Внимание! Неусетно ви превръщат във фашисти / Или как и защо Хитлер изби хиляди цигани

_____Intet_navn_____526820aДа, над циганите, които ние, българите, така не одобряваме, е бил извършен ценоцид от нацистка Германия.

Той е организиран и осъществен от нацистите през 1935-1945 г. на територията на Германия, както и в държавите-съюзнички на Третия райх и окупираните страни, т.е. и в България.

Унищожението на цигани е било част от общата политика на национал-социалистите за ликвидиране на политическите им опоненти, както и на опоненти не по политически признак – хомосексуалисти мъже, неизлечимо болни, душевноболни, наркомани, евреи, комунисти, социалисти…

По последни изследвания, броят на циганите-жертви на Хитлер е между 150 000 – 200 000 човека. Броят на пострадалите от фашистите цигани е още по-голям.

81_1_1344330472Циганите се възприемат от гледна точка на РАСОВАТА ТЕОРИЯ на фашизма като заплаха за расовата чистота на немците. Официалната пропаганда провъзгласява немците за представители на чистата арийска раса, която дошла от Индия. Това поставя нацистките теоретици в тотален шах и мат, защото самите цигани са абсолютни и непосредствени бежанци от Индия – те са извънредно близки до съвременното население в Индия от расова гледна точка, говорят на език от индоарийската група – следователно, циганите не са по-малко арийци, отколкото самите немци. Това поставило нацистите в кратка главоблъсканица, но те намерили изход.

Ето какъв изход намерили:

Циганите, живеещи в Европа, били представени като плод на смесване между арийското племе и най-низшите раси от целия свят – това обяснявало факта, че те са „бродяги“ и доказвало тяхната асоциалност. Дори циганите, които имали домове, били признати за потенциално асоциални по силата на своя етнос. Специална комисия препоръчвала отделянето на циганите от немския народ в друга графа.

149Законодателна база за началото на преследването на циганите станал приетият в Бавария на 16 юли 1926 г. „Закон за борба с циганите, бродягите и тунеядците“. По негов модел били ожесточени законите и в други региони.

Следващ етап бил периода от 1935 до 1938 г., когато полицията и социалното министерство в много градове започнали да преместват циганите в ПРИНУДИТЕЛНИ ЛАГЕРИ, често извън градовете, които лагери по-късно получили името „място за правилата на Марцан“. (Берлин-Марцан е нацистки концентрационен лагер, разположен в покрайнините на Берлин. „Площадка за правила“, така нарекли лагера нацистите. Той бил създаден, за да се изчисти града от просяци и джебчии. Затворниците-цигани били принудени да изпълняват принудителен труд, правели им антропологични измервания. Липсвали хигиенни условия, което довело до масови инфекции и заболявания. Само през март 1938 г. са отбелязани 170 случаи на заразявания. През март 1943 г. била извършена мащабна депортация на циганите в концентрационния лагер Освиенцим.)

151От март 1936 г. върху циганите се стоварили т.нар. „Нюрнбергски закони“ за гражданството и расата, които по-рано обслужвали само евреите: било им забранено да сключват брак с немци, да участват в избори, били лишени от гражданство в Третия райх.

Имперският министър на вътрешните работи Фрик упълномощил началникът на берлинската полиция да проведе „всеобщ ден за лов на цигани“.

През лагера Марцан преминали най-малко 1 500 цигани. Това бил своеобразен център, от който циганите били по-късно изпращани за унищожаване. През май 1943 г. те били изпратени в Освиенцим, където и намерили смъртта си в газовите камери.

Deportation of Sinti and Roma gypsies, 1938 (photo)На 16 май 1938 г. по заповед на райхсфюрера от СС Химлер в берлинското разузнаване бил открит отдел за борба с „циганската заплаха“. С това завършила първата фаза по унищожаването на циганите: създаването на псевдонаучен инструментариум, селекция и концентрация в лагери, създаване на централизиран апарат за координация на по-нататъшните престъпни проекти в мащабите на цялата държава и на всички административни нива.

2805010_Genocide_Gypsies_in_Nazi_Germany_An_ExplorationПървият закон, пряко и непосредствено насочен срещу циганите, бил циркулярът на Химлер от 8 декември 1938 г. „За борба с циганската заплаха. В него се говори за „регулиране на циганския въпрос на базата на расовите принципи“.

Унищожението започвало със СТЕРИЛИЗАЦИЯ на циганите (втората половина на 1930-те години). Нацистите изработили лесен метод за стерилизация на жените – убождане на матката с мръсна игла. След процедурата не се оказвала медицинска помощ, независимо от тежките усложнения. Това довеждало до мъчителен възпалителен процес, съпроводен със заразяване на кръвта и смърт. На този метод за стерилизация били подлагани не само възрастните жени, но и малките момичета.

1375537231-genocide-of-roma-people-vigil-and-protest-london_2336235На 27 април 1940 г. по заповед на Химлер започнали първите депортации на цигани от територията на Полша – в трудови и концентрационни лагери, а също в еврейски гета. После последвала заповед за принудително извозване на полските цигани, които водели уседнал живот: те били закарани в еврейските гета, а имуществото им било конфискувано. В град Лодз се намирало най-голямото от завоюваните от Германия територии циганско гето, което послужило за образец за разправа с останалите. То било напълно изолирано от еврейското гето. Първите партиди цигани пристигнали там през есента на 1941 г., транспортирането им било ръководено лично от Адолф Айхман. Само от Лодз били докарани 4996 цигани (в това число 2689 деца), депортирани от лагерите на територията на Австрия. Много от тях вече били крайно изтощени, страдали от болести. От 1943 г. циганите от Лодз започнали да се унищожават в лагера на смъртта Хелмно. От Варшавското гето циганите заедно с евреите били изпратени в лагера на смъртта Треблинка.

Be__ec_-__Gypsy_couple_sitting_in_an_open_areaПрез есента на 1941 г. в окупираните територии на СССР заедно с масовите убийства на евреи, граждани на СССР, комунисти, започнали масовите убийства и на цигани. Айнзацгрупите унищожавали всички табори, които срещали на пътя си. През декември 1941 г. Айнзацгрупа „D“ (командвана от О. Олендорф) масово убивали цигани в Крим, при това убивали вече и цигани, които имали уседнал начин на живот. Този опит бил разпространен, започвайки от пролетта на 1942 г. върху цялата окупирана на СССР територия (с изключение на румънската зона на окупация). Наказателните отряди се ръководели от „принципа на кръвта“. Убийството на цигани-селски стопани, на цигани-работници в градове или артисти не се вписвали в рамките на борбата срещу таборните криминално проявени цигани. Достатъчна била циганската им принадлежност, за да станат жертва на полицията.

bigkingПрез 1943-1944 г. цигани били избивани заедно със славяни и комунисти при изгарянето на „партизански селища“, при изчистването от нелегални и т.н.

Най-масово изтребление на циганско население е фиксирано в Западна Украйна (Бабий Яр), Смоленск, Ленинградска и Псковска области. На територията на СССР по време на Втората световна война от фашистите са убити не по-малко от 30  000 цигани.

BloodSamplingmУнищожаването на немските цигани

На 16 декември 1942 г. със заповед на Химлер било препоръчано „да се подбират по определени критерии полу-цигани, цигани-рома, както и представители на цигански родове от балкански произход, а по време на акцията за няколко седмици те да бъдат изпратени в концентрационни лагери“.

В йерархията на жертвите на геноцида над циганите от страна на фашистите се забелязват три степени:

1. „чистокръвни или добри в циганското разбиране полу-цигани“. Те попадали в графата „наследство от арийските предци“ и трябвало да бъдат оставени живи за научни изследвания, задължително заминавали под наздора на СС към Бургенланд и Нойзидлердее.

dachau2. втората група били „социално адаптираните“ цигани. Те подлежали на стерилизация моментално след 11-годиша възраст.

3. третата група трябвало незабавно да замине за Освиенцим.

Арестите на немските цигани започнала в ранната пролет на 1943 г. Арестувани били дори циганите, които служели в немската армия и имали бойни награди. Арестуваните били изпращани в Освиенцим.

В Освиенцим оставяли живи главно немските цигани-синти, които нацистите смятали за по-цивилизовани. Полските, руските, литовските, сръбските, унгарските цигани били унищожавани в газовите камери веднага след пристигането им в лагера. Но в немските цигани масово измирали от глад и болести, нетрудоспособните моментално изпращали в газовите камери.

emaciated-20child-20at-20the-20jasenovac-20camp-jpgКогато съветската армия през 1944 г. се доближила достатъчно до Освиенцим, децата и нетрудоспособните затворници от „циганския сектор“ на секундата ги изпратили в газовите камери, а останалите били изведени в други лагери, по-далече от линията на фронта.

Геноцид в Хърватия

Унищожаване на цигани се провеждало и в Независимата хърватска държава, която активно си сътрудничела с хитлеристка Германия. Системата на лагерите на смъртта Ясеновац, намиращ се на 60 км от Загреб, била внедрена и тук с пряката заповед на министъра на вътрешните работи на режима на усташите А. Артукович през август 1941 г. за унищожаване на сърби, евреи, цигани и комунисти.

Медицински опити, проведени над цигани в концлагерите

EvaJustinmНацистите изпитвали интерес към циганите, що за народ били те, щом учените казвали, че това са индо-арийци. Сред циганите се срещали и хора със сини очи. В концентрационния лагер Дахау на синеоките цигани им изваждали очите, за да изучат този феномен. В лагера на смъртта Дахау, по заповед на Химлер, били извършени опити над 40 цигани по обезводняване на организма. Извършвани били и други опити, които довели до пълна инвалидизация и смърт на хората.

Геноцид на фашистите над циганите

В Естония били унищожени около 97 % от циганите
В Латвия били унищожени около 50 % от циганите.
exp1В Хърватия били унищожени около 90 % от циганите.
В Полша били унищожени около 70 % от циганите.
В СССР, върху окупираните територии, били унищожени до 50 % от циганите.

 

Да, и написалият тези редове НЕ одобрява начина на живот и нравите на някои цигани днес.

Но, написалият тези редове вижда ежедневната фиксация на народа ни САМО върху циганите, после САМО върху турците…, което отчита като голяма грешка.

Извършва се съвсем целенасочено промиване на мозъци с цел отклоняване на вниманието върху УДОБНИЯ „враг“, върху най-лесно смилаемия „враг“…

gypsy06.14Сега си помислeте следното: циганите, турците и евреите ли ви пречат в живота?

Те ли са ПРИЧИНАТА за катастрофиралата България?

Не са ли циганите само СЛЕДСТВИЕ?

Коя е причината?

Капитализмът (т.е. икономическите условия, които той обуславя) ли е причината?

Ако унищожим циганите, България ще цъфне и ще върже ли?

Ако ликвидираме циганите, ще ти увеличат ли заплатата, ще имаш ли равен шанс за развитие и живот с този на богатите тук?

Ако не, тогава помисли върху въпроса: дали пък самият капитализъм  не е причината за блатото, в което превърнаха България.

И понеже над нас, българите, също се упражнява геноцид вече над 20 години, замислете се върху горните редове – дали пък някой нарочно не ви втълпява, че циганите са ни врага, а в същото време истинският ни враг тихомълком се измъква по бели гащи и самодоволно потрива ръце от кеф, че отново и за пореден път е хвърлил прах в очите на българите?

Не сме ли всички ние, които населяваме този грешен свят – цигани, българи, турци, арменци, евреи…, всички обикновени трудови хора, не сме ли всички ние ЖЕРТВА на тази престъпна обществено-икономическа система, наречена КАПИТАЛИЗЪМ, която ни превърна в скотове, в роби, в СТОКА за бандата алчни за власт и пари богаташи?!

Внимание, българи!

Бавно, постепенно, ненатрапчиво, но напълно целенасочено ни втълпяват, че да си фашист НЕ Е лошо, че само Хитлер можел да ни оправи, че циганите са главния проблем на нацията.

После идва ред на турците.

После едва ред на евреите.

После идва ред на комунистите.

После идва ред на славяните.

Ако тогава си останал жив, значи си от „правилната раса“.

Честито!

Но това означава, че вече си станал ФАШИСТ.

Петя Паликрушева

holocaustjosefmengelemedicalexperimentsrialrom_auschwitzsintisinti1sinti3sinti4sinti5sinti48the_holocaust_violence_sf137Цигани Хитлер children1

28 отговора на “Внимание! Неусетно ви превръщат във фашисти / Или как и защо Хитлер изби хиляди цигани

 1. циганите са в България от над 1000г ; родени са тук -значи са български граждани ;но не се приемат от българите само заради цвета на кожата -това е обикновен прост; вроден расизъм; няма патриотизъм или национализъм ;има РАСИЗЪМ; истината е че българин като види циганин лошо му става ;не се чуства комфортно ; затова най-доброто решение за всички е споразумение между ИНДИЯ И БЪЛГАРИЯ за обратно приемане на всички цигани в ИНДИЯ

 2. te sa tyk ot 1320 godina – do momenta ne sa sazdaval problem ..razselixa se -shte ni vzemat darjavata

 3. Циганите като са от Индия и Пакистан що не ги върнат обратно там откъдето са дошли, а?!? Ами и всички т.нар. „бежанци“ ни ги докараха тука да храним и тях! Да, в Индия циганите няма да искат да идат, защото там от векове е въведено кастово деление, а циганите са най-низсшата и безправна каста и там нито има кой да ги храни, нито могат да крадат! В днешно време всичко се автоматизира и работата за хамали и чистачи драстично намаля! Съвременният човек трябва задължително да учи, да се квалифицира и да овладява професии, ако иска да остане на работа!…
  Така че циганите ако не влязат в крак със съвременността, ще могат да бъдат използвани единствено за опитни зайчета в медицината, което е „нехуманно“…
  Но е хуманно ние със свои средства да ги издържаме без те да работят нищо!
  Що се отнася до фашизма, такъв е имало само в Испания и Италия. Думата произлиза от латинското „фашио“ – сноп пръчки. В Германия е имало само националсоциализъм или нацизъм. Което на практика означава да се грижиш за страната и народа си. А днес нацизъм е „мръсна“ дума?!? На практика хората които се грижат за държавата си и за народа си ги обявиха за престъпници! Неясно защо?!? Ако си даваш задника на чужденците пък си добър и нормален?!?…

  • За българския геноцид 500 години под турско робство защо никой нищо не казва?!? Или българите са добитък, който е позволено да се коли?!?

 4. Циганския геноцид „ЦЕНОЦИТ“ ли се нарича,или това е резултат от неграмотността на автора?!?

 5. Защо си чешете езиците напразно. При решаването на един проблем винаги трябва да се прилага СИСТЕМЕН ПОДХОД, а не да се съди НА ПАРЧЕ. Иначе няма да решим нито един проблем.
  Стига са ни занимавали само с факти – тоя убил някого, този претрепал някого, този откраднал нещо…Това са все СЛЕДСТВИЯ НА НЯКАКВИ ПРИЧИНИ. Защо по времето на „омразния“ Тодор Живков всички цигани работеха и не крадяха масово както сега, не убиваха за пари…На всичко отгоре и учеха…имаха училища построени от държавата, в които се учеха поне до 8-ми клас и получаваха някакъв занаят. В Нова Загора – най-циганския град в България, защото процентно от 20 000 души население на града, 1/3 са цигани – мюсюлмани и християни – обособени в т.н. „Квартал 6“. Там им беше и хубавото триетажно училище „Христо Смирненски“ ! Още в 70-тте години на ХХ век имаха 17 магнетофона „Грюндиг“, фотолаборатория, механична работилница с машини…получавах занаят. И никой в България не приказваше за ИНТЕГРИРАНЕ – ДА СЕ НАМИРА НА ПРИКАЗКИ !?
  ЦИГАНИТЕ РАБОТЕХА В КОНСЕРВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, НА ПОЛЕТО, ПО СКЛАДОВЕТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ…
  КАК МИСЛИТЕ, АКО БЪЛГАРИТЕ БЪДАТ ПОСТАВЕНИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЦИГАНИТЕ – ДА НЕ ИМ ДАВАТ НИКЪДЕ РАБОТА – какво ще стане – ами, същото…и ние ще започнем да крадем, убиваме…и какво ли още не !!! Озаптете си малко злобата и разсъждавайте правилно – трябва ДА СЕ ПРЕМАХНАТ ПРИЧИНИТЕ, а не СЛЕДСТВИЯТА !!! СПОКОЙНО МОЖЕМ ДА КАЖЕМ, ЧЕ СЕГА И БЪЛГАРИТЕ СА ДОВЕДЕНИ ДО ЦИГАНСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ…делят ни само няколко крачки….!!! Погледнете и откъм добрата страна – всеки човек на тази земя е кадърен за нещо…въпросът е да го откриеш…И ДА ГО СТИМУЛИРАШ !!! БЪЛГАРИЯ ОТДАВНА се е превърнала в САНКЦИОНИРАЩА ДЪРЖАВА, а трябва да е СТИМУЛИРАЩА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, та то да се ОТПЛАТИ НА ТЕЗИ, КОИТО МИСЛЯТ ЗА НЕГО ! НАРОДЪТ КАЗВА: „ПОГЛЕДНИ НЯКОГО С ЕДНОТО ОКО, ЗА ДА ТЕ ПОГЛЕДНЕ ТОЙ С ДВЕТЕ ОЧИ !“ ЕДИН ДЪРЖАВЕН МЪЖ СЕ ОЦЕНЯВА ПО ТОВА КАКВО Е НАПРАВИЛ ЗА ДЪРЖАВАТА, А НЕ ЗА НЕГО СИ !?!? Е, направете си този анализ…ВСЕКИ ЧОВЕК МОЖЕ ДА БЪДЕ ДОВЕДЕН ДО ПОЛОЖЕНИЕ ДРУГИТЕ ДА ГО НАМРАЗЯТ !!!

 6. ПРОКЛЕТИ ДАСА УПРАВНИЦИТЕ ОТ 1989 ГОДИНА ТЕ ДОКАРАХА БЪЛГАРИЯ ДО ТОВА ДЕРЕЖЕ ЗА КОИТО НЯМА ЗАКОН ТЕСА ФАШИСТИТЕ НА НАЦИЯТА

 7. Статията прави някакви странни изкуствени аналогии и връзки, които нямат нищо общо с реалността в България.

  Въпросът е некоректно поставен. Всъщност проблемът не е в самите цигани, а във ВЛАСТТА, която злоупотребява с тях. Никой в България не ощетява циганите. Даже и националистите (а по-точно, патриотите) не пропагандират изтреблението или изгонването им, точно обратното.

  Например, противно на всички клевети, лъжи и помии, с които соросоидите заливат партия „Атака“ от сутрин до вечер, истината е, че единствено тя се бори за правата на циганите. Единствено тя защитава техния истински интерес. А той е те да бъдат интегрирани в българското общество. Не да бъдат изтребени и изгонени, не да бъдат разграничени от българите, а напротив – да бъдат привлечени. Едва тогава, когато за тях стане нормално да бъдат българи, когато започнат даже да се гордеят, че са българи, те ще могат да преодолеят културното си изоставане.

  Проблемът е в определението на думата „нация“. Какво е това нещо „българска нация“? Това чисто етническо понятие ли е? Партия „Атака“ казва „не“. Държавното строителство не е задължително да става на моно-етнически принцип.

  Формирането на нацията може да се извършва от различни етноси. Важното обаче е тази обща нация да бъде ЕДИННА. И да бъде, естествено, обединена в една обща култура, обща писменост, общи ценности, общ език (а желателно е и една масова, традиционна религия). Ако пък има някои разлики между етносите, те трябва да бъдат в не повече от един от тези критерии. Как трябва да става това обединение? Например, единият общ език трябва да бъде задължителен за нацията. Религията може да бъде само „традиционна“ по силата на някакво историческо преобладаване. (Традиционната религия трябва да бъде ценена, уважавана и приоритетно опазвана от държавата.) Ако исторически приоритет има културната традиция на един определен, конкретен етнос, тя не бива да бъде изкуствено изтребвана или обезличавана. Напротив, трябва да бъде поддържана и пазена. Около културната традиция на един „народ-стожер“ се добавят културните традиции на другите етноси. На особена държавна закрила трябва да подлежи „културата-стожер“, но без това да пречи или да ощетява другите етноси, с техните културни традиции. Хармонията на разните етноси с различни култури е възможна единствено при наличието на една водеща етническа култура, която да бъде ценена, но не натрапвана и налагана; пазена и възприемана като водеща, но не като единствена.

  Какво прави в момента колониалната власт? Точно обратното. Тя бетонира гетата, стимулира противоречията между културите и етносите, стреми се да наруши естествения исторически баланс между тях. Мачка и унищожава водещата култура, като изкуствено въздига и налага малцинствените. Под предлог, че заличава някаква мнима несправедливост, че дава равен старт и еднакви права, всъщност дава на малцинствата незаслужени привилегии. (В т.ч. и на т.нар. сексуални малцинства, т.е. на извращенията). Вместо да интегрира малцинствата, тя ги стимулира да се капсулират и да враждуват срещу водещата културна традиция и да водят война с етническото мнозинства и с неговите ценности и традиции.

  Тоест, виждаме, че властта се стреми не към единство на нацията, а напротив, към нейното унищожаване и разпадане. Това е вражеска политика, която има за цел да обезлюди страната, да я разкъса териториално, да посее в нея вражда и ако се получи, даже да разпали етническа война. Това е антинационална политика, която подготвя геноцид – при това не само на един или друг етнос, а на всички етноси, населяващи страната. Т.е., на цялата нация.

  Нека да не наливаме вода в мелницата на подлите колониални идеолози! Ние не може да сме против циганите като етнос. Това, което днес се върши в България няма нищо общо с изтреблението на циганите във фашистка Германия. Идеологията на соросоидите е обратна – като привилегироват циганите, те ги използват като инструмент за разрушаване на цялата нация. Ето защо, ако се настройвате срещу циганите, а не срещу властта, злоупотребяваща с тях (като етнокултурно явление) вие танцувате по тяхната музика.

 8. И след тия страшни кадри,пак крайни изказвания.Какво означава това.Какви изводи трябва да си направим.Кафявата чума вече е пуснала пипалата си.Не разбирате ли,че точно фашизирани националисти чрез подставени журналисти насочват вниманието към ромите,тиражират многократно единични случаи,за да подготвят обществото за ежедневните престъпления на скинари.Те пребиват невинни наши деца и младежи с бухалки и убиват безнаказано.Помислете трезво.Ние ромите ли доведохме родината ни до дъното и да границата на пропастта.От дъното с силен тласък на българи,роми,турци и други граждани на Родината може да се издигнем на повърхността но ако паднем в пропастта измъкване няма.Бъдете сигурни,че ако България падне в пропастта ние сме задружен народ и други роми от други страни ще ни хвърлят въжета и ще ни изтеглят от пропаста но никой фашист няма да ви помогне на вас братя българи-Осъзнайте се .Не се оставяйте да ви манипулират.Погледнете истината,а тя е че не ние крадем хиляди,стотици или милиони и не ние сме мафията във всички етажи на властта.

  • Вие вярвате ли на всичко това, което е писано по-горе?!? Първо – газови камери в концлагерите НЕ е имало! Познавате ли устройството на една газова камера? И знаете ли как работи тя?!? Дори във ФАЩ газовата камера много рядко се използва за екзекуция, защото е изключително сложно и опасно за обслужване съоръжение! За целта ползват най-вече смъртоносна инжекция, електрически стол, по-рядко обесване или разстрел. С „газ“ Циклон Б са обеззаразявани дрехите на затворниците в концлагерите, за да не хванат въшки! Които пък пренасят опасни болести! Какво ще стане ако в такъв лагер пламне епидемия?? С Циклон Б навремето и у нас се обеззаразяваха семена в селското стопанство, но от тази технология май се отказаха, защото е опасна! Замениха я с формалин. Колкото до войните и настройването на хората едни срещу други – всичко това е предварително замислено и добре платено от тия дето държат парите на света. Но на тях и до ден днешен никой не им е потърсил сметка за това, което са правили и правят…

 9. Добре, де, защо статията е озаглавена „Неусетно Ви превръщат във фашисти“? Какво общо има избиването на циганите от Хитлер с днешната ситуация в България, която е на път да стане обратна на Хитлеровата, циганите се чувстват безнаказани и престъпността им се толерира.

 10. На всички цигани, които избиват, ограбват, тормозят, пребиват българи им се плаща за това от българи.

 11. Нека си живеят хората ,но като хора ,а не да нападат и бият ,а да се трудят и изкарват честно парите си ,защото до момента живеят на гърба на целия трудещ се български народ…
  Така както аз си плащам сметките ,така и те да го правят ,а не да чакат и разчитат на помощите от държавата ,защото всъщност те са от работещите хора от техните заплати се удържат тези помощи и на всичко от горе трябва и да ни бият и ограбват !!!!Просто това няма да им го позволим или да стават хора или всяка жаба да си знае гйола !!!!!

 12. Георги Прокопов
  Категорично съм против унищожаването на каквито и да било общности,етноси,групи и пр. Но защо не се признае или да се спомене поне,че в момента циганите извършват геноцид над българите.Няма да давам примери – те са хиляди, не десетки.Кой е виновен за това ли? Всички управляващи от 1989 г. до момента,защото толерират циганите,за да гласуват за политическите партии – купуват ги с какво ли не.А на последък турската партия ДПС спечели най-много – и ще продължи да печели от този цигански електорат. И така ще бъде докато не бъдат забранени всички етнически партии. Освен турските такива има над 10-12 чисто цигански. Някой да е повдигнал въпрос? Не никой – дори от тези определящи се за патриоти и националисти.
  Дори в ефир едни от тези екземпляри самоопределящи се „патриоти“ заявиха,че имат в редиците си като членска маса евреи,цигани,турци и т.н. За какво става на въпрос? Ще се въздържа от коментар. Смятам, че е крайно време циганите да се наричат с истинското им име ЦИГАНИ , не „роми.“

  • Когато има съкращеня„ия от додено предпррреятие началството маха първа циганина българина както винаге 1 2 деца циганина 5 деца те не гледат децата –Задавате ле„и си въпроса „„как се гледат тез деца наравно като българските деца
   да учат изкъпани -доктори дрехи -храна закуски .Българина работи и пак се оплаква Рома какво да каже 5 деца –без работа няма да краде ток ще плаща водА –откаде пари Ще краде не апи и пушек се дига –АЗ лично съм го изпитал на гърба си .ПО ПРОФЕСИЯ КРАНИСТ -има обява търсят -по телефона –идваи веднага почваш отивам -боята ми ме издава че съм влах иии започват ни обещахме на др.остави си документите ще ти се обадим ЕЕбългари не искате мургави на работа –как да си гледам децата–как да плащам тока -вода дрехи болести. ЩЕразбереш за ко става въпрос да станеш циганин и да имаш моите 4 деца –тогаз да те питам .–няма да крадеш .ОТ правителството със заплати по 3000 лв и са мн. по големи цигани от наще цигани–БАНКАТА ЦИГАНИТЕ ЛИ Я ОГРАБИХА БРАТЯТА –ГАЛЕВИ ЦИГАНИ ЛИ СА ХР. БИСЕРОВ ЦИГАНИН ЛИ Е КАКВО ИЗЛИЗА –БАИ –ГАНИО КРАДЕ ПО ВЕЧЕ ОТ ЦИГАНИТЕ.

 13. Тук, в един от коментарите прочетох думичката „пари“, която мисля за основна в живота. Всичко във света е свързано с пари и за пари. Всички, за които, тази дума е „по-далечна“ са обречени на изтребление или приобщаване към световния „робовладелски“ обществен ред. Но парите са притежание на отбрана група хора, които владеят света, а те са БАНКЕРИТЕ.

 14. Остава да видиш и действителният фашистки уклон в БСП и всичко ще е наред!

 15. Ромите са по-важни от българите за ДПС в България. Свиквайте вече медиите са техни и няма връщане. Ще ни дресират с турска чалга, ще се гаврят с умовете ни и до 30 години ще останат само глупаци.

  • Циганите на Европата ли , тях ли искаш на сапун – България и Румъния ги броят за циганите на континента , те са последните , които се интегрират безуспешно с цивилизованите уж народи от запада , за това заплатите в Бг се задържаха най- ниско , та по – ниски и от джигитайските страни в Африка, броят НИ за трето качество и икономически имигранти , така като НИЕ третираме циганите в България , докато Циганите в Европа вече , а и от преди десетки години са в друга социална прослойка , и отношението на западняците към тях , е в съвсем друга посока

 16. КАПИТАЛИЗМЪТ ИМА САМО ЕДНО ЛИЦЕ!
  Човек за човека е ВЪЛК! Човекът се оценява само
  като ПРИХОД И РАЗХОД ЗА ПАРИ! Това са ЗАПАДНИТЕ
  „ценности“!: РОБОВЛАДЕЛСТВО, ИНКВИЗИЦИИ, ВОЙНИ,
  КОНЦЕНТРАЦИОННИ ЛАГЕРИ, БЕЗБРАЧНО И ЕДНОПОЛОВО „семейно“ СЪЖИТЕЛСТВО, лични документи БЕЗ БАЩИНО ИМЕ,…

  • Бaй Гaньо крaде,политиците крaдaт,ок и тове тaкa,бългaрите крaдaт милионите,a не цигaните.Но товa е другa темa.
   Проблемa с мaнгaсaрите е нaлуце особе.но в бедните региони нa стрaнaтa.Решението,мaкaр и крaйно (то е трaйно,нищо Че е крaйно,крaйно зa някои фaнтaзлори седнaли пред мониторите ,опрaвили си животa и дaй дa се Чешaме езиците).Решението е дa се обособят гетa с постоянен военен контрол,не полицейски,a военен! и тaм дa прaвят кaквото знaят.

   И другото решение е,Светa дa се обедини и дa им се нaмери някъде пaрЧе земя,дa им се дaде тaм дa се съберaт всиЧки и дa се приклюЧи цялaтa рaботa.Кaкто Стaлин е нaпрaвил с еврейте!Помислете проблемите сa си същите кaкто и едно време,цикълът се повтaря.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s