Либералите катастрофираха държавата, да си ходят

Нищета 2Необходимата алтернатива

От 25 години нито един политик в България не е формулирал нормална алтернатива за развитието на държавата ни, която да се противопостави на бушуващия в страната либерализъм.

И за да не се гмуркаме в дълбините на идеологиите, веднага да хванем бика да рогата, както се казва, и да помислим върху приложимостта на една малка, елементарна, но наложителна крачка към практическото прилагане на модел за алтернативата на либерализма.

Да помислим за държавното регулиране на цените на хранителните продукти от първа необходимост.

Тук убедените марксисти, подобно на мен, веднага ще възкликнат: „Но за да регулираме цените на хранителните продукти, трябва първо изцяло да сменим политическата и икономическата система в страната и подкрепящата я идеология“.
Да, принципно ще бъдат прави да твърдят това.

Но: докато чакаме нужното време, нужното място, нужния авангард и прочие, все пак да се опитаме да направим нещо полезно за нацията, че нацията тръгна да измира, господа и другари.

Тук ще вметна веднага, че отровата на либерализма е пропита навсякъде – сред политическата класа, сред експертите на либералната идеология, които ни облъчват ежедневно от телевизиите… Да, в България сме отровени повече от либералната идеология, отколкото на Запад. Ето, дори сред комунистите е вкарана тезата, че при „пазарна икономика“ не е възможно регулиране на цените. Дори, ще кажат те, е недопустимо това да се извърши.

Нищета doЕ, няма невъзможни неща. Всичко е допустимо, когато животът на народа ти го налага!

Но за да подкрепя тезата си, предлагам да вперим взор на Запад.

Да погледнем в Европейския съюз, в който ние искаме или не искаме сме част.

Същият този ЕС, а всички държави в него провеждат абсолютно либерална икономическа политика, позволи през 2010 г. на министъра на търговията, промишлеността и туризма на Кипър Антонис Пасхолидис да постави горен предел на цените на хранителните продукти. Той се допита се до Еврокомисията за одобрението на този механизъм в условията на свободен пазар и Брюксел одобри пределните цени.
Така министърът постави лимит на цените на основните хранителни продукти в Кипър, поне за даден период от време, докато бе налице ценови сговор между производителите. А в България подобен сговор е налице почти без прекъсване над 20 години. И в това няма какво да се залъгваме.

Сега да погледнем в САЩ, където прякото регулиране на хранителните продукти се смята за недопустима практика, но Щатите активно използват методи за косвено регулиране. Защото, както знаете, гладни бунтове не са нужни на никого, нали така…

През втората половина на 20 век в САЩ ценообразуването се подлага на пряк и косвен контрол. В началото на 70-те години инфлационните процеси застрашават да се стоварят върху американското общество чрез галопираща инфлация. Тогава през 1971 г.  в САЩ е установен пряк централизиран контрол над цените с едновременно замразяване на заплатите. Е, в България заплатите са замразени и без държавата да налага това, следователно няма лошо да се помисли върху тази практика и у нас, понеже положението е „паднал Марко в ряката“, както се казва.

През 90-те годиин в САЩ се запазват държавните цени в отраслите с естествени монополи (енергетика…). В някои щати дори се въвеждат държавни тарифи за междуградски автомобилни и ж.п. превози.

Нищета eСега да погледнем Норвегия: Основната роля в държавното регулиране на цените в Норвегия има Законът за контрол над цените, печалбата и ограничаването на конкуренцията, а също редица кралски резолюции, издадени на базата на този закон. Специалните органи по ценообразуването там са Съвета по цените, Дирекции по цените, Държавна инспекция по цените.

Държавата определя максималното и минималното ниво на цените, „замразява“ цените, налага ред при надценките, максимален процент на печалба. Например, държавата Норвегия определя държавни цени на месото, млякото, цимента, лекарствата.
В същото време Норвегия, както всички знаем, е зависима от външния пазар. Тогава държавата защитава националната си икономика, вкарвайки в нормален ред съотношението между цените на външния и вътрешния пазар. Ако импортът довежда до нежелано изменение в съотношението на цените на вътрешния пазар, то правителството прибягва да ограничаване на импорта.

Само у нас по този въпрос не няма ни вопъл, нито стон…

Нашите телевизионни гурута ежедневно ни втълпяват, че „пазарът ще постави всичко на мястото си“, че търговците на хляб имат пълното право да раздуват цените по каквито и да са природни или неприродни причини. „Та ние ще изгубим нишата, която законно ни се полага!“, – ще изкрещят те, парализирайки се, че няма да има още и още по-голяма печалба от хляба насъщний…

С една дума, време е да поговорим на висок тон с родните либерали за „любимата“ им държавната намеса в условията на Свободен пазар.

Нищета България 26Десетилетия ни втълпяват, че държавата не бива да се намесва в икономиката. Че държавата трябва да се грижи само за бизнеса, разбирай едрия бизнес, а и за реда на улиците, разбирай всички малки и големи протестни мероприятия да се съпровождат от кордон от полицаи.

Нашите либерали, апропо, забравят, че държавата на първо място трябва да се грижи за своята отбранителна способност, ако е нормална държава. Но, имайки предвид отчайващото състояние на армията ни, по-добре да не задълбаваме по темата, защото ще затънем в тресавището на собственото си блато…

Българската държава в условията на демокрацията престана да чува гласа на разума, не защото има разрив между ума и сърцето на държавните ни мъже, а защото държавните ни мъже, дори тези, които не изповядват идеите на либерализма, не смеят да формулират алтернатива на тази разгробила света идеология.

Нашите държавни мъже добре разбират, че отмяната на безплатното здравеопазване, безплатното образование и солидарната пенсионна система ни води до катастрофа, но…мозъците, облъчени от либералната пропаганда, които медиите постоянно пропагандират, им втълпяват, че „социалните разходи трябва да се съкратят“.
BULGARIA-POLITICS-PROTESTОсновният спор между либералите и техните противници в сферата на икономиката върви по следния въпрос – какво не може пазарът. Либералите твърдят, че пазарът може почти всичко. А някои либерали, крайните, дори казват, че той, разбирай свободният пазар, е всичко. Още малко и да призоват към приватизация и либерализация на армията, на полицията и на затворите.

Техните противници не вярват в могъществото на пазара. До нахлуването на либералната хегемония националните държави в Западна Европа живееха в система, която условно ще наречем „ляво-консервативен консенсус“. Шведските социалдемократи още през 30-те години нарекоха тази политика „исторически компромис“. В смисъл, компромис между бизнесмените-богаташи и трудещите се. Този консенсус, този компромис, се свеждаше до това, че социалните права на гражданите са толкова неотменни права, колкото са неотменни и традиционните „‘права на човека“.  И пазарът не е способен да защити социалните права на гражданите. А затова тези права трябва да бъдат защитени от държавата.

Идеята за социалните права е едно от най-важните достижения на европейската мисъл на XX век. При това, забележете, идеята възниква в толкова различни по идеите си хора – при революционни марксисти, в социалната доктрина на католическата църква, в етичното учение на Кант и различни практици в социалните реформи. Да, Западът ефективно подкрепи тези идеи, но не поради добро сърце, а от страх сред западния елит пред военната и пропагандна мощ на Съветския съюз.

Основните права на гражданите са правото на живот и правото на труд. Т.е. става дума за следното: всеки работещ, както и всеки неработещ по уважителни причини човек има право да получава доходи, които да му стигат, за да води т.нар. „нормален живот“. Под „неработещ по уважителни причини“ имам предвид деца, старци, болни и инвалиди.

Нищета протести 06Т.е. става дума не само за правото да умреш от глад, но и за правото на минимална дажба, включваща поне нормално облекло и жилище. Впрочем, социалното законодателство на днешна Германия включва в социалния си минимум значително повече блага. На немските безработни им се полага ползване на транспорт и връзки (включително мобилна връзка и интернет), както и възможност да удовлетворят културните си потребности, в смисъл отвреме-навреме да ходят на кино, театър и в музей. И да си купят няколко книжки.

Либералите мощно възразяват срещу идеята за социалните права на личността. Те умират почти да крещят за „социален паразитизъм“ и за „изхранване на безделници и некадърници“. Тук е време да сме вече крайно резки в изказванията си.
А именно: защо въобще ни е нужна държава, ако тя не ни гарантира дори националната сигурност от чуждестранна агресия, ако тя не ни гарантира защита от улични набези и закрила на домовете ни, ако не й пука, че болшинството граждани живеят в крайна бедност, дори в нищета, а някои буквално измират от глад, други се самозапалват от ненормална за човешкото същество бедност…?!

Аргументът „сами са си виновни“ е абсолютен цинизъм. Не върви. Да си го заврат в дебелите либерални чутури!

Преди пазарните реформи, разбирай по време на социализма, българските граждани живееха абсолютно нормално.

До кога ще плащаме данъци на такава държава, която НЕ провежда нормална за човешките същества социална политика?!

P2172621Заплатите и социалните помощи трябва да гарантират на гражданите нормално ниво и качество на живота! Т.е. доходите на семейството трябва да бъдат такива, че да стигат не само за храна, вода и ток, но и за удовлетворяване на базовите човешки потребности.

Солидарната пенсионна система в България не е нито солидарна, нито пенсионна. Защото не може човек цял живот да е работил и плащал данъци на тази държава, да е родил и отгледал деца и войници на България, а тя да му се отплати с трохи, при това събрани от пода. Не може!

Същото се отнася и до безплатната медицина от времето на социализма, която новодемократите ликвидираха.

IMG_0043Да, и образованието трябва да бъде безплатно, но не защото на някой бизнесмен са нужни специалисти, не. А защото всеки човек има право на образование! Всеки човек! Запомнете го – всеки човек има право на образование! Вие, богатите „трънки и глокинки“, да не се мислите за по-качествени от другите човеци в тая държава?!

Ще кажете, че нямаме икономически ръст. Ми, нали искахте капитализъм, нали виехте от жажда за свободен пазар, нали ревахте, че вече сме европейци и натовци – къде ви е тогава икономическият ръст, м?!

Ако за 25 години не успяхте да пръкнете какъвто и да е икономически ръст за страната, ми, ходете си, бе, чичковци и лелки либерални! Тръгвайте си!

Февруарски протестиИзправете се пред народа си и си признайте, че сгрешихте и му нанесохте непоправими вреди и е време да се оттеглите в замъчетата си, защото този народ вече е гладен като вълча глутница.. А през зимата гладните вълци заобикалят зайко-байко между дръвчетата и…го изяждат. От глад. Дано се сещате какво искам да ви кажа.
Да, време е държавата вече да се намеси. Кой ще го направи, как ще го направи, хич не ни итересува, но е време тя да се намеси, за да гарантира оцеляването на нацията. Защото се видя, че това не може да го направи пазарът.

Т.е. на първо място държавата трябва да създаде нови и нови държавни предприятия, да ги снабди с последните постижения на научно-техническия прогрес, а не да запълва дупките на крадците-заемополучатели от КТБ или да налива в частните училища.

Става дума за създаване на държавни предприятия в селското стопанство, във високите технологии…

Ех, като се сетя какви чудеса бяха съсипани и унищожени…

И още:
За нормалното функциониране на икономиката държавата трябва да подкрепи вътрешния пазар, за да могат работниците със заплатата си да са в състояние да купят продукция от български производители. Т.е. хайде да кажем вече ВЪН на чуждите халета-магазини, натъпкани със стоки, а!

В средносрочна перспектива трябва да оптимизираме и външната си търговия, за да можем да изнасяме суровини с висока принадена стойност, т.е. с висока печалба. Но преди това, драги ми смехурковци от управляващите, хайде да си национализираме златните мини и прочие подобни звена, които дават на държавата сериозна печалба, а!

Ако трябва да продължим с другите държавни ангажименти, които от 25 години са парясани от либералните родни хиени, задължително трябва да изискаме държавата да започне да контролира всичките си полезни изкопаеми, ж.п транспорта, гражданската авиация (то такава държавна вече няма по вина на Иван Костов, т.е. трябва да си я създадем наново, пък Иван Костов един ден ще си получи заслуженото по подобаващ начин), да създаде автомобилен държавен транспорт, и разбира се, да се намеси с твърда ръка в науката, образованието и здравеопазването, защото там се творят чудеса на наглостта.

Всичко гореказано е само минималната нормална социална икономическа политика.

Да отхвърлят гореказаното могат само хора, чийто фуги и клетки са запълнени от бруталността, че „оцеляването на всеки е лична работа на всеки“.

И понеже сега е модерно да се говори за „eвропейския избор“ (колкото и да не ми харесва го давам само за пример), та точно той отхвърля същия този социал-дарвинистки принцип, който споменах по-горе. Социал-дарвинизмът в Европа се приема от не повече от 20 % от населението. За разлика от САЩ, където повече от половината от населението е против безплатното здравеопазване.

Това, което правят с нас управляващите либерали, е североамериканския модел. Защото само в САЩ повече от половината население се придържа към идеологията на индивидуалния успех.

В целия останал свят броят на привържениците на този индивидуален скок в бездната варира само между 10 и 20 процента.

Е, ние ли сме най-големите балъци, та да плуваме срещу вятъра?

Нормално ли е да си на страната на 10 % американци и да обричаш на тотално измиране собствената си нация?!

Не е нормално.

Но е нормално, когато вълците огладнеят да заобиколят зайко-байко между дръвчетата и…да го изядат.

Аууууу!

Петя Паликрушева

за

Движение „Че Гевара“

3 отговора на “Либералите катастрофираха държавата, да си ходят

  1. Няма такова нещо като „невидима ръка на пазара“. Има само „невидима ръка на корпоративния лобизъм“. „Пазарът“ е една лъжа и измама, димна завеса за глупаци, зад която могат да се вършат всевъзможни престъпления, издевателства и нечувани грабежи. Единственият реално свободен и реално функциониращ пазар е всъщност регулираният (!) пазар. В момента, в който той престане да бъде регулиран, моментарно се намесват „невидимите сили“, които го обезобразяват, смачкват и унищожават механизмите му. Защото икономиката е неделима от политиката. В момента в света именно политиката управлява икономиката, а не обратното, понеже корпорациите са се слели с властта. Следователно „пазарът“ е една утопия, химера, научна абстракция, която не може да съществува в реалния свят. С нея най-съзнателно ни лъжат и ни хвърлят прах в очите. Нещо повече – неолибералите също са ужким за регулиране на пазара. Но те все така го „регулират“, че в крайна сметка да съдерат кожата на бедния народ, а не на големите „пазарни играчи“ (олигополистите). Затова неолибералите са даже още по-страшни лъжци и измамници от „класическите“ либерали.

  2. Някой спомня ли си „Криворазбраната циливилизация“?Вече 25 години в България се налага Демократичен идиотизъм.Дори и победиха.До като четях статията,пред очите ми постоянно изкачаше образът на либералния шаман Каролев.Ужас!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s