„Българите не представляват проблем” – доклад на Ричард Морнингстар / Секретно

136-0AE8142428B8_mw800_sСекретно
Екз. единствен
до държавния секретар Хилъри Клинтън
на вниманието на Института за стратегически анализи към ЦРУ
Доклад
относно защитеността на нашите интереси на територията на България
Предоставям на вашето внимание заключенията и впечатленията които получих по-време на изпълнението на мисията ми в България, която бяхте така добри да ми поверите, относно защитеността и бъдещето развитие на нашите интереси в този регион с нарастващо геостратегическо значение. Още в началото искам да ви уверя, че нашите краткосрочни и дългосрочни интереси по-никакъв начин не са накърнени в момента или заплашени в бъдеще. Смея да твърдя, че наскорошните протести, които доведоха до обезпокоителни последствия относно някои наши намерения, са по-скоро изключение и с епизодичен характер, а последиците от тях скоро ще бъдат преодолени. Станалото по-скоро можем да приемем като временно тактическо отстъпление по пътя за постигането на стратегическите ни цели. Основните положения върху които градя своите заключения са следните:

Българите са застаряваща нация, като най-застаряващ е основният етнос. Единствено ромският етнос, като съставна част на българската нация е с преобладаващо младежки характер, но поради ниската му образованост неговите действия са сведени до рамките на физическото оцеляване и поради това не оказва никакво влияние върху вземаните политически решения в страната. Уверих се, че това положение няма да претърпи скорошна промяна, тъй като всички пари които се дават за подобряването начина им на живот, отиват за материални блага, а не за образование, което е успокояващо. Благодарение на тази политика на преимуществено материално стимулиране, между българският и ромският етност се натрупва нетърпимост, която ние в случай на нужда бихме могли да използваме.

Както знаете бъдещето на една държава е в ръцете на младите, тъй като те са по-склонни към идеализъм, себеотрицание и жертвоготовност. Възможността една държава да се отклони от пътя който сме и предначертали и да застраши нашите интереси се крие в следните изходни условия – образованост на населението, ясна ценностна система основаваща се на нематериални положения и преобладаващо младежки характер на обществото. Едно от тези условия да не е изпълнено е достатъчно да предотврати каквито и да било опити за въздействие, от страна на народа върху политиците, за промяна на водената политика. Що се отнася до България мога да ви уверя, че нито едно от посочените условия не е изпълнено.

Въпреки, че българите се смятат за образовани, то аз се убедих, че тяхната образованост се свежда преимуществено до технически умения и познания. Основната цел на тяхното образование е подчинена на придобиването на умения и навици които биха им помогнали да се реализират на трудовия пазар, да са конкурентноспособни. Тяхното образование е подчинено на нуждите на корпорациите, като основна цел е да придобият умения за които да им плащат, тоест основен мотив за тяхното образование е и ще си останат парите. Тази подчиненост на образователната политика на интересите на бизнеса, чрез издигането в култ на парите, ще се задълбочава и занапред, както се уверих от разговорите си с българският министър на образованието.

Българите са обречени никога да не осъзнаят, че образованието, ако искат да бъдат свободни, трябва да бъде подчинено на интересите на държавата и обществото. Че то трябва да стимулира мисленето, а не знанието като самоцел. Че от изключителна важност са социалните умения, познаването на различните идейно философски течения относно строежа на обществото и функциите на държавата, и изграждането на ценности извън парите и материалните придобивки като такива.

В България са изключителна рядкост хората, които биха могли да отговорят какви са идейните постановки на различните идеологии и обществени строеве като комунизъм, социализъм, капитализъм, демокрация, либерализъм и т.н. , какви са техните преимущества и недостатъци. Това се наблюдава не само сред редовите граждани, но и сред самите членове и симпатизанти на партии, които са вплели в своите абревиатури въпросните понятия. Именно тази идейна неграмотност и съсредоточаването на образованието върху придобиването на както споменах – технически познания и умения, е успокоителна за нашите стратегически интереси.

Приемането на парите, като основна ценност от младото поколение и не само от него, спомага за по-лесно моделиране на начина им на мислене и реагиране на случващото се, както в страната им, така и по света. Емигрирането зад граница в търсене на по-добра реализация и заплащане се възприема като нещо нормално и спомага за източването на мозъците от страната. Изповядването на даден идеал е по-скоро обект на подигравки, а национализмът като идея е опорочен и сведен до фашизъм, което е в унисон с нашите интереси.

Чрез тази засилена емиграция, комбинирана със застаряването на нацията и насоките в образованието които по-горе споменах, бъдещето на България все повече ще се изплъзва от ръцете на обществото, а от там и политиците им (доколкото могат да се нарекат такива) ще са по-податливи на външни интереси. И сега политиците им са изключително корумпирани, както и почти целият държавен апарат, което също спомага за налагането на нашите интереси, чрез раздаването на материални стимули.

Отново ще се спра върху ролята на ромският етнос в страната, като генериращ основната част от бъдещето младо поколение. За да бъдем спокойни и да можем да управляваме този нарастващ фактор, ние трябва да стимулираме засилването на материалните помощи за този слой от населението, като същевременно ограничаваме до възможният минимум придобиването на каквото и да е образование. За да бъде това възможно, ние трябва да сме тези, които чрез различни фондации да контролираме образоваността на ромите, като под формата на стимулиране, чрез отпускане на стипендии откриваме тези от тях, които желаят да се образоват и ги изтегляме зад граница, а в същото време оказваме натиск върху българското правителство за увеличаване на материалното подпомагане на въпросният етнос и по този начин, подпомагаме задълбочаването и насаждането на етническа омраза в държавата. Благодарение на тази политика, в бъдеще в България при необходимост би било възможно да се разиграят сценарии от рода на Косово или така наречените “арабски революции”, в които ромският етнос би имал водещо значение.

Относно опасенията ви, че случващото се в Гърция, би могло да повлияе върху мисленето и действията на българското общество, то бързам да ви успокоя, че това е изключено. Независимо от непосредствената близост на двете държави, българите възприемат случващото се в Гърция преимуществено през очите на масмедиите, които са контролирани и направлявани в желаната от нас посока. В българското медийно пространство информацията за гръцките протести е оскъдна, а доколкото все пак я има се представя изцяло едностранчиво, като се набляга на кадри с насилие и безредици и се втълпява, че гърците протестират понеже не искат да работят.

Българите не подозират, че на улицата в Гърция протестира целият гръцки народ, от ученици до пенсионери, включително и инвалиди. По никакъв начин не се забелязват признаци на пренасяне на гръцките протести в България, въпреки, че българите са в много по-тежко икономическо положение отколкото редовия грък. Докато в България минималната заплата е 135 евро, в Гърция тя дори и след орязването и е 586 евро, но това някак си не стига до умовете на българите. Те дори изпитват злорадство и едва ли не щастие от случващото се в Гърция. Българите са убедени, че редовите гърци са виновни за натрупването на въпросният неизплатим дълг и ще трябва да си понесат последствията. Те не виждат в случващото се опит за заробване на цяла една нация, а просто получаване на заслуженото. Българите никога не биха проумели, че протестите в Гърция са една адекватна обществена реакция, на едно общество образовано в ценностите на истинската демокрация, защото както споменах по-горе българите са идейно неграмотни.

Освен, че са идейно неграмотни, българите не биха могли да се противопоставят на осъществяването на нашите интереси поради своята бедност, дезориентираност и стрес. Въпреки, че са най-бедните в Европа, голяма част от тях попадна под властта на банките, чрез тегленето на кредити за щяло и нещяло. Веднъж взели кредит, те се превърнаха в тотални роби на системата. Неспособността и затрудненията които срещат да погасяват кредитите си им се втълпяват като собствени грешки и им се насажда чувство за вина и малоценност, а от там те губят и малкото вяра в собствените си сили и възможности. Те не могат да осъзнаят, че са станали жертва на измама от страна на финансовите институции, които едностранно определят и могат да изменят както си искат условията по отпуснатите заеми. Вместо да въстанат и да се противопоставят бурно, като общество на въпросната въпиюща несправедливост, те се затварят в собственото си нещастие и чувство за вина.

Българите не осъзнават, че те самите са част от държавата и като такива биха могли да я принудят да действа в защита на техните интереси, а не въпреки тях. За неспособността им да се организират като общество, спомага и абсолютната им дезориентация относно случващото се в държавата, едно поради хаотичността в политиката на управляващите, друго поради тоталната медийна бомбандировка с различни проблеми, отвличащи вниманието им от цялостната картина на ставащото. Активните българи, доколкото ги има, са отдадени на различни каузи и тъкмо когато решат, че са спечелили някоя, се оказва, че тя е заменена от друга, или че уж отстранената заплаха се е върнала, но под друга форма. Това разбира се е политика, която ние водим по целия свят, но която с особен успех се провежда и в България. Така докато разпиляват усилията си върху различните проявления на едно и също нещо, те губят увереност, че някога ще успеят да контролират живота си. Те не могат да проумеят, че всяка една битка която водят, е битка между интересите на парите и интересите на човека, като разумно същество. Че за да спечелят, трябва да променят ценностната си система и да ограничат ролята на парите в управлението на държавата и обществото. За да спечелят, те трябва само да поискат народа да притежава властта, а не тя да бъде в ръцете на олигарсите и партийните им слуги.

И последно, българите не представляват проблем за осъществяването на нашите интереси, докато са готови да предоставят бъдещето си и управлението на държавата в ръцете на позорни партийци, а не на идеи. Българите търсят лидер, на когото да поверят отговорността за собственият им живот, като го избират по обещанията които им дава. Те никога не си задават въпроса,какви идеи този лидер изповядва и въобще има ли такива? Те не осъзнават, че не им трябват лидери, а учители. Че трябва да търсят не лидери които сляпо да следват, а учители от които да се учат и чрез наученото и осмисленото да променят и ръководят живота си и бъдещето на държавата.

Един от малкото образи, който ги обединява, е на техния, както го наричат – Апостол на Свободата, Васил Левски, но те и него не познават достатъчно. За наше щастие те са съсредоточили вниманието си върху въпроси от рода, кой е виновен за залавянето му и къде е погребан, а не върху идеите и ценностите които е изповядвал и пътя който е извървял. Дори и посланието му – “Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи само от нашите собствени задружни сили.”- не успява да отвори очите им.

В този смисъл, въз основа на гореизложеното, искам още веднъж да ви уверя, че българите не представляват проблем пред осъществяването на интересите които имаме в тази част на света.

27 отговора на “„Българите не представляват проблем” – доклад на Ричард Морнингстар / Секретно

 1. До „Alipiu“, а и до всички трезвомислещи люде – има и трети вариант и колкото и първоначално да Ти /Ви/ се стори крайно – Замислете се поне за момент: Военен преврат, осъществен съвместно от всички силови структури в страната с вечерен час и всички дръги екстри, за период от година. Само така имаме шанс да изчистим къщичката, изтърпявайки военния ботуш и пренебрегвайки за известен период личното си его –- В ИМЕТО НА ДЕЦАТА НИ И БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ.
  P.S.: Основната движеща сила на превратите винаги са офицерите до капитан, останалите висшестоящи са оядени и силно зависими. т.е. генерал преврат не прави – да не е луд да си разваля рахата.

 2. Ясно е, че не е доклад на дипломат, но анализа е добър. За жалост истината е такава. И това е форма за събуждане, може би?

 3. Golqma antiamerikanska glupost.Ako tozi pisa4 misli 4e e diplomat,togava az sym Sveti Georgi Pobedonosec.

 4. Tozi doklad e ochevidno falshiv i suzdaden samo s zel da prokara interesite na ruskata energiina mafia. Govoria agliiski i namiram ezika i forrmulirovkite sa bezkraino nashenski, naivno provokativni i dalech ot vsiakakuv diplomaticheski izkaz. R.Morningstar niama predstava kakvo mu se pripisva. Ima li Twitter da go izvestim?

 5. Има голяма доза истина в това според мен. А и като прехвърлим фактите съществуват доста допирни точки между реалността и доклада. Няма да сме първата и единствената съсипана държава от ЦРУ и други знайни и незнайни чуждестранни агентури. Но ще дойде видов ден … в природата винаги съществува баланс.

 6. Не знам дали е достоверен , но в никакъв случай не е нещо , което ме изненадва.Нали все още съществуват разузнавания във всяка страна на света.Само в България няма такова животно.Нашите политици са пацифисти, идеалисти и разбира се необичащи парите.Те уважават само и единствено много , ама много пари.И поради тази причина са готови на всичко. Справка : Цветан Цветанов беше един месец в САЩ , като със себе си взе една прокурорка от Ямбол. В световната дипломатическа практика не е документиран друг такъв случай – министър на вътрешните работи, повече от месец е на посещение в САЩ заедно с редови прокурор.Тези две власти са независими една от друга, по всички земни кълбета.А на всичко отгоре, след 2-3 месеца новоизбраният главен прокурор , абсолютно независимо си назначи същата тази прокурорка за свой заместник.Ставали случайни неща , а!!!!!!!

 7. Че е истина спор няма, само дето не е от никакъв доклад, ами някой е решил да насъска малко народа. Ясно личи назидателно-поучителният тон! Само не мога да разбера каква е целта на написаното – глас в пустиня! Всеки само лае, а когато дойде време за важните решения – всеки гледа да докопа пак кокала, дори и от протестиращите тълпи. НЯМА ОПРАВИЯ! Възможни са само 2 изхода от тази проточила се дълно (23г.) ситуация :
  1 – Терминал 1
  2 – Терминал 2

 8. Само дето Хилъри Клинтън НЕ Е сържавен секретар на Щатите, а John Kerry. УУУПС…. Някой пак обърка компютрите с компотите… Освен това, когато нещо в Северна Америка е „строго секретно“, то е СТРОГО СЕКРЕТНО и не се развява из медиите… В допълнение, стилът на писане е по-скоро български, отколкото американски, но това може и да се дължи на „превода“. Bottom line: въпреки, че съм съгласна с написаното, поставям под дълбоко съмнение неговата автентичност.

 9. Още турците са казвали че на българин в г..за да му бръкнеш няма да скочи, но бръкнеш ли мо в джоба – човек убива……

 10. Дори и да е написано от сценаристите на някое БГ шоу – звучи като една покъртителна дисекция на нашето гнило общество!

 11. Заблудени хора !!! Сами не виждате колко сте глупави ! Какво значение има дали е доклад или история за лека нощ ?! Горенаписаното е цялата картинка, цялата истина поднесена и сервирана гореща и болезнена пред вас. Тази фалшива интелигентност, на която се уповавате с всичка сила, ви е превърнала в марионетките, които сте днес. Осъзнайте се ! Утре цяла България Общоароден Протест . Властта в ръцете на народа !!

 12. Ne che ne e verno,no tova ne e doklad,za kakavto go predstavyat.A zashto g predstavyat z amerikanski ???????????????

 13. преди няколко месеца имаше интервю с холандския премиер, а преди няколко седмици с британския. добри бяха интервютата и това докладче е добро!

 14. Ирония! Дали е нашенски откачалник или US пишман-анализатор, действителността у нас през последните дни го опровергава в най-важното му твърдение.

 15. Има много истина ! Някои неща са писани тенденциозно белким се усети тоз народ… Той тоз е грамотен дето го писал ами 100 % залагам че го пише от чужбина щото ние тука нищо не виждаме и не разбираме докато сме на пангара.

 16. Ако това е доклад към Института за стратегически анализи към ЦРУ и публикуван така безпроблемно под грифа“Секретно“,то веднага възниква въпрос?Кой трябва да узнае този анализ?ЦРУ или Българинът?Така се манипулира един и без това объркан народ!!!Защото ние вярваме на разни чужди хора,на собствените не!Защо???

 17. Дори и да не е доклад в написаното ясно са посочени слабостите на нашето опщество .Отворете си очите и размърдайте мозаците.

 18. Тази пасквилна художествена измилица е на път да се превърне в реалност,ако през 2013 год.българите не извършат революционни промени при избирането на бъдещият парламент !!!

 19. Има значителни истини, добре сме анализирани, но определено е измислено от някой нашенец. Хе-хе – секретен доклад до Хилъри , хаааа. А това с Левски накрая просто е пресолило манджата и съвсем издав,а че е подправено.

 20. Авторът на този пасквил е интелегентен човек,който се опитва да ни манипулира.Полуистини и истини поднесени с внушения биха убедили хора необразовани люде.Стилистиката доста се различава от англоезичните анализи и доклади за България.Съветвам го да влезе в сайта на Държавният департамент и да прочете анализите и статиите не само за България!

  • Напълно се солидаризирам с Вашия коментар. Предполагам, че долавяте добронамерената ирония в моя коментар на същата публикация.

 21. Fake! В стил „Неновините“. Текстът въобе не звучи като доклад, да не говорим, е няма и следа от кавички.

 22. Много обичам так, когато не се посочва източника на информацията. Остава да повярваме, че Ричард Морнингстар добрволно си е дал секретния доклад за публикация.

 23. Истина, от която не ме боли, защото доказва правилността на извода ми за самопреценка, а именно, че съм една, от растворените всред множеството нули, единица.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s