Богдан Филов – вярност към фашистка Германия (документи)

2921Из „Дневника на Богдан Филов“

“17 февруари,

…Припомних освен това на Царя и казаното от Паул Шмит в Берлин, когато е станало дума за отношението на германците към нашето правителство…те биха подкрепили всяко правителство, което е в състояние да се справи с комунистите, с евреите, за които в Нова Европа няма място, и с улицата, т.е. с другите политически движения, безразлично дали са левичарски или националистически…Решихме, освен това с царя да се мобилизират в специални групи всички левичари, за да не развалят духа на войската.

След обед виках Михов…Обеща веднага да нареди за мобилизирането на левичарите, като включи в тях и част от студентите-левичари. След него повиках Габровски, с когото обсъдихме подробно положението и взехме следните решения:

 1. Да се почне във вестниците кампания против комунистите и евреите, като същевременно се засилят и мерките срещу тях.
 2. За откриване на убийците на Луков да се даде голяма парична награда…
 3. Да пристъпим по-енергично към създаване на комитети навсякъде в провинцията било под името “Отечествен фронт”, било под името “Народно единство” или “Национално обединение”, като едновременно потърсим начин да обединим легионерите. Това се налага като най-необходима мерка тъкмо в сегашния момент, тъй като повече чувстваме нашата изолираност”.

Припомняме, че Богдан Филов приема антиеврейското законодателство и вкарва България във Втората световна война на страната на фашистка Германия.

Археолог, учен, политик.

На снимката – проф. Богдан Филов на посещение в Италия при Мусолини Богдан Филов на посещение в Италия при Мусолини 03

В качеството си на министър-председател Богдан Филов е вносител на Закона за защита на нацията, приет на 24 декември 1940 г. и съдържащ дискриминационни мерки срещу евреите. Малко по-късно към правителството е създадено Комисарство по еврейските въпроси, което има за цел „окончателното решение на еврейския въпрос“, разбирай избиването им в концлагери. Към края на мандата му като министър-председател в Германия са депортирани над 11 хиляди евреи от освободените български области Македония и Западна Тракия, повечето от които загиват. След протести на обществеността планираното депортиране на евреи с българско гражданство е отменено.

13_bogdan_filov_podpisva_tristranniya_pakt_72На 1 март 1941 г. Филов като премиер подписва в двореца Белведере във Виена присъединяването на България към Тристранния пакт. Пътуването за Виена е с личния самолет на Хитлер и пилота му Ханс Бауер. Заминава вместо министъра на външните работи Иван Попов. Всъщност Попов отказва категорично да свърши тази работа, под предлог че е вдигнал температура. Филов тръгва оптимистично настроен, уверен, че мисията, която изпълнява, е за доброто на България.

Два часа преди подписването на Тристранния пакт германските войски вече са в страната ни.

Филов извършва още едно „родолюбиво“ дело. На 13 декември 1941 г. ръководеното от него правителство под натиска на нацистка Германия обявява т.нар. Символична война на Съединените американски щати и на Великобритания. В резултат на това съюзниците разрушават голяма част от София и други градове с тежки бомбардировки през 1943-1944.

Обвинителен акт e.php Из обвинителен акт и бележки на Вергил Димов във връзка с делото на Йосиф Таджер и Яко Исак Коен, обвинени в създаването на ремсови групи сред еврейската младеж, София, 31 октомври, 1942 г.:

 “…тия ремсови групи, под формата на “журове”, през горния период са устройвали събрания по домовете и квартирите на същите лица, на които са четени, разисквани и разпространявани разни реферати, позиви, информационни бюлетини – издание на комунистическата партия; давани са инструкции и писани писма с заплашителен и протестен характер, до министри, редактори на вестници и други видни столични граждани, които им изпращали било по пощата или хвърляни по дворовете им, събирали членски вноски и парични помощи, а също пласирали марки “помощи и дарения” – като постъпилите суми предали чрез тия техни ръководители на централното управление на нелегалната комунистическа партия за подпомагане нейните членове-интернирани комунисти и техните семейства, както следва:

 1. Нисим Мойс Ниньо чрез Йосиф Таджер се запознал с Самуил Ашер, който при срещи с него, му обяснил, че в света се водела борба между два строя на управление: единия фашисткия, а другия демократическия, че фашисткия строй е против евреите и ги гони навсякъде, че в цяла Европа има един антифашистки фронт, който се бори против всички държави от тристранния пакт, в който влизали поробените народи: чехи, поляци, сърби и гърци и че трябва всеки евреин да бъде на този фронт и да го подпомага с всички сили – по такъв начин успял да го привлече в групата си и още в първото събрание, на което присъствали обвиняемите: П. Паничева, Султана Леви и Хаим Блуменфелд, той му обяснил конспиративните задачи на тяхната ядка, че тя като поделение на РМС (работнически младежки съюз), а последния е на нелегалната комунистическа партия, трябва да привлече нови хора в групата, респ. в партията да…” (из документ от Държавния архив).

В стремежа си да угодят с всички средства на своите господари, българските царедворски министри подписват най-чудовищната смъртна присъда, незапомнена в историята след избиването на юдейските младенци от цар Ирод:

Цар Борис и Богдан Филов на среща с Хитлер

Цар Борис и Богдан Филов на среща с Хитлер

“На основание чл. 1 от закона за възлагане на министерския съвет и свързаните с него въпроси, одобрява се следното:

Възлага се на комисаря за еврейските въпроси да изсели от пределите на страната в споразумение с германските власти 20 000 души евреи.

Присъствали министри: Богдан Филов, Петър Габровски, Борис Йоцов, Добри Божилов, Никола Михов, Никола Захариев, Христо Петров, инж. Дим. Василев, инж. Васил Радославов.

Настоящото постановление не подлежи на обнародване в Държавен вестник. Вярно с оригинала, н-к на канцеларията – М. Стефанов.” (из Документ от Държавния архив)

Приложението на постановлението започва със съдействието на всички полицейски и военни власти. По всички градове на Беломорието са извършени блокади. Започва прибирането на евреите от домовете им, на всички евреи, без нито едно изключение, заедно с болните, с децата, с родилките. Срок за приготвянето – от 15 минути до половин час. Приготвеното за претопяване човешко стадо се натиква в тютюневите складове, където започва ограбването дори на онова, което хората успяват да вземат със себе си в последната минута. Деца, жени и мъже са съблечени напълно голи и оставени на цимента, а след това се натикани в откритите вагони и изпратени към събирателните пунктове Горна Джумая и Дупница, а оттам – в пломбирани вагони към ломското пристанище за натоварването им в шлеповете на смъртта, на път за Полша.

Evrei_Belomorie_Deportirane4269 души от Беломорието и още 7 141 от Македония, изпратени по железниците през Скопие-Белград, пак за Полша – 11 410 души по воля на десетина членове на фашисткия министерски съвет и на техния върховен вожд Борис, биват превърнати на сапун, избити и изтровени в химическите фабрики при проверка на новите задушвили газове на нацистите.

Но договорът е за 20 000 души – не достигат още 8 500 жертви. Те трябвало да се вземат от вътрешността на България. Българският народ успява да попречи за довършването на чудовищното престъпление, затова пък срещу останалите в страната евреи се започва вътрешна масова гонитба чрез неспирни разселвания, побоища, трудови лагери, глад, които вземат много жертви и завършват едва на 9 септември 1944 г., когато е сложен края на расовата омраза.

Отпътуване на кораб с депортирани евреи от пристанище Лом

Отпътуване на кораб с депортирани евреи от пристанище Лом

Засилват се преследванията срещу подозрителни чиновници от всички ведомства, които биха могли с някое свое действие да спъват подготовката за всенародното ограбване на държавата. Фашистките министри се надпреварват да “прочистват” държавния апарат, като се превръщат в шпиони и полицаи. Правото на труд е отнето от всички, които могат да бъдат заподозрени, че дори в мисълта си не одобряват пътя на погрома, по който отива по онова време България.

Министерството на обществените сгради с Номер 1542 от 20 февруари 1943 г. издава следното поверително окръжно до директорите и началниците на служба в министерството:

“По сведение на министерството известни негови служители, които по една или друга причина прикриваха твърде грижливо и умело своите комунистически убеждения и принадлежност, напоследък, вероятно под влияние на развиващите се събития, са свалили маските от лицата си и са показали истинския си лик на изпечени комунисти, родоотстъпници и рушители на установения държавен строй.

Времената, които страната преживява са изключителни и няма място за полумерки. По отношение на всички, които смущават обществения ред и внасят раздвоение в народната душа, ще трябва да се постъпва много строго, без колебание и предразсъдъци.

Ето защо, вменявам в задължение на всички началници, имайки всичко това предвид, да бдят най-внимателно и следят поведението на своите подчинени и щом забележат и най-малките комунистически прояви, да донесат веднага, за да бъдат провинилите се своевременно уволнени от служба, съгласно чл. 20 от Закона за защита на държавата”. (из Документ от Държавния архив)

Министерството на вътрешните работи изпраща на 17.IX. 1943 г. до областните директори, до директора на полицията и до кметовете следното “бързо поверително” писмо:
”Министерството на народното просвещение досега е провеждало надзор върху лицата, които са се записали за студенти в университета “Св. Климент Охридски” и в другите висши наши училища.

Закон за защита на нацията

Закон за защита на нацията

Днескашните обстоятелства и времената, които преживяваме, изискват тоя надзор да се мисли още повече, а това налага пълно съдействие на всички полицейски и административни власти в страната. Затова наредете до местните полицейски органи да изпратят най-късно до 1 октомври 1943 г. в Министерството на народното просвещение – отделение за средното и висше образование – напълно проверени сведения за неблагонадеждните младежи, които са вече студенти в университета “Св. Климент Охридски” и в другите наши висши училища, както и на тия, които ще се запишат за студенти през учебната 1943-1944 г. и за чиято политическа благонадеждност от гледище на Закона за защита на държавата съществува съмнение.

Лица, за които сведенията са неблагоприятни, не ще бъдат приемани в университета и другите висши училища. Въз основа на получените сведения, Министерството на народното просвещение ще приготви списък на лицата, които не могат да бъдат студенти в нашия университет и висши училища.

Също наредете до местните полицейско-административни власти да издават удостоверения за политическа благонадеждност на такива лица, които желаят да стажуват в Института за гимназиални учители през учебната 1943-1944 г. Министерството на народното просвещение е предписало на директора на института за гимназиални учители да не приема на стаж учители, които не му представят удостоверение от местните полицейски власти за политическа благонадеждност, в смисъл, че не са с противодържавни, противонародностни и противорелигиозни убеждения и прояви и че са морално запазени.

Сведенията да се изпращат в два екземпляра. За София – в Дирекцията на полицията, отдел “Държавна сигурност”, а за провинцията – в Областните полицейски управления, откъдето един екземпляр ще се препрати в Министерството на народното просвещение”. (из документ от Държавния архив)

На снимката се вижда Богдан Филов с идеолога на италианския фашизъм Мусолини, 1941 г.

Богдан Филов с идеолога на италианския фашизъм Б. Мусолини, 1941 г.

Богдан Филов с идеолога на италианския фашизъм Б. Мусолини, 1941 г.

Започват масови арести.

Изпратените на място полицейски органи и наказателни команди започват арестуването на цели махали и села. От селищата се проточват орляци от навързани или обградени на тумби млади и стари работници, селяни, интелигенция. Например, през пролетта на 1944 г. Техническото училище в Бяла слатина спира занятията си, за да се съберат в него арестантите от околията.

От цялата околия започват да се точат т.нар. “черни каруци” – близките на задържаните, които всеки ден носят на арестуваните храна, защото полицията не ги храни. Така донесената от близките храна, обаче, в повечето случаи била прибирана от полицаите за гуляите им или хвърляна на свинете.

(Из Доклад на  Александър Белев, комисар по еврейските въпроси до Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното здраве за изселването на евреите от Македония и Беломорието от 4 февруари 1943 г.)

Българското правителство се приветства с фашистки поздрав

Българското правителство се приветства с фашистки поздрав

“А) Райхът е готов да даде съдействие на съюзниците за цялостното разрешаване на еврейския въпрос като приеме еврейското им население. Райхът е готов да приеме еврейското население от Македония и Беломорието, както и нежелателните евреи от старите предели, в брой, посочен от Комисарството.

Б) Броят на евреите, които ще се изселват трябва да бъде предварително установен, за да се вземат от тяхна страна необходимите мерки.

В) Изселването трябва да започне от началото на март като месечно могат да се изселят 10.000-20.000 души, равни на 10-20 специални изселнически влакове.

Г) Изселващите се евреи трябва да бъдат предадени в предварително определени гари.

Д) Събирането на евреите в концентрационни лагери и довеждането им до съответните гари е в тежест на Комисарството.

Народен протест на "черните забрадки" (роднини на убити комунисти) и младежи с искане на смъртна присъда на съдените от Народния съд.

Народен протест на „черните забрадки“ (роднини на убити комунисти) и младежи с искане на смъртна присъда на съдените от Народния съд.

Е) От предаването на евреите на германските власти, те загубват българското поданство, ако са имали такова, и българската власт престава да се интересува за тях.

Ж/ Евреите, които се изселват, могат да вземат със себе си най-много 50-60 кгр (и то само дрехи, завивки и храна за пътя, който ще трае 10-15 дни) на човек. Девизи и валута няма да се вземат.

З) Разписанието на специалните влакове, които ще дойдат от Райха, ще се уговори направо между германските е българските железници.

И) Евреите трябва предварително да бъдат съсредоточени в лагери, близо до отправните гари, за да бъдат натоварени на влаковете щом пристигнат. Ще трябва да се прави сметка, че евреите ще трябва да престояват в лагерите 10-15 дни, а може и месеци.

К) Не е желателно евреите (евентуално и гърците) които ще бъдат вдигани от Беломорието, да минат през турска или гръцка  територия. Затова те ще трябва да бъдат съсредоточени и предадени на някоя нормална гара в  старите предели.

Л) Вдигането на евреите от всяко населено място трябва да стане по възможност наведнъж, за да се избягнат бягствата и отиването в чети.”

(Из Доклад на  Александър Белев, комисар по еврейските въпроси до Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното здраве за изселването на евреите от Македония и Беломорието от 4 февруари 1943 г.)

На 2 февруари 1945 г., след присъда от Народния съд, Богдан Филов е екзекутиран.

Народният съд се провежда под зоркия поглед на множество международни наблюдатели.

Международните наблюдатели не констатират противозаконност на решенията на Народния съд.

Богдан Филов се признава за виновен за провежданата от него държавна фашистка политика.

Петя Паликрушева

Реклама

4 отговора на “Богдан Филов – вярност към фашистка Германия (документи)

 1. Няма планове на българското правитество за унищожаване на евреите в България. В лагерите в Царство България затворените са престоявали между половин и една година, след което са били освобождавани. Няма случаи на насилствена смърт сред лагерниците в тях.

 2. Гнусни комуняги. Национални предатели. Скрийте се някаде и не се обаждай те! Боклуци! Измет!
  Трябваше да направят мавзолея на ай големия предател в българската история и да направят обществена тоалетна да пикаем върху чучолото му.

 3. НАЙ-ЛИЧНИЯ РУСОФИЛ НА БЪЛГАРИЯ – Богдан Филов – Син на ПРЕДАТЕЛЯ на България – подп. ДИМИТЪР ФИЛОВ, които по време на ВЪСТАНИЕТО НА РУСОФИЛИТЕ в Русе и Силистра, разстрелва БЪЛГАРСКИ ВОЙНИЦИ и в момент на незаконно предичане на Държавната ни границата с Румъния, за да се скрие при своите господари – рубладжиите е смъртно ранен и умира в болница в гр. Русе!
  Същият този Рубладжия подписва с Третия Райх, за да могат комуноидите да осъдят България!
  Добре, че Червеноарменците знаят как да унищожат своите пропаднали агенти и как след това да „прехвърлят“ вината за това на Българския народ! Лицемерието е синоним на Българофобия в Русия!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s