The Guardian: Западът говори за нова студена война, за руснаците тя вече започна

Парад 9Сюзън Ричардс

Посещавам Русия вече над 30 години и за тези дълги години видях следното: от еуфорично очакване след падането на комунизма за предстоящ разцвет до последвалото политическо отчаяние. Но пристигайки в Русия след анексията на Крим, бях поразена от видяното.

Разбах, че държавата не е готова за някакъв замразен конфликт или за война с чужди ръце, а към пълномащабна война със Запада. Никога приятелите ми не са били толкова любезни, но този път тяхната загриженост бе видна – те не бяха сигурни, че някъде или някога Русия и Западът отново ще могат да се срещнат.

Вярно е, че подобно светоусещане е резултат от интензивната медийна кампания на Кремъл в последната година. Но аз бързо успях да разбера, че болшинството от руснаците споделят мрачния възглед на правителството си по отношение на Запада и неговите “пробити концепции” за демокрация и свобода.

9 май a7Доколкото режимът е зациклен около идеята за завръщането на империята, огромният геополитически конфликт изглежда възможен. Руските самолети и подводници си играят военни игрички около бреговете на Европа. Но само един самолет, оказал се във въздушното пространство на прибалтийските държави, може да провокира ответен удар от страна на НАТО, който може да бъде искрата за нанасяне на превантивен ядрен удар от страна на Русия. Това ще бъде стратегически отговор, породен от страх да се окажеш слаб пред лицето на превъзхождащата военна мощ на САЩ.

Докато НАТО с всички сили се опитва да убеди членовете си да хвърлят 2 % от БВП за отбрана, Русия тази година увеличи над два пъти военния си бюджет, който вече е 4.2 % от БВП. Проведеният в събота Парад на Победата в Москва беше повече от огромен. Това беше демонстрация на военна сила.

9 май foto-2В същото време икономическата криза в Русия се задълбочава. Работната заплата на правителствените чиновници е замразена. Заплатата в частния сектор е занижена почти с 10 %. Путин заяви, че личната му заплата ще се съкрати с 10 %. Но независимо от кризата, неговата подкрепа от страна на гражданите на Русия се превърна в нещо подобно на преклонение.

Как се оказахме в тази абсурдна и опасна ситуация?

В края на студената война руснаците очакваха да станат част от разширена Европа. Вместо това, в резултат на комбинации от триумфализъм и невежество Западът заигра по старата свирка да се изолира Русия.

Западът твърди, че вината на Путин е в неговия клептократичен режим. Според тази теза, съществуващият

An honour guard from the Presidential Regiment marches at the Red Square in Moscow, on May 9, 2013, during Victory Day parade. Fighter jets screamed over Red Square and heavy tanks rumbled over its cobblestones as Russia flexed today its military muscle on the anniversary of its costly victory over Nazi Germany in World War II. AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV    (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

An honour guard from the Presidential Regiment marches at the Red Square in Moscow, on May 9, 2013, during Victory Day parade. Fighter jets screamed over Red Square and heavy tanks rumbled over its cobblestones as Russia flexed today its military muscle on the anniversary of its costly victory over Nazi Germany in World War II. AFP PHOTO / KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

режим е тръгнал в настъпление след снижаване цените на нефта. Той отвлича вниманието на руската общественост, използвайки за целта външния враг и стартирайки блестяща пропагандна кампания.

Подобна версия твърде лесно снема отговорността от Запада. Когато съветският режим престана да съществува, доминиращото мислене на Запада беше ориентирано към свободния пазар. Управляващите на Запад тогава вярваха, че ние сме в период на “края на историята”, че в еднополярния свят външната политика ще се занима само и единствено с борба за пазари.

Америка и Великобритания спряха изучаването на страните от бившия съветски блок. Американският Държавен департамент и британският Форин офис разпуснаха изследователските си отдели, а точно те осигуряваха информация за политиците. В същото време пресата, която се сблъска със собствената си икономическа криза, също съкрати чуждестранните си кореспонденти. Западътт наистина и напълно сериозно престана да мисли за Русия и нейните съседи.

Но по отношение на отбраната ние не престанахме да се държим като хора, които очакват края на историята. Вместо да ликвидираме отбранителните си структури от времето на студената война, т.е. НАТО, ние го превърнахме в алианс, чиято дейност може да се интерпретира единствено и само като насочена срещу 9 май vladimir-putin-dia-da-vitoriaРусия. Продължихме да го разширяваме на изток, все по-близо до руските граници. В отговор Русия започна да се държи агресивно – отначало с Грузия, после в Крим и Украйна – заради нахълтване в сферите й на влияние.

Западът не се съгласи с тази позиция и започна да твърди, че концепцията за сфери на влияние се отнася само към предишната епоха. Но географията не се променя, както не се променя и създадената от нея чувствителност. Американската политика по отношение на Куба в постсъветската епоха е изградена на същия принцип. Куба отдавна престана да бъде военна заплаха за САЩ. Западът я заклейми, защото в нея видя въплътена възможността на която и да е нация, намираща се така близо до американската граница, да демонстрира “враждебна” идеологическа преданост.

Знамето на победата 9 май 00Краят на студената война не промени и историята. Историята продължи да запълва съдържанието с идентичност, както го прави от хиляди години. Погледнете Украйна: Киев наистина е родина на руската нация. Това има значение, както има значение, че бащите-основатели на Америка са дошли от Британия.

Руското чувство за идентичност, обхващащо безгранични простори от територия до границите на Европа, винаги е било патологично здраво и непробиваемо. Идентичността сплотява, а лоялността разделя. Да погледнем Донбас. Това е родина на донските казаци, чийто кавалерийски части в продължение на много поколения отлично са служили на руските царе. В съветския период казаците са били жестоко преследвани, заради предаността им към царете. Но този район е и родина на иконата на съветския труд Алексей Стаханов, който успял да добие за една смяна 227 тона въглища. Стаханов бил образец за героичното поколение съветски работници. Не е изненада, че в този район пропагандната кампания на Кремъл има успех.

Парад 80Решението на западните лидери да бойкотират руския военен парад по повод 70-та годишнина от победата над Германия може да се струва разумно в светлината на украинския конфликт. Но не беше отчетено доколко емоционална за руснаците е тяхната концепция за фашизма. Западните граждани в продължение на много години хихикаха по повод вицовете от телевизионния сериал “Ало, ало”, но фашизмът не е повод за смях в Русия. Руснаците са ме питали, защо в Литва разрешават да се провеждат маршове в чест на местни нацисти, унищожили 200 хиляди евреи? Защо, питат те, Западът прие в ЕС и НАТО такива “етнократии” като Естония и Латвия, в които руските граждани са подложени на радикална дискриминация?

По данни на Левада-Център, нивото на популярност на Владимир Путин е над 62 %. Тези цифри отразяват не само непоколебимата любов на руснаците към родината им. Те отразяват уязвената гордост във връзка с това, Парад 8че Западът обяви за враг Русия. Продължаващите западни санкции само засилват популярността на Путин. Защото Путин е само симптом на настоящата криза. Русия е много повече от Путин, много повече.

В събота на парада в Москва министърът на отбраната Сергей Шойгу се прекръсти, преминавайки през вратите на Спаската кула в Кремъл. Този неочакван жест възбуди руските блогъри. Фактът, че Шойгу е будист, няма никакво значение. Намирайки се начело на войската си, министърът на отбраната възроди старата традиция и направи това, което в миналото са правели руските генерали преди сражение. Руските блогъри посочват, че този жест е ясна разделителна линия между тяхната култура и Запада, “който изгони Бога от обществото”.

Всички ние трябва отново сериозно да започнем да възприемаме Русия. Трябва да я включим в нашата култура, а не да се опитваме за пореден път да я изолираме.

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. MAY 9, 2013. Russian soldiers with flags marching during the Victory Day military parade in Red Square to commemorate the 68th anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany in 1945. (Photo ITAR-TASS/ Sergei Karpov) Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 9 ìàÿ. Ó÷àñòíèêè âîåííîãî ïàðàäà íà Êðàñíîé ïëîùàäè, ïîñâÿùåííîãî 68-é ãîäîâùèíå ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Ñåðãåé Êàðïîâ

ITAR-TASS: MOSCOW, RUSSIA. MAY 9, 2013. Russian soldiers with flags marching during the Victory Day military parade in Red Square to commemorate the 68th anniversary of the Soviet Union’s victory over Nazi Germany in 1945. (Photo ITAR-TASS/ Sergei Karpov)
Ðîññèÿ. Ìîñêâà. 9 ìàÿ. Ó÷àñòíèêè âîåííîãî ïàðàäà íà Êðàñíîé ïëîùàäè, ïîñâÿùåííîãî 68-é ãîäîâùèíå ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ Ñåðãåé Êàðïîâ

Карл Маркс предупреждаваше, че историята се повтаря – първия път като трагедия, а втория път като фарс.

В днешната ситуация няма нищо смешно.

Ние трябва да помним уроците от първата световна война и внимателно да ги изучим, докато все още не е късно.

Публикувано на 14 май 2015 г.

Подготви Петя Паликрушева

3 отговора на “The Guardian: Западът говори за нова студена война, за руснаците тя вече започна

 1. Статията е писана от Сюзън Ричардс, журналист на „The Guardian“.

  А коментаторът „Slavi Stanchev“ има пълно право да изразява удоволствието си. Защо?…

  Защото въпреки, че статията е пълна с антируски пропагандни клишета и всякакви постановки, представляващи вопиющи тъпотии… Въпреки, че е прекрасна демонстрация на некомпетентност, глупост (само какво съчетание: „патологично здраво“?!… 😀 ) и непрофесионализъм (пресата на запад била съкратила чуждестранните си кореспонденти – ОК, но тогава думичката „некомпетентност“, явно важи и за авторката в т.ч.)… ВЪПРЕКИ всичко това, все пак статията е един плах опит за критично осмисляне на съвременната западна позиция спрямо Русия. В една тоталитарна медийна атмосфера на агресивна омраза, изтъкана от лъжи, клевети и манипулации, е истинско геройство да се напише подобен материал. Това е максималната „обективност“, която може да се очаква от западна медия. И ето я налице. Можем да сме доволни. Не е много, но все пак е нещо.

  • Това е писано от Соросоид на заплата при ЦРУ , защо нищо не се каза че САЩ и нато да заградили Русия с бази

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s