ОТ УТОПИЯ КЪМ НАУКА / УТОПИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ (1 ч.)

Първа част Мечтите за нов строй, в който няма да има потисничество, възникват в зората на класовото общество. Те преминават от поколение в поколение и вдъхновяват хората на труда срещу […]

Оценяване:

Към статията