Партийци разкостват БСП: „за партията „социализъм“ е мръсна дума, олигарсите ли защитаваме?“

logo-BSP-1024x1024За състоянието на БСП в момента се пише и говори твърде много и аз няма да се спирам подробно на този въпрос. Причината за да се стигне до това положение  са допуснатите груби грешки през последните няколко години. Главната причина обаче е люшкането на БСП ту на ляво, ту на дясно и реалното й обезличаване като лява партия. БСП се затвори в себе си, а ръководството й се затвори в партийните кабинети. Там по някакъв никому неизвестен начин се вземат еднолични решения, без да се прави каквото и да е било допитване до членовете на партията. Пак по същата схема някой някъде определя кой да заеме важен държавен пост, кой да бъде депутат, общински съветник и пр. Реално е скъсана всякаква връзка между ръководството на партията и нейните членове. На партийните събрания в отделните партийни организации се споделят десетки прекрасни идеи, но те си остават там, в залите. Няма никаква чуваемост.

Днес доверието в ПП ”ГЕРБ” пада с всеки изминат ден, но това не води по никакъв начин до повишаване на доверието в партията. Това явление е повече от тревожно. Следователно БСП има вътрешно-партийни проблеми и тези проблеми трябва да бъде решени – днес, сега и веднага. Необходима е незабавна реформа в областта на идеологията на партията, нейната структура, финансовата и коалиционна политика. Време за отлагане и протакане няма. Всякакви оправдания, че моментът не е подходящ за реформи с оглед предстоящите избори, са във вреда на самата партия и обричат същата на пълен изборен провал. За целта трябва ясно и точно да се очертаят  причините, които породиха и пораждат тези проблеми, условията, които способстват тяхното съществуване и усилията ни да бъдат насочени именно към тяхното  премахване.

1. Реформа в областта на идеологията на партията.

Основната причина за лошото състояние на партията се корени в неясната, мъглява и размита идеология. Не се дава ясен, разбираем и конкретен отговор на въпросите за какво точно се борим, чии интереси защитаваме и как го правим? Именно поради това хората не могат да ни припознаят като лява партия. Порокът е заложен в Устава на партията. В чл. 6 и чл. 8 от същия е записано, че БСП  е масова партия и че ние защитаваме интересите на хората на труда. Това е идеологически абсурд. Именно тук е проблемът и от тук идват всичките идеологически безумия.

Не се сочи точно интересите на кои  хора на труда защитаваме. На хората на наемния труд или на хората на всякакъв вид труд. Едрият бизнес, а това са собствениците на средствата за производство, полагат труд и то понякога къртовски труд. Това означава ли, че трябва да защитаваме и интересите на едрия капитал? Оказва се, че трябва, да. Стигна се до там, че представители на ръководството на партията ясно и недвусмислено заявяват на партийни форуми, че не виждат нищо лошо в това БСП  да защитава интересите на едрия капитал, на бизнеса, без да си дават ясна сметка за последиците от подобна позиция. Тази позиция си няма нищо общо с лявата идеология. Идеологическата „порта” на партията в момента е толкова широко отворена, че позволи в нея да членуват хора, приемани без никакъв подбор, без критерии, от кол и от въже, хора на наемния труд и представители на едрия капитал, бедни и богати, сякаш БСП е взаимо-спомагателна каса и дейността й се свежда до събирането на членски внос и събиране на дарения. Обикновените истински социалисти застанаха в разкрачен стоеж между бедните и богатите и не знаят на кой свят се намират. На този идеологически хаос трябва да се сложи край веднъж за винаги. И по този въпрос няма нужда от дебати в партията.

БСП не е и не може да бъде нито масова, нито общонародна партия. Ситуацията в страната е коренно променена за последните 20 години и тези две понятия „масова”, „общонародна” звучат като химера. Именно поради това те трябва да отпаднат от партийните документи.

На хората ясно и категорично трябва да се каже, че БСП на първо място защитава интересите на хората на наемния труд. Това са всички, които са наети да упражняват труд, било то от частни или държавни компании, работещите в държавната или общинската администрация. Това разграничаване е необходимо, за да се скъса веднъж за винаги всякаква връзка на БСП с едрия капитал. Едрият капитал няма място в лява партия. Неговите интереси се защитават от десните партийни формации. И това е така защото едрият капитал съществува, живее и печели от хората на наемния труд. Едрият капитал има различни интереси и различна философия от хората на наемния труд. За да бъдат защитени интересите на хората на наемния труд, трябва да бъдат накърнени интересите на едрия капитал. Това е толкова просто за разбиране.

На второ място, не по значение разбира се, БСП трябва да защитава интересите на интелигенцията, и не само защото тя е най-онеправдана в условията на пазарна икономика, но без интелигенцията не може да бъде постигната нито една цел на която и да е лява партия.

На трето  място БСП защитава интересите на бедните. Това не подлежи на коментар.

На четвърто място БСП защитава интересите на дребния и на средния бизнес. Дребният и средният бизнес са основният двигател на всяка една икономика. Те развиват инициативата у хората и без тях е немислимо изграждането на социална държава.

Това са групите от хора, в които партията трябва да търси своя електорат, това са хората, на които простичко, ясно и конкретно трябва да обясним как ще защитаваме техните интереси. Трябва да се научим да говорим така, че хората да започнат да ни разбират.

В партийните документи ясно и точно е записано, че БСП се бори за социализъм. С течение на времето понятието социализъм се превърна  в мръсна дума и то главно поради явно неразбиране на неговото съдържание. Пък и в партията за толкова години никой не обясни на хората с думи прости какво е това социализъм? И така, време е да кажем на хората, че социализмът е икономическа, а не политическа категория. Най-общо казано, социализмът означава начин за справедливо разпределяне на благата, т.е на парите. На хората трябва да обясним, че когато вземем властта, тъй като БСП се бори за власт,  ще изградим такава държава, в която благата ще се разпределят справедливо. И конкретно да им разкажем, пак с думи прости, как ще направим това и в какви срокове.

За да се изгради справедливата държава, трябва да се отговори на един основен въпрос, а именно: какво ще плащаме, след като се произведат блага? Плащаме труда или плащаме капитала. Казано по друг начин: на кого плащаме – на човека на наемния труд или на собственика на средствата за производство, или и на двете страни, не по равно, но справедливо. Големият въпрос тук е – как ще постигнем тази справедливост?

Тя може да бъде постигната по няколко начина. Тези начини са известни и не е необходимо да преоткриваме колелото. Но за да се избере най-доброто е необходимо да се проведе широка дискусия в партията.

Единият възможен начин е, като вземем властта, да направим така, че хората на наемния труд да станат акционери. Казано с други думи, когато работят във фирмата, те да държат определен брой акции и на края на годината, на базата на тези акции да получат дивидент от печалбата. Тази схема от десетилетия се прилага в Япония. По този начин не само постигаме справедливия баланс в разпределянето на парите, но и на практика създаваме реален обществен контрол върху едрия капитал. Собственикът на компанията няма да може да укрива данъци, да прави глупави инвестиции, да прахосва парите, да източва предприятието и пр. Просто няма как да стане. Тази схема слага край и на сивата икономика.

За постигането на тази цел не е необходимо да приемаме нови закони. Трябва само да променим няколко текста в Търговския закон. Това е реално и осъществимо. Тази проста, но ефикасна схема ще доведе до увеличаване на приходите в държавната хазна, увеличаване на покупателната способност на населението, а от там и до по-високи пенсии, повече пари за здравеопазване, култура, образование, наука и защита.

Как ще защитаваме интересите на бедните? Раздаването на помощи на калпак, не е най-добрият и ефикасен начин за решаване на проблемите на бедните хора. Битката трябва да бъде насочена към изваждането им от състоянието на бедност чрез създаване на нови работни места, преквалификация, изграждане на домове за възрастни и бедни хора. Тук е необходимо да бъде разработена реална система от мерки, с ясни срокове. Тук трябва да кажем на бедните хора: когато вземем властта, ще направим за вас конкретно това и това, в такива срокове, с такива пари, защото ние сме лява партия. Системата от мерки трябва да е просто и ясно написана, за да може да стигне до съзнанието на всеки един човек.

Незабавна реформа в коалиционната политика на партията.

Провежданата днес коалиционна политика от БСП е лишена от всякаква логика, смисъл и не почива на никакви обективни критерии. БСП се превърна в ракета носител на хора, афиширащи се като ръководители на леви формации, зад които седят по един файтон хора, целта на които е да се домогнат до заветното депутатско място. По този начин в парламента бяха вкарани  депутати, които си нямат нищо общо с лявата идеология, непознати за партийните членове лица, хора непредставляващи никого. Практика е БСП да се коалира непрекъснато със себе си. Някой решава и напуска БСП, после прави някаква никому неизвестна формация, сключва с БСП коалиционно споразумение и влиза в Парламента. На тази порочна практика трябва да се сложи край веднъж за винаги. Време е да се разбере, че БСП трябва да се явява самостоятелно на парламентарните избори, със своя проста, разбираема, ясна за отделните хора програма, с конкретни срокове и отговорности по нейното изпълнение, програма, подчинена на една единствена цел – изграждането на нова, справедлива и социална държава. Парламентарната група на БСП трябва да се състои единствено и само от членове на партията, кандидатурите на които са издигнати от основните партийни организации по съответния демократичен ред. Депутатът е говорителят на партийните членове и на симпатизантите на БСП, той изразява в парламента не само своето мнение, но и мнението на отделните партийни членове, които са го изпратили там с гласовете си….

Казаното до тук е лично мое мнение, с което по никакъв начин не ангажирам партийната организация, в която членувам. Зная, че много от повдигнатите въпроси ще породят спорове, ще има съпротива, за да се запази статуквото, но от някъде трябва да се започне. Наложително е тези и други партийни въпроси да бъдат обсъдени в ОПО, на партийни кръгли маси, в интернет  – за да може да се включат повече партийни членове и симпатизанти, да се родят повече нови идеи, които реално да се приложат на практика. БСП трябва и може да се реформира.

адвокат Румен Николов, член на БСП

2 отговора на “Партийци разкостват БСП: „за партията „социализъм“ е мръсна дума, олигарсите ли защитаваме?“

  1. Социализма е икономическа категория имаща отношение към собственоста в/у сиредствата за производство и земята,която не се изхабява и не променя свойството за производство!В този смисъл трябва да се възтанови теорията Карл Маркс,Фридрих Енгелс,и Ленин!Ревизионизмът и опортюнизма,чиято идеология скъпи ми Румене Вие от БСП изповядвата твърдо от 26 години все повече ще задълбочава пропаста м/у наемният труд и така наречената“Лява партия“!Румене смени си чипа в посока коя икономическа теория изповядваш,и чии интереси и как трябва да се провежда тази защита!Корнелия Нинова е много далеч и в страни от правилната икономическа и социална теория ,а и ти или не си наясно или лични икономически интереси ти налагат този нездрав икономически анализ!Така БСП никога няма да излезе от задънената улица!!

  2. Не може да се промени „статуквото“. Нали точно заради това беше
    СМЕНЕНА СИСТЕМАТА КЪМ КАПИТАЛИЗЪМ И НАЛОЖЕНАТА 100% ЛИКВИДАЦИЯ И ПРИВАТИЗАЦИЯ ОТ ОЛИГАРСИТЕ НА БКП, сега на БСП. ЛЯВ е само останалият все още жив електорат,
    със старите си спомени и надежди за /някаква?/ справедливост.
    ПРОГРАМАТА Ран- Ът , която изискаха и лично НАЛОЖИХА не е
    никак ЛЯВО-СОЦИАЛНА, а ДЯСНО-КАПИТАЛИСТИЧЕСКА!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s