Сектата на протестиращите? (епизод 2, и снимки)

AGENOV1Прилагаме кратък материал, написан от Асен Генов в блога му, един от организаторите на настоящите протести, в който той вдъхновено говори за Харе Кришна, чийто последовател се оказа. Споделеното за Кришна, обаче, започва с изповедта на „зеления“ Асен Генов около случилото се с Паметника на Съветската армия през 2011 г. Според човекът, който скандализира протестиращите с хилядите долари, получени от западни фондации, годините до 1989 г. , а и до днес, са проява на „мрачното и престъпно минало на комунизма“.

Понастоящем ползвателят на западни финанси Генов, който в миналото е кандидат на дясната ПП „Зелените“ (партията е активен участник в т.нар. Реформаторски блок), се изживява като водач на „интелигентните“ протестиращи. Според получените данни, Асен Генов има само средно образование, специалност керамика, което не му пречи да има решимост и самочувствие да избави Родината ни от кошмарното „олигархично робство“.

Дали на последовател на Харе Кришна протестиращите трябва да се доверят, нека това преценят самите те!

AGENOV2Ето какво пише Асен Генов сам на 21 юни 2011 г. в блога си:

„Другият цветен контраст, за който искам да разкажа е вече традиционен. Това е 16 ежегоден Ратха Ятра фестивал, който последователите на Кришна провеждат в София.

Всяко лято шествието събира стотина последователи на религиозната общност, които пеейки мантри обикалят софийските улици.

Харе Кришна съществуват официално в България от 91-ва, когато получават регистрацията си, като едно от вероизповеданията в страната. От тогава, съществуването им е повече от разнообразно. В началото на прехода те са оплювани в медиите, срещу тях са провокирани „недоволства“, стрелят с пушки по тях и хвърлят коктейли „Молотов“. Това е в началото. Сега общността съществува повече или по-малко спокойно, а от повече от десет години и безпроблемно, ако не се броят инцидентните чисто административни препятствия, свързани с религиозната им дейност и живот, които поставят пред тях Столичната и други общини.
Идеята, с която последователите на Кришна излизат на този ден по улиците, жените, облечени в пъстри сарита, а мъжете, изглеждащи по-семпли в техните традиционни роби, е, да „изведат“ Бога при хората. Да може всеки да Го види. И Той да види всички.

Повечето от хората, стекли се за шествието, са обикновени, работещи хора. Сред тях има педагози и преподаватели, стоматолози и медици, търговци и работници… Най-разнородна и разнообразна конгрегация, обединена, около вярата си, която, макар и относително нова за нашите географски ширини, вече е с трайно присъствие в ежедневния живот на софиянци и сред жителите на много други населени места в България.

Доктрината на Харе Кришна е лесна за разбиране, но отличаваща се с всички признаци на дълбоката философска мисъл и традиция на Изтока: Дух и Материя. Отличителната характеристика на живота е духът. Материята е инертна, тленна и временна. Душата, всеки един от нас, принадлежи на по-висшата сфера — духовната. Освобождаването от материалното е възможно с подходяща духовна практика — осъзнаване на Бога и връзката с Него. Мантрата, която възпяват, е инструмент за това и част от нематериалното наследство на човечеството. Този инструмент е универсален, вярват те. Действа и върху практикуващия, но и върху случайните минувачи.

Това пък обяснява желанието им да възпяват ведически химни пред хора, на открито.

От това всички имаме полза. Толкоз. Лесно е за разбиране, а който иска, може да задълбочи дискусията във философски теми, според желанието му.

А, контрастът със сивото софийско ежедневие сякаш сам се натрапи, когато шествието премина покрай група охранители на някой известен бизнесмен. Дори те си тананикаха в крак с минаващия парад.
Видяха го и стотиците минувачи, които се усмихваха, тананикаха, а някои дори танцуваха с минаващото, покрай тях шествие:
Публикувано от Асен Генов в 16:52 “

http://www.asengenov.com/2011/06/blog-post_21.html

AGENOV3Припомняме, че на 17 декември 2004 г. самият Асен Генов публикува в сайта си следното: „Кой съм аз?.. Появил съм се на този свят на 03.03.1969 г. в София. През последните години от своя живот, от 1991 г. до сега, изучавам ведическата традиция в различните й аспекти – наука, философия, култура, религия и начин на живот – опитвайки се да приложа наученото на практика.
От 1992 г. съм приел за свой Духовен Учител Бхактивайбхава Свами – ученик на Бхактиведанта Свами Прабхупада– основател на Международното общество за Кришна-съзнание и авторитетен представител на Брахма-Мадхва-Гаудия Сампрадая (общност, свързана чрез ученическа последователност), една от четирите запазени и до днес автентични школи на Вайшнавизма. (Шри сампрадая – Рамануджа Ачария; Брахма сампрадая – Мадхва Ачария; Рудра сампрадая – Вишнусвами Ачария; Кумара сампрадая – Нимбарка Ачария). От него съм получил духовно то си име Радха-винода дас.”

на 17 декември 2007 г. Асен Генов пламенно протестира в блога си срещу нарушената свобода на религиите в България. Той недоволства от отрицателното отношение на някои от тогавашните български лидери, духовници, партии и движения към посещението и концерта на Шри Чинмой във Варна. Генов привежда аргументите си и по същество въстава срещу „заклеймяващата“ реакция на Българската православна църква.

AGENOV4-300x225Ето и текста на кришнаря и понастоящем организатор на протестите:

„17 декември 2007, понеделник
Свободата на религията

…Събитията у нас през януари тази година, свързани с посещението и концерта на Шри Чинмой във Варна, дават сериозен повод за съмнение в правилното разбиране и прилагане на принципите на свобода на избор или отказ от религия. Основание за подобно твърдение са действията на някои духовници и политически активисти в морската столица, предизвикани от предстоящото музикално събитие в града.

Да разгледаме заглавията на някои от всекидневниците по това време:

„Н.В.П. Кирил поведе миряните срещу индийска секта“ (в-к Атака, 6 януари 2007)
„Църквата скочи срещу индийски гуру“ (в-к Сега, 6 януари 2007)
„Митрополит Кирил въстана срещу секта“ (в-к Монитор, 6 януари 2007)
„Варненски попове гонят индийски гуру“ (в-к 24 Часа, 9 януари 2007)
„АТАКА: Комисията по вероизповеданията да спре сектантския концерт във Варна“ (в-к Атака, 9 януари 2007)
„Първанов подкрепя секта“ (в-к Атака, 10 януари 2007)
„ВМРО прави регистър на сектите“ (в-к Сега, 12 януари 2007)
„Привърженици на „Атака“ протестираха срещу индийски гуру“ (в-к Сега, 15 януари 2007)
“Стойчо Йотов: Секти се домогват до политиката” (в-к Дума, 16 януари 2007)

Това са част от заглавията, отразяващи желанието на духовниците и активистите на ”Атака”, да се забрани концертът на индийския гуру. Тези искания са отправени към кмета на града, парламентарната комисия по правата на човека и вероизповеданията и директора на Дирекция ”Вероизповедания” към Министерския съвет.

Прави впечатление, че описаните действия без да имат масов характер, са по-скоро координирани, целенасочени и пропагандни. До колко са законосъобразни е друг въпрос, който не бива да бъде пренебрегван и на който трябва да отговорят компетентните институции. Нека да разгледаме някои от нормите, формиращи правната рамка на свободата на религията. В тази рамка влизат както разпоредбите на вътрешното законодателство, така и ратифицираните от България международни документи.

Юридическа сила на понятието ”Свобода на религията”
Съществуват международни документи, които придават сила и съдържание на това понятие. Сред тях са:

Международен пакт за гражданските и политическите права

Чл. 18
Всяко лице има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Това право включва свободата да изповядва или възприема религия или убеждение по свой избор и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, ритуали, религиозни обреди и обучение.
Никой не може да бъде обект на принуда, която да накърнява свободата му да изповядва или да приема религия или убеждение по свой избор.
Свободата да се изповядват религията или убежденията подлежат само на такива ограничения, предвидени от закона и необходими за защитата на обществената сигурност, ред, здраве и морал, или на основните права и свободи на другите.

Европейска конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Чл.9 Свобода на мисълта, съвестта и религията
Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията; това право включва свободата да променя своята религия или убеждения и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали.
Свободата да се изповядва религия или убеждения подлежи само на такива ограничения, които са предвидени от закона и са необходими в едно демократично общество в интерес на обществената сигурност, за защитата на обществения ред, здраве и морал или за защита на правата и свободите на другите.

Освен това, правото да се практикува религия и защитата от дискриминация се гарантира и от някои разпоредби на вътрешното законодателство, за които ще стане дума по-късно. За сега нека разгледаме въпроса с изискванията на закона за организиране на събрания на закрито.

Правото на група хора (формално или неформално сдружени) да организират събрания.

Българското законодателство гарантира правото на организиране на събрания на закрито, каквото представлява концерта. За сведение:

Чл. 43 (3) от Конституцията на България: За събрания на закрито не се изисква разрешение;
Чл. 2. от Закона за събранията, митингите и манифестациите: Събрания, митинги и манифестации могат да се организират и провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации.

Именно от това свое право, гарантирано от Конституцията на Република България, ратифицираните международни документи и законите на страната, решават да се възползват и последователите на Шри Чинмой в България, за втори път – духовният им водач вече е идвал в у нас и е свирил не къде да е, а в зала 1 на НДК. Планирайки мероприятието, те разлепват плакати в града, с което предизвикват реакцията, описана по-горе. Сред аргументите, в подкрепа на исканията за забрана на концерта на Шри Чинмой срещаме някои обвинения, характерни за началните години на прехода: „Опасна секта“, „липса на регистрация по Закона за вероизповеданията“, „зомбиране“, „увреждане на духовното състояние на човека“, „култ към личността“.

Не бива да забравяме, че понятието ”секта” няма правна дефиниция, следователно и правна сила. Липсата на съдебна регистрация на определена духовна общност не е основание за забрана на каквито и да било мероприятия, включително и музикални концерти, организирани от хора с религиозна принадлежност. Останалата част от обвиненията би следвало да се третират от общото законодателство, при това, ако има основания и доказателства в подкрепа на подобни твърдения.
Важно е да се спомене, че взаимоотношенията между ученика и духовния учител (гуру) са основополагащи за хилядолетната духовна култура на Индия. Благодарение на това, тази традиция се запазва жива и автентична до днес. Тя включва ясни и строго определени критерии, които от една страна гарантират авторитетното й пренасяне през вековете, а от друга – съдържат механизми за вътрешен контрол и корекция.
Нападките срещу някого и обвиненията в „авторитарност“ и „създаване на култ към личността“, само заради това, че е приеман и почутан от последователите си като гуру (духовен наставник и водач) показват непознаване на Индийската духовна традиция.

Така стигаме до въпроса за основателността на исканията за забрана на подобно мероприятие. Законът предвижда условия, при които това може да стане.

Основания за забрана на събрание, митинг или манифестация.

Кметът или председателят на общинския съвет могат да забранят събрание, митинг или манифестация ако:

1. са насочени към насилствено изменение на конституционно установения обществен и държавен строй или срещу териториалната цялост на страната;
2. застрашават обществения ред в съответното населено място;
3. застрашават народното здраве при предварително обявена епидемична обстановка;
4. нарушават правата и свободите на другите граждани.

Конституцията (чл. 43 ал. 2) препраща към съответния закон, определяйки реда за провеждане на подобни мероприятия.
Очевидно е, че нито едно от горните условия не са изпълнени, за да влезе в сила изискването на закона и да има основания за забрана на концерта.

Друга важна част от обвиненията, даващи основание за искане за забрана на събитието почиват върху ”международния опит” в това отношение.

Държавен суверенитет.
У нас е модно да се позоваваме на „чуждия опит“. Стане ли дума за „опасните секти“, услужливо на преден план излизат пикантни подробности за тази или онази „деструктивна секта“, „забранена“ или определена, като „авторитарна и тоталитарна“ някъде зад граница… Такъв е и случаят с публично огласената вербална нота на германското посолство до руското външно министерство (от 22 ноември 1995 г.) в отговор на нота № 250/4/ЕД на руското външно министерство (от 13 декември 1994 г.). Незнайно защо се пренебрегват следните важни подробности: става дума за взаимоотношения с 12 годишна давност между две различни от България държави; цитираният документ, по които България не е страна е загубил своята актуалност още през 1998 г., когато специална комисия на германския парламент изважда почти всички религиозни общности от списъка, споменат в нотата.

Разпалване на религиозна омраза и нетърпимост.
„Забранена е всяка пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна“ (Закон за защита от дискриминация, чл. 4 ал. 1). Описаните по-горе действия могат да бъдат определени като призив за „пряка дискриминация“: „Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците по ал. 1, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства“ (ЗЗД, чл. 4 ал. 2). Тези действия са в противоречие и с установените от Закона принципи: „Никой не може да бъде преследван или ограничаван в своите права поради религиозните си убеждения. Недопустими са ограничения или привилегии, основани на принадлежност или отказ от принадлежност към вероизповедание“ (чл. 3 ал 1 и 2 от Закона за вероизповеданията).“Държавата осигурява условия за свободно и безпрепятствено упражняване на правото на вероизповедание като съдейства за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероизповедания, както и между вярващи и невярващи”, както и това, че „не се допуска дискриминация на верска основа“ (чл. 4 ал 3 и 4 от същия закон). С какво подобни действия се различават от проявите на религиозна омраза и нетърпимост?

В заключение можем да споменем, че тези реакции от страна на духовници и политически дейци, случващи се само дни след фактическото приемане на България в Европейския съюз, дават сериозни основания да се съмняваме до колко извършителите им наистина споделят ценностите на демократичното общество, в което правото на Закона е определящ фактор, а основните права и свободи са неотменими. Убеден съм, че индивидуалната вяра не зависи от това, в какво вярва другия. Духовната традиция на древна Индия ни дава пример за това, че многообразието в сферата на религиите не е нещо лошо и опасно, а проявите му не трябва да се забраняват.

Съвременната научна мисъл използва понятието вайшнавизъм, за да обозначи една от трите най-значителни религиозни традиции (заедно със смарта – брахманизма и шива – шактизма), непосредствено възникнали от цялата общност на сакрални практики в “индуската” религиозност. Названието произлиза от името на Бог Вишну – Този, който прониква навсякъде и поддържа всичко съществуващо, а същността се състои в обожанието Му според правилата и предписанията, описани в свещените писания. Според Britannica Book of the Year (1996) вайшнавите съставляват 70% от тогавашното 800 милиона хинду население в света. Към днешна дата най-често срешаните числа по отношение на броя на хинду населението на света варират между 850 милиона и един милиард. Последните статистики определят индусите на около 14%.
––

Вербална нота: в дипломацията – писмено неподписано съобщение (обикновено в трето лице), направено от дипломатически представител. Вербалната нота няма неотложен характер, а по-скоро е отправяна когато даден въпрос е оставен без движение за дълъг период от време. С вербалната нота се избягва впечатлението за неотложност, но в същото време служи за потвърждение, че дадената страна няма намерение да отлага въпроса. Фактът, че е неподписана засилва впечатлението, че вербалната нота е удобен начин да се направи нещо, което в същото време да няма силата и характера на официално становище.
Публикувано от Асен Генов в 22:55 “

А това е линк към самия материал: http://www.asengenov.com/2007/12/blog-post_17.html

Радха-винода дас и македонският външен министър, гн- Милошоски  Асен Генов gОткриваме настоящият организатор на протестите Асен Генов и в официалния сайт на Международно общество за Кришна-съзнание, участва в Международна конференция. Там той битува под кришна-името си Радха-винода дас. Ето какво четем в сайта на Кришна-съзнание: „Радха-винода дас представи Международното общество за Кришна-съзнание на македонския премиер, подарявайки му копие от филма „Майка Ганга”. Той разговаря с Министъра на външните работи на Македония и с Министъра културата на страната“.

А това е и снимка на настоящия организатор от събитието тогава.

„Светът днес“ припомня, че Обществото за Кришна-съзнание в България е регистрирано като вероизповедание, по стария Закон за вероизповеданията, с решение на Министерски съвет №410/27.11.1991 г. По-късно, след приемането на нов Закон за вероизповеданията, Софийски градски съд, с решение от 04.03.2003 г., вписва вероизповедание „Общество за Кришна-съзнание“ в регистъра на вероизповеданията под №7, том 1, стр. 60, по ф.д. 1663/2003 г.

А ето и малка част от молитве на Кришна-съзнание. Дали с тези молитва протестиращите ще съборят българската и световната олигархия, не можем да знаем:
„О, Шри Нама Прабху! О, очарователни Господарю на състраданието, слава на Теб! Мой скъпи Господи Кришна! Моля те, дай ми вътрешна сила да устоявам на съблазните. Моля Те, разтопи лъжливото ми его, тоето е по-твърдо от диамант. Моля Те, помогни ми да разбера и винаги да помня Твоите блажени трансцедентални забавления. Моля Те, ангажирай тялото, ума и думите ми служене на Теб“.

Click to access july_august_2007.pdf

А ето и седемте цели на Международното общество на Кришна съзнание, чийто член е настоящият организатор на протестите, кандидатът на дясната ПП „Зелените“, антикомунистът и „борецът срещу олигархията“ Асен Генов:

„Седем цели на Международното общество за Кришна съзнание:

Системно и целенасочено да разпространява сред обществото духовно знание и да учи всички хора на принципите на духовния живот, за да бъде спрян упадъкът на житейските ценности и да се постигне истинско единство и мир в света.
Да разпространява съзнанието за Кришна такова, каквото е описано в „Бхагавад-гита“ и „Шримад-Бхагаватам“.
Да обедини членовете на Обществото и да ги приближи до Кришна, извечното същество, за да възпита у тях и у цялото човечество идеята, че всяка душа е неотделима частица от природата на Бога (Кришна).
Да развива и разпространява движението на санкиртана — съвместното възпяване на святото име на Бога, както това е разкрито в ученията на Шри Чайтаня Махапрабху.
Да издигне за членовете си и за цялото общество свято място на трансцедентални забавления, посветено на Личността Кришна.
Да обедини членовете си в името на един по-прост и природосъобразен начин на живот.
За постигането на гореописаните цели да издава и разпространява периодични издания, списания, книги и други печатни произведения“.
http://www.harekrishnabg.com/mission/

А това е Асен Генов днес: Асен Генов и Радан Кънев от ДСБ_nАсен Генов зелен активист 1_n

С настоящата публикация „Светът днес“ изказва искрените си съболезнования на стотиците протестиращи,

Реклама

2 отговора на “Сектата на протестиращите? (епизод 2, и снимки)

  1. Бесовете станаха много,и гласовити-а добрите хора са много повече,но не смеят да се обадят/защо да си търсят белята и да си създават главоболие/,затова наглите /сектанти,гейове,обикновени мошеници, откровени далавераджии и т.н./ настъпват необезпокоявано,и нещо повече-просто чакат някой да предприеме нещо срещу тяхната „свобода“ на действие-можем да предположим какви международни упреци ще получим!

  2. Съболезнования също и на горката ни България! Защото тези нещастни индивиди тласкат цялата ни страна към унищожение. Може би не го разбират? Ако Кришна не е счел за нужно да го сподели с тях?…

    Глупостта не е просто недостатък. Както впрочем и гордостта, алчността, честолюбието и други тежки духовни заболявания – иначе казано, грехове. Глупостта е сериозна духовна болест, която в наши дни е силно заразна.

    Страната ни тежко боледува от тези бесове! (Да си спомним „Бесове“ на Достоевски…) Да ни е на помощ нашият Бог – Отец, Син и Дух Свети! Защото за духовната болест има само духовно лекарство. А пък него само Лекарят го дава. (И това изобщо не е Кришна – да поясня за някои…)

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s