Какво изгубихме с края на социализма

752807„Трудно е да отговориш на въпрос, чийто отговор е очевиден“, Бърнард Шоу

Днес е време, когато разни и разнообразни хора разказват, спомнят си, дори се правят, че преосмислят без съмнение положителни неща от действителността по време на т.нар. социализъм. Мисля, че откъслечните им бележки си остават все така едностранни и хаотични, без да искам да ги обидя с това си заключение.

Безплатно образование, безплатно здравеопазване, почти безплатни летувания на море и планина, хранителните продукти и транспорт – за стотинки…и т.н.

Наистина ли гореспоменатото е било вярно или всичко е измислица?
Да, наистина всичко това беше точно така. Но, работата е там, че това не е цялата истина!

Нещо повече – това е само щипка сол в манджата, наречена „социализъм“, ако думата манджа бъде възприета не в отрицателния й смисъл, а в смисъл на хранителна среда за човешките същества. Истината е, че на всичко гореспоменато е само тази част от „айсберга“, наречен „социализъм“, а останалото е добре скрито от първосигналното съзнание.
Да се опитаме да открехнем завесата, м…?!

Разликата между социализма в Народна република България и капитализма в Република България е огромна и това отдавна вече го констатирахте сами, нали?! Браво! Супер сте!

Тогава да видим къде, обаче, се корени коренът на разликата.
Базовото равенство на българите в НРБ беше в това, че и директорът на завод, и обикновеният шофьор, и селскостопанският работник, и Генералният секретар на БКП, и учителят, и геологът – бяха РАВНИ в правото си да получават „дивиденти“, формирани, благодарение на работата на цялата държава.

А това беше фундаментално, неотчуждаемо право на всеки гражданин на Народна Република България. Право – получавано от гражданите на НРБ още с раждането им.

Всички съвременни спомени за следното: как добре се живяло по време на Соца или какви били „премиите“ по онова време, ни запознават само със СЛЕДСТВИЕТО. А причината за следствието е, че всички граждани на НРБ получаваха ПРАВОТО, според което ставаха „акционери“, а едва след това получаваха „преференции“ от положението си.

И ако подобни „бонуси“, вече в наши дни, ви изплатят изведнъж просто така, спрете се и не надавайте френетичен и радостен вик, че уж „държавата помага на гражданите си“! Това е само подаяние, драги мои! Само подаяние! А съвсем НЕ Е реализация на някакво ваше право! Днес, при капитализма, вие НЯМАТЕ права!!!

Формата, под която се извършваше „изплащането на дивидентите“, беше такава, че за нея днес се говори, че това са били нещо като „безплатни социални пакети“. А причината за тази уж безплатност е, че на никого не се раздаваха т.нар. „живи“ пари. Косвеното стимулиране на гражданите даваше възможнаст на държавата да реинвестира там, където повеляват общонародните интереси.

Например, ако инвестираш в медицина и спорт – то това ще доведе, в крайна сметка, до по-здрави хора, ако дадеш финансова инжекция на науката – то това ще доведе до ръст на производителните сили на цялото общество и т.н. , и т.н.

Точно тук е важно да припомня, че ако вчера хората са искали едно, то утре формата на изплащане на дивиденти може да стане друга, подходяща за конкретния момент. Затова е важна не конкретната форма „на изплащане“, а самото БАЗОВО ПРАВО – според което всички граждани на НРБ имаха възможност да получат тези същите „дивиденти“ в този вид, който най-добре отговаря на текущите потребности на соц. обществото.

Добре, да продължим по-нататък. Всичко до момента е ясно, както правилно предполагам 🙂

Българският партиен елит, т.е. партийната номенклатура, баха призовани да проправят пътя на народовластието, да способстват за отсъствието на каквито и да са социални прегради. И, колкото и да не ги харесваме тези партийни номенклатурчици днес, трябва да признаем, че погледнато всеобщо, те се справяха със задачите си. А именно – като цяло и партийните секретари, и обикновените работници получаваха толкова блага и възможности, колкото и най-задръстената чистачка в селсъвета. Не, не започвайте да бълвате колко милиари тона злато е откраднал Тодор Живков! Истината е, че Тодор Живков НЕ Е откраднал нито лев от тази държава, която с гордост наричаме България! Усилено търсеха някакво негово скрито имане след началото на демокрацията, но така и не го откриха. Дори ми казват, че са ровели в саксиите, да не би там, в пръстта на цветята да е било скрито имането на Живков. Е, и в пръстта на цветята не открили нищо. Както и във всички чуждестранни банки, които родните демократи преровили абсолютно целенасочено. Що се отнася до привилегиите на т.нар. партийна номенклатура – да, не може да се отрече, че връзкарството и тогава беше на мода, както и сега. Не може да се отрече, че тогава хвърчаха чанти с агнета към някои величия. Не може да се отрече, че по силата на роднинските си връзки по върховете заставаха близки на партийците негодници…Но, нима това е нещо ново за света?! Нима светът не е създаден така още от раждането си – да дава път на агресивните нищожества?! Но всичко това – и чантите с агнетата, и агресивните нищожества…, нямат никакво значение по отношение на циментираното като в бетон ПРАВО на всички обикновени граждани да се ползват от плюсовете на т.нар. „базово право“ да имат равни права да се учат, да работят, да почиват, да се лекуват и пр. чрез докациите, които им даваше Народната република.

Е, да видим какво се случи сега – някои хора просто откриха изход от патовата ситуация, в която бяха поставени от т.нар. „народна власт“ по време на соца. И не говоря тук само за т.нар. партийна номенклатура, защото във феновете на капитализма има най-малко партийна апаратчици. Феновете на капитализма днес в преобладаващата си част са от бедни човешки същества, които мразят комунистите по рождение, и които мечтаят да стават ултра-милионери, да положат морни кълки на френската Ривиера…

Та, ето какво се случи след 1989 г. – необходимо беше бързо да се „монетизират“ изгодите и бонусите на база място в социалната пирамида, както и да се законооформи възможността натрупаното имане (власт, положение в обществото, придобито държавно имущество и т.н.) да се предава по наследство. С една дума – да живее, капитализмът!

Вкратце казано, след 1989 г. съвсем целенасочено бяха лишени болшинството български граждани от базовото им право да получават „дивиденти“ (от работата на държавата като единен комплекс). А всички тези права на гражданите бяха присвоени в частна полза от една шепа хора.

Да, това беше направено по блестящ начин!

Блестящ? Ми, да. Защото народът се хвана на въдицата – вървяха мантри за 2 милиона вида салами, с които ще се тъпчем по време на демокрацията. Облъчваха ни с дърабърствания от рода на: „сега ще ни плащат толкова, колкото на западняците“, „целят свят ни чака, само да се освободим от властта на мръсните комунисти и тутакси ще ни приемат в съюза на „братските капиталистически народи“…

Така под цялата тази мръсна манипулация, илюзия и истерия се случи коренната, фундаменталната промяна на обществената система. Промяна, която болшинството хора днес усещат всеки ден, но не могат да изразят всичко това с точните думи. А именно:

Случи се промяна на формата на собствеността. Обикновените граждани престанаха да бъдат акционери и днес никой на никого вече НЕ Е длъжен! А елитът надеждно фиксира чрез закони своето положение.

Съвременна България – това е една гигантска фирма, в която шестват няколко клана „акционери“, които получават дивидентите на всички граждани на държавата, а  дивидентите по време на соца принадлежаха на всички граждани на републиката. А последният споменат факт позволяваше да се дотират различни сфери в обществото – училища, детски градини, спортни площадки, отбори, музикални школи…и така да се инвестира в КОМПЛЕКСНОТО РАЗВИТЕ на всички граждани на Народна република България.

Тези настоящите „мега-акционери“ днес получават печалбата от построеното от нашите родители,баби и дядовци, за което те се бореха по време на Втората световна война, а създаденото беше построено за ВСИЧКИ граждани на „корпорацията“, наречена Народна република България.

За всичик граждани, които някога имаха пълното право да пеят „Горда Стара планина…нашият победен строй!“ – защото де-юре и де-факто същите тези граждани бяха СОБСТВЕНИЦИ (т.е. „акционери“) в своята Родина.

След 1989 г. същите тези „акционери“ рязко бяха превърнати в сборище от „наемни работници“. А такива работници – взаимозаменяеми – не представляват особена ценност, нали?! Като се скапеш от работа по 12-14 часа на ден, започваш да боледуваш често, състаряваш се…А щом се разболяваш често или остарееш – вън! Ще намерим друг!

Хората станаха вещи, като принтерите в офиса.

Тук е мястото да отбележа, че колкото е по-ниска заплатата (за която наемните работници са готови да дадат труда си), толкова по-голяма е печалбата за новите собственици. И това последното произтича от една принципно важна отличителна черта на Системата, наречена Капитализъм.

Ако местните работници са „нерентабилни“, значи трябва да се доведат чужденци. Така се случва в развитите икономики на Запада. Там чужденците са в позицията на нещо като полуроби. А за инвестиране, за субсидиране, за квалификация на гражданите – е, върху всичко това с удоволствие може да се изплюе всеки работодател. Да си стоят в копторите и да си пият ракийката на мизерията си!

Но да се върнем към фундаменталния въпрос на това писание – че някогашните граждани на Народна република България бяха акционери.

А от това следва логичният извод:

– за всеки гражданин беше изгодно и другите граждани да живеят достоен живот, да притежават максимално качествено образование, да им се намери подходящо работно място – просто защото връзката между гражданите беше желязна и непоклатима. Не, това не беше любовна връзка хе-хе 🙂 Другояче бяха обвързани хората тогава. Просто нямаше мърдане – всички имаха РАВНИ права да консумират правата си! А последното беше фиксирано в Конституцията на НРБ.

Това е най-важната разлика между Народна република България и Република България.

А всички големи медии си мълчат по въпроса като ощипани моми, които ги е срам да нададат вой от синьото ощипано. Ако някой се осмели в прав текст да каже, че с края на Народна република България спечели „елитът“, а изгубиха 99% от хората в държавата, то това ще предизвика крайно озлобление от страна на тези, които спретнаха аферата и до днес жънат плодовете от труда си. Като казвам „елит“, имам предвид днешният елит, защото, както всички знаем, олигархията НЯМА партиен цвят. Олигархията има само дъх на пари! Елитът днес е сложна конфигурация между бивши партийци и агресивни нищожества от всякакви цветове…Всички те НЯМАТ идейна принадлежност. Имат само тлъсти банкови сметки, получени за сметка на милионите обикновени граждани. Сякаш държавата е създадена да им бъде от полза! Сякаш милионите българи са сътворени, за да им пълнят сметките! Сякаш Вселената се върти около собствените им имения!

За жалост, обикновените хора и до днес не разбират какво конкретно им отнеха. Всичко, което виждам по темата са някакви смутни спомени, рудиментирани и фрагментирани, повърхностни и носталгични. Да, всички те говорят за държавата, в която някога се живееше „по-справедливо“ и хиляди пъти по-добре от днес.

Да видим сега защо се бъгна в тази държава с идването на капитализма.

От къде идваха безплатните неща по време на соца?
Много просто – от юридически фиксираното право, че държавата принадлежи на всички граждани, по равно.

А самите граждани не бяха просто абстрактно население, случайно и на прибежки спринтиращи по някаква територия, а бивши акционери и бивши собственици с равни права върху печалба от дейността на мега-корпорацията, носеща името Народна република България.

Собственици – които преметнаха така ловко, така звънко, така грамотно, че някои от тях и до днес все още смятат, че случайно са настъпили мотиката по дръжката.

С една дума – вместо да повтаряме до втръсване за безплатното образование и безплатното здравеопазване, а другата страна на барикадата да ни втръсва с опяванията си за  лагерите и репресиите, да вземем да говорим по същество, м?!

Работата не е до това дали е била хубава Народната република или не е била хубава, а в това, че лишиха народа от фундаменталните му базови права.

Правата върху доходите от работата, която те извършваха в собствената си страна. И дори тези доходи в „живи пари“ да бяха малки, дори да не влизаха в персоналната банкова сметка на хората, то всичики имаха право на едно от най-добрите образования на планетата, а и на една от най-добрата здравна помощ ЗА ВСИЧКИ на планетата…! Всичко това вече го няма. Всички накуп бяха ограбени!

И абсолютно не е важно дали тогава се строеше „развит социализъм“,“държавен капитализъм“ или някакъв друг вид социализъм…Важно е друго – че жизненото равнище на гражданите, притежаващи „базовото право“, беше значително по-високо, отколкото е сега.

Всички, които ви говорят, че като вземат изборите и ще ви увеличат заплатите или пенсиите, ви баламосват с подаяния. Да, това е чистокръвна демагогия и отклоняване на вниманието от главното.

Всички ние, обикновените хора, си оставаме лишени от базовото право на собственост върху частичката от богатството на нашата Родина. И като говорим за богатство от държавата, не си мислете, че на всеки един от нас трябваше да се полага някакво конкретно борче или мина. Просто всички имахме право да ползваме по време на соца един неголям дял от общия БВП на страната. И го ползвахме този дял – чрез евтината храна, чрез обучението без пари, чрез лечението без пари, чрез летуването, платено от режийните, които профсъюзите по време на соца раздаваха, чрез безплатните школи, чрез финансирането на културата и спорта…И най-големият селянин от Горно Нанадолнище по време на социализма можеше да стане диригент, професор, учител…, ако имаше талант и качества за това.

Без прословутото „базово право“ ние ще си останем вечни наемници, тресящи се от страх, че ще останат без работа, че ще изгубят ипотекираното жилище, че ще останат без средства за съществуване, т.е. ще останат без хляб.

Да, на наемния работник може да му се изплати заплата, но той няма да получи нито троха повече от печалбата от частната фирма. Затова наемният работник не смее да си отвори устата по повода. Това е табу! А по време на соца хората получаваха малка заплата, но затова пък ходеха на кино с билетче за по 15-20 стотинки…

Не знам дали осъзнавате, но всичко това е СТРАШНО. Ако всеки жител на тази държава разбира как реално стоят нещата и от какво конкретно са го лишили след 1989 г., то това ще отнеме легитимността на всички участващи в прехода политически партии и ще изтласка на преден план само тези партии, които призовават да се върне на гражданите същото това „базово право“. А за да се върне то, трябва да се законооформи, да се изиска и да се проведе Ре-национализация!

И, между другото, именно тук се крие отговорът на въпроса „Ако е толкова умен, защо е толкова беден?“

Защото гражданите изгубиха правото на съпричастност към богатствата на държавата си. Това, че държавата процъфтява или загива – днес предизвиква само безразличие. Най-много да ви засегне леко самолюбието или да се асоциирате с Родината по време на победата на Кубрат Пулев на ринга…

И не се залъгвайте, че България е бедна държава! Хич дори не е бедна! България МОЖЕ да обезпечи баналното нормално преживяване на всички свои граждани. Банално, но нормално, нали разбирате, а не като сегашното – банално, но мизерно съществуване. А това е позор! Позор, който лежи на съвестта на всички, които се въртят из парламента вече над 20 години…

Да, и докато не съм забравила. Фразата, която така обичат да повтарят „Ние получихме свободата си!“ – в действителността означава нещо съвсем друго – „Те ни дадоха свободата“.

Не бях в случая много ясна, но, надявам се, ще разберете цинизма и забавната откровеност на фразата, която новите капиталисти умело втълпиха в умовете на хората.

Каква свобода?
Какъв швепс?
Какви 5 лева?

Е, в заключение, а и за да подкрепя тезата на писанието си, няма да цитирам старата Конституция на Народна република България, за да ви принудя сами да се заровите и да откриете текстовете за базовото ни право от времето на соца.
Е, това беше.
Благодаря за вниманието и…не унивайте!
Времето ВЕЧЕ е наше! хе-хе 🙂

Петя Паликрушева

Реклама

32 отговора на “Какво изгубихме с края на социализма

 1. извечна страшна болшевишка пропаганда=лъжа и демагогия
  е

 2. Димитър е готов за поста „Външен министър“!
  Подкован,окован, мазен, зализан, олизан, с перо в …… и музи в буклите – момче образовано по хамерикански тертип -съвременно тарикатче . Ашколсун, младеж! Ама то трябва и мисъл да тече в главичката – да има разсъдък, както казва нашият учител Петър Дънов.
  Дай го по-кротко, младеж!

 3. Има една партия която съсипа идеалите на нашите дядовци и баби на нашите бащи и майки На 12 хиляди убити партизани и ятаци и на 400 хиляди убити инакомислещи в периода от 1923 година до 1944 година .Тази партия предаде Социализма като строй и прие либералните идеи като модел на живот в България и затова когато демократи и либерали дойдат на власт унищожават икономиката на България ,така е били през управлението на демократическият сговор от 1923 година до 1930 и след това на Народният блок от 1931 до превратът 1934 година

 4. Всички бяха вътре в заводите,половината чукаха частно,но заплатите бяха равни-по 200 лева на калпак.Имаше един-единствен емигрант от капитализма в социализма,и то защото се влюбил в гедерейска актриса.Тогава работехме да издържаме мързеливите и некадърните,сега работим за циганите.На село нямаше хора-събираше се по месец-два на година да ходим на селскостопански бригади-садим,окопаваме,поливаме,берем,накрая консервираме.Днес с пенсия като тогавашната ми заплата живея по-задоволително.Въпрос:колко стотици хиляди „бедни“ българи пътуваха до Гърция през четирите почивни дни?

  • Много ти е повърхностен анализа, ако въобще може да се приеме, че е анализ.

 5. Да при комунизма се живееше много по спокойно и сигурно най ме е яд за безплатното здравеопазване а сега хората останаха без зъби и умират защото нямат пари за лекарства а тези които ограбиха българия за тях всичко е безплатно с крадените пари

 6. Димитре.

  „За дефицита, за опашките, за пазаруването с връзки, “ Това ли е всичко лошо,което успя да кажеш за соца ???? ОПАШКИ ИМАШЕ,ЗАЩОТО ХОРАТА ИМАХА ПАРИ ДА КУПУВАТ,СЕГА НЯМАТ ЗА ХЛЯБ И НЯМА ОПАШКИ,ПРАВ СИ. ПАЗАРУВАНЕ С ВРЪЗКИ !?!? НЯМАМ ДУМИ. „ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПЪТУВАШ В ЧУЖБИНА“ Ама ти какво още правиш тук бе боклуко,това ли ти е най-голямата привилегия от демокрацията,че може да заминеш в друга страна ? Ти не си българин,а мазен мангал !!!

  Да ти изброя ли ПРОСТИТЕ,най-първичните недостатъци на демокрацията ?

  1-Карат ни да толерираме гейове. КАРАТ НИ,не ни го „препоръчват“
  2-Карат ни да толерираме убийци и всякакви изроди
  3-В половината демократични страни употреба на наркотици е ПОЗВОЛЕНА
  4-Карат ни да толерираме ислямисти,да ги приемаме,отглеждаме и да даваме убежища на камикадзета
  5-Унищожиха образованието и средното Ай Кю
  6-Унищожиха болниците
  7-Унищожиха правосъдната система
  8-Унищожиха МВР
  9-Напълни се с НАРКОМАНИ
  10-Бедност,хората умират от глад БУКВАЛНО.
  11-БОКЛУЦИ,всичко което купуватш е БОКЛУК и се чупи още в гаранция. Принципа на западняците е „важното е да ИЗГЛЕЖДА добре“ а дали върши работа,тях не ги интересува,всичко което продават е боклук.
  12-Храната е БОКЛУК,ОТРОВНА Е,ГМО Е,ГОВНО Е,ядеш я всеки ден и се тровиш.
  13-Радиацията се е увеличила десеторно,всеки втори българин има тумор (повечето доброкачествено ЗА СЕГА) липом,папилом и какви ли не израстъци.
  14-Тока поскъпка,ИЗРЯЗХМА СИ ГОРИТЕ
  15-Крадат ни ЗЕМЯТА т.нар АРЕНДАТОРИ,българската земя на която майка ти и баща ти-циганите са погребани,Димитре

  Мога да продължавам така не до 100,а до МИЛИОН,изрод гнусен олигофренясал,но на такива като теб им трябва само сопа зад врата,а не обяснения,ЗАЩОТО РУСОФОБА НЕ РАЗБИТА И НЯМА СМИСЪЛ ДА МУ СЕ ОБЯСНЯВА,ЗАЩОТО ТОЯ КОЙТО ОБИЧА ЕС И ЗАПАДА Е ЗА БЕСИЛО,ВСИЧКО ОСТАНАЛО Е ЗАГУБА НА ВРЕМЕ И НА ТЕБЕ ДИМИТРЕ ЩЕ ТИ ДОЙДЕ РЕДА,ЗА ТОВА ПО-ДОБРЕ СЕ ВЪЗПОЛЗВАЙ ОТ ЕДИНСТВЕНОТО ПРЕИМУЩЕСТВО НА ДЕМОКРАЦИЯТА,КОЕТО СПОМЕНА – ДА ИЗБЯГАШ В ЧУЖБИНА !!!

 7. Пропускате нещо много важно! Тези граждани-акционери, които, казвате, получавали дивидентите тогава, беше дошло време и да си разпределят дълговете натрупани, не толкова от тяхното не-работене, а от некадърното управление на държавните инвестиции и от масовите кражби по високите етажи и на тогавашната власт.Кому беше нужен заводът за тежко машиностроене в Радомир, който загроби милиарди? Кому беше нужна „Трета металургична база“ в Дебелт ? Кому и за какво беше нужен „Стан щекел“, пак там, спазари го Огнян Дойнов за $160 000 000, а беше работил 30 години в Италия и когато го докараха в сандъци в Дебелт се оказа, че са необходими още $150 000 000 за автоматизация и управление ? С този завод щяхме да произвеждаме специална ламарина за снаряди, които да се произвеждат в СССР.Не знам каква е била комисионната в долари на покойния вече Дойнов, но може би я знае всеизвестният „СТЕНМАРК“ .Нали , тогава и той е бил толкова „равен“, колкото мене? Вероятно и той като мене , когато разхожда децата си е заобикалял от далеч КОРЕКОМИТЕ, за да не се чуди какво да им отговори, когато го запитат защо неговите парички не вървят в тези хубави магазини и защо не отиде някъде да работи за такива по-хубави парички?
  А колкото до „нарязването“ на хубавите фабрики, кой „НАРЯЗА“ външните български , държавни фирми , в които бяха прехвърлени , маса държавни долари ? Кой „НАРЯЗА“ българските марки цигари, та се оказаха собственост на руски фирми ? Кой „НАРЯЗА“
  Българския туризъм в началото на 90-те ? Тогава многогодишни клиенти от Белгия питаха по телефона съпругата ми, защо е толкова зает курорта „Слънчев Бряг“ та им отказват места, когато в същност комплексът беше празен ? Аз знам , целта е била да се приватизира за жълти стотинки, а в последствие да се върнат ограбените от България пари , като „Чужди инвестиции“ . Уважаема госпожо, не съм идиот и в окото ми не плува кораб, с тези умилителни слова няма да ме провокирате. Да и аз тогава бях млад, не на 70 год., и за мен тогава животът беше по розов, но поради моята младост и надежди , а не заради вмирисания Ви режим. Ако имате свяст, сложете си ръка на сърцето и ако писанието Ви не е поръчка признайте си !

 8. – Принципно е права г. Паликрушева – НАИСТИНА българите бяха съсобственици, акционери (но с орязани права) на общонародната собственост и по силата на това деляха приблизително наравно (но не съвсем -имаше привилегировани) „дивидентите“. Но липсата на свободна конкуренция ограничаваше икон. развитие. В резултат днес съвкупният общ. продукт е доста по-голям (благодарение и на техн.прогрес), ала дивидентите от печалбата се отнемат от тясна група експлоататори – в огромен процент, по-висок от Зап.Европа, например. Връщането на гражданите на общата собственост би било СПРАВЕДЛИВО, но ми се струва невъзможно вече. Впрочем, сигурно всички помнят, че 1990-92- имаше такова полит. движение и в Парламента – „РАВЕН СТАРТ“, за ефективна приватизация с бонове и др. – водено от Николай Близнаков (пловдивски депутат) и до. Ганчо Ганчев (икономист) – но то не получи подкрепа и бе напълно изтласкано. Трудно ще е сега да се направи нещо.

 9. петенце, скъпа, или си млада кифла потомка на партиен секретар, или самата ти си се чувствала като „акционер“ на комунизма преди 10.11.1989г. Единствените доволни от власта преди 89г, бяха тези които бяха близко до казана. А въпросните разпределители се грижеха мноооого яростно обикновенният човек да си седи на село, да НЯМА кола, да НЕ може да си купи апартамент, дори и някак си да спести пари (мисията невъзможна преди 10.11.1989г, както и след това) и много други такива. Я да видим – ти ма патко заспала, що не говориш за белене, примерно? Може би баща ти, а може и лично да си пращала хора там? А може и да са си го заслужавали? Врагове на народа? и съдът беше обективен може би? но най – важното – кажи си ТИ КАК СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВА от комунистическия режим? Всички помним как партийните другари баха една идея по-равни от останалите. Само ти говориш за равенство, което на практика НЕ СЪЩЕСТВУВАШЕ. И още – ти какво – не виждаш катастрофите и фалитите на соца ли? празните магазини и купонната система не я помниш ли? А за партийните другари дали нямаше специализирани магазини? В които нямаше дефицит, но можеше да пазаруват само някои избрани „равни“? и още безброй такива, но такива като теб винаги ще искат да избягат от реалността, та нали при комузма всичко е общо, включително и отговорността за некъдърието им…… Засрами се – украсявайки утопия която никога не е работила, не правиш услуга на обществото, а на партията столетница, тероризираща страната вече цяло СТОЛЕТИЕ!

 10. Pingback: Какво загубихме и какво спечелихме | Tepavica online·

 11. аргон
  Че Гевара е евреин по майка. Майката на Че Гевара е руската еврейка Соня Шейнерман, която се омъжва за Ернесто Гевара Линч и променя името си на Селия де ла Серна.

 12. Всеки, който е „закачил“ от соц-а, всъщност е загубил времето( живота си), прекаран тогава. Защото 10.11.1989г. ни върна на нула, дори под нулата. С малки изключения – на тези, които спечелиха(пари) от този обрат, но пък не знаят какво са загубили.
  Имаше и добри, и лоши практики. Добрите практики бяха и част от системата, и част от лични качества на значими в политиката ни люде(но по-малко). Лошите практики от соц-а бяха предимно плод на „личните качества“ на мнозина незначими в политиката ни био единици, но пък прекалено амбициозни и налагащо се нагли.
  В човешката история винаги се е налагал по-силният, но по-умният винаги е съумявал да оцелее и не само да просъществува, но и да надделее, макар и по-бавничко.
  В нашата история отдавна липсват умни, особено напоследък. И откъде да се появят, като нито тези, дето ги раждат, знаят какво е, нито тези, дето пърхат около им за ситни ползички, са чули, чели или знаят от собствен опит що е то ум.

 13. Този Димитър е пълен боклук! Просто нямам думи за неговата некомпетентност! Виждайки положението в страната ни как може на черното да казваш бяло?Хора с неговите разбирания докараха България до дъното и заради тях няма да се оправим в близките 3-4 десетилетия!

 14. Не знам дали е нов и дали е зомбиран, но тоя е много тъп (тъй де, тоя Димитър)! Честно! И сега като няма „гражданство“ и като се натъпка цяла България в Столицата, заради безмозъчното управление и съсредоточаване на целия бизнес и държавна администрация на едно място, много ли си щастлив, „столичанино в повече“! Тъпак!

 15. Браво, Петя! Не Ви познавам, но вие сте много достойно и умно момиче. Не обръщайте внимание на политическите неграмотници. Ако имам честта да Ви стисна ръката, ще бъда горд. Работете!

  • Браво,радвам се ,че има и умни хора които знаят и могат да ценят

 16. Mите,нещо болнав ми се чинеш чадо! Да идеш фелшер да та прегледа!

 17. Петя, Петя, забрави ли, че те нарязаха държавата и я продадоха на скрап. Сега какво ще „Ре-национализираме“ и с какъв оборотен капитал ще го стопанисваме?

  • Никога не е толкова зле, че да не може да стане още по-лошо. Затова най-важното е да се промени посоката на развитие, да се спре затъването, да се предотврати смъртта на народа. Все още не е твърде късно. А останалото – какво и как ще се прави… то е в Божиите ръце. България е оцелявала в най-тежки времена. Ако даде Бог, ще оцелее и под това робство. Има решения, има и мерки. Не е страшно, че са нарязали държавата. Страшно е, че провеждат геноцид над българския народ, като нарязват (на филийки) умовете на хората. Това е, което незабавно трябва да спре.

 18. Е, Петя, тук наистина запали крушата! Не знам какви читатели очакваш да се хванат на тези брътвежи, но писанията ти явно не са насочени към интелигентна и здравомислеща публика. Освен всичко друго защо не спомена и за крепостното ни право на „жителство“ по време на соца? За дефицита, за опашките, за пазаруването с връзки, за невъзможността да пътуваме в чужбина, за убийствата по границите ни… Толкова много „права“, че чак се задушаваш!

  • И ти ли, Бруте, ще ми оборваш общото правило с частни примери? Няма да успееш, хората не са чак толкова слепи и прости. Изобщо не е вярно, че в България имало някакъв „просветен елит“, който бил в състояние да разбере и да осъществи високоумните, високосправедливи и високомъдри идеологически постановки на съвременната ни политическа класа. А останалите читатели били едни прости плебеи, които нищо не разбирали и ставали само да бъдат манипулирани и водени за носа. А „цветът на нацията“ – просветеният елит, пред който явно се прекланяш, явно е т.нар. „гражданско общество“, състоящо се от безбройните соросоидни НПО-та с чуждестранно финансиране и всички мръсни червеи, бъкащи в тях. НПО-тата, всички разни „Институти за нещо-си“, „Центрове за нещо-си“ и „Фондации нещо-си“ са пълни с такива високомъдри интелегенти. Те пък са много, ама супер много „здравомислещи“, за разлика от „болномислещите“ плебеи и прочее презряни от теб народни селяндури и профани. Нали така, Димитре? Явно, мръсните самозванци от т.нар. „гражданско общество“ имат според теб правото да разбират нещата и да ги правят, а плебеите и профаните трябва да си мълчат и да дърпат талигата?

   Да имаш да вземаш! И ние, обикновените граждани, не сме прости. И сред нас има висшисти. И ние разбираме от икономика, социология, политика, и ние четем книги, и ние глави носим на раменете. И ние имаме право на мнение и то МНОГО РЯДКО е неправилно. Майната ви, на вас, високоумните соросоиди!

   Да, имаше отвратителни неща и при социализма, имаше безброй извращения на основната му идея. Да, и самият „научен“ комунизъм е с вродени пороци. (Може би именно поради това, че е „научен“ само в кавички.) Но когато лекуваш болест чрез ампутация на главата не си лекар, а убиец. Не може да замениш една болна система с друга, още по-болна и антихуманна и да крещиш, какво геройство си извършил. Злоупотребата не отменя правилната употреба. (Abusus non tollit usum.) Някои тук прекрасно помним лошотиите, които изтъкваш. Знаем ги много по-добре от теб, всезнайко! Те не доказват нищо, защото не изразяват същността на лявата идея, на социалистическата държава по принцип. Те само показват капаните, в които тя пада. Не е къртицата, която по принцип не понася светлината, този критик, който ще ме учи – каква била опасността от изгаряне на плажа. С явния извод: „не ходете, там на плажа е ужасно“. Ужасно е за теб, къртицо – марш в дупката! Никой не иска съветите ти.

   • Я виж ти! Каква агресия! Но защо ли се учудвам? Комуноидите още от раждането си са закърмени с агресия и жажда за кръв. Нали същите кръволоци взривиха една църква и убиха 150 души. А колко раниха? В този атентат бяха убити повече български генерали и полковници отколкото през Първата световна война. А когато дойдоха на власт през 1944 г. продължиха да се държат като нелегална банда, избивайки без съд и присъда цвета на българската нация. Но защо ли да наливам вода в счупена стомна?

   • О, вие, „неагресивните“, вие „само“ депопулирахте България от население 8.5 милиона (предимно етнически българи) до 6 милиона (една трета от тях считащи се за нещо друго). Вие, милите и нежни „демократизатори“ сте по-страшни от най-злите убийци и фашисти! На вашата съвест лежат 2.5 МИЛИОНА българи, изчезнали в небитието. Още Хитлер е казвал: има много безкръвни начини да се отстранят нежеланите народи. Но фашистите бяха съдени за ГЕНОЦИД. Кой ще ви съди ВАС, злодеите? Понеже определението за геноцид е съзнателно и целенасочено да предизвикваш измирането на един народ – без значение какви методи използваш. А вие, „демократите“, направихте точно това. Съзнателно и целенасочено, за което има документи (проектът „Ран-Ът“, да речем). Та кой, казваш, бил „агресивен“ и зъл? Този, който говори истината, естествено – защото вие, чедата на мрака, мразите истината повече от всичко. За вас, истинските убийци на българския народ, няма по-голяма „агресия“ от това, да бъдете изкарани на светло и да бъдете наречени с истинските ви имена.

  • За дефицита, за опашките, за пазаруването с връзки, за невъзможността да пътуваме в чужбина, за убийствата по границите ни…

   Митко ,Мите ,Митенце …задаваш ли си въпроса защо имаше дефицит -на стоките произведени в СИВ и наплив за купуване на валута второ направление – за да се пазарува в т.н Кореком или Трансимпекс…а отговора е много прост хората имаха работа ,сигурносто и достатъчно много пари за да пазаруват и понякога именно поради това търсеха връзки за някой по дефецитни стоки …а те бяха дефицитни защото гражданите на НРБ имаха левчете …вярно днес няма дефицит ,но хората нямат и пари …и работа и т. и т.н …а колкото за връзките ,те и днес са актуални много повече от тогава пример : за работно място ,за купуване стара кола /от някоя баба / …лъжи лъжи за днешното щасливо време където закупуването на жилище се превърна от реалност в химера …
   а колкото за пътуването зад граница не пътуваха ли хората на екскурзии /аз поне съм карал над 100 групи по 180 човека До Виена …а какво ще кажеш за спортисти ,хористи ,артисти и те ли не пътуваха и изведнъж излиза ,че не беше баш така както казваш ….а за убийствата просто не ми се коментира ….задай си въпроса кои бягаха нелегално зад граница и на какво бяха готови те и защо плачеха после като деца за скапаната България нали бяха добре там …/като черноработници /
   тожа е но се съмнявам ти да ме разбереш защото си продукт на едно ново зомбирано поколение

   • Не, не съм от „ново“, още по-малко от „зомбирано“ поколение. Просто не разбирам носталгията ви по една изкуствена, измислена система, която (Слава Богу) остана в историята. Не че сега всичко върви по мед и масло (много далеч съм от тази мисъл), но хора като вас, които зомбират младите със славословене на развития социализъм трябва да бъдат съдени за „пропагандиране на човеконенавистнически идеологии“. Защото и фашизмът, и комунизмът са родени от дявола, те са рожба на Антихриста – най-големите злини на ХХ век.

  • Димитре,не ни казваш на колко си години,преживял ли си това време.Ако това е верно,направи сравнение със сегашния хал на обикновенните хора.В България сега има роби,истински безправни роби

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s