДА РАЗВИЯТ КАЧЕСТВА НА ХРЪТКИ, БЕЗ ДА РАЗБИРАТ, ЧЕ БЪРЗИЯТ БЯГ НА ХРЪТКАТА, КАКТО И ОСОБЕНАТА ВЪЗПРИЕМЧИВОСТ НА ПУДЕЛА, СА КАЧЕСТВА ЗАЛОЖЕНИ ВЪВ ТЕХНАТА ПОРОДА.
  – НАРОДИТЕ НЕ ПАЗЕЩИ СВОЯТА АВТЕНТИЧНОСТ, САМОБИТНОСТ И ЕЗИК, СЕ ОТКАЗВАТ И ОТ ЕДИНСТВОТО НА ИНДИВИДИТЕ И ТАКА СЕ ИЗРАЖДА ДУШАТА ИМ!
  – НЕДОСТАТЪЧНАТА ЕДНОРОДНОСТ, ВОДИ НЕИЗБЕЖНО ДО НЕДОСТАТЪЧНО ЕДИНСТВО ВЪВ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ НА ДАДЕН НАРОД!
  – КОЙТО ИСКА ДА ОСВОБОДИ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД , ТОЙ ПРЕДИ ВСИЧКО ТРЕБВА ДА ГО ОСВОБОДИ ОТ ЧУЖДИТЕ ВЛИЯНИЯ И ПОРОЦИ, ПОРОДЕНИ ОТ ЧУЖДИ ФАКТОРИ.
  – ДО КАТО НЕ РАЗБЕРЕМ ЗНАЧЕНИЕТО НА САМОБИТНОСТТА, АВТЕНТИЧНОСТТА И ЕЗИКА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА НАРОДА, ТАКЪВ КАКЪВТО Е, ДО ТОГАВА ЩЕ СМЕ РОБИ НА СВОИ И ЧУЖДИ ГОСПОДАРИ! ТОЗИ ПРОБЛЕМ НИ ДАВА РАЗБИРАНЕТО, НЕ САМО ЗА ЦЕЛИЯ ХОД НА СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ, НО И ЗА ЦЕЛОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩОЧОВЕШКАТА КУЛТУРА !!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s