Още за Закона за защита на държавата

Deveti-septemvriЗа да се разбере бездънното падение не само на фашисткото правителство на България в годините на Втората световна война, но и на онези полицейски избраници в парламента тогава, които имат безсрамието по онова време да се наричат “народно събрание”, ще приведем една извадка от дневниците на онова “народно” събрание, от която извадка е виден начинът, по който е прието изменението на Закона за защита на държавата. От извадката личи, че българският “парламент” не е намерил за нужно дори да му се прочетат новите членовете и промени на закона, а се е задоволил само с мотивите за него:
”Преминаваме към точка 5 от дневния ред – първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на държавата.

Които са съгласни да бъдат прочетени само мотивите към законопроекта, моля да си вдигнат ръката. Мнозинство. Събранието приема. Секретарят Стефан Караиванов: (чете)

Мотиви

Към законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на държавата.

Господа народни представители,

Досегашното положение на Закона за защита на държавата указа на некои належащи изменения и допълнения на същия закон, за да бъдат постигнати по-резултатно неговите цели. Некои от предвидените в закона санкции за подбуждане към неподчинение трябва да бъдат разпространени, и за подбуждане на железопътния и телеграфопощенски персонал, когато той е милитаризиран. Наказанието, предвидено в чл. 14 следва да се наложи не само на ония лица, които влизат в връзка с лица, групи или сдружения, намиращи се в чужбина, за подготвяне на престъпления, посочени в същия член, но и за ония, които влизат в връзка с лица, изпратени от чужбина в страната с същите цели. Оправдано би било, също така, да се постанови конфискация на имуществата на лицата, които извършват престъпления по чл. 16 (противобългарска пропаганда по чужди радиостанции). Чл. 22-а ще следва да се допълни като се включат в неговия обсег и престъпленията по чл. 13, за да станат подсъдни и тия важни престъпни деяния на военните съдилища.

Освен това, констатирано е, че организации, посочени в чл. 1 от Закона за защита на държавата, за постигане на своите цели използват като дейци за извършване на престъпления по този закон, лица не навършили 21 годишна възраст, разчитайки на тяхната намалена наказуемост.

Срещу тези опити е предвиден параграф 9 от законопроекта, който дава право на съда, в особено важни случаи, да не заменя наказанието по реда на чл. 58 от нак. Закон и чл. 54 от военно-наказателния закон.

По тия съображения Ви моля, г-да народни представители, ако одобрите, да приемете и гласувате предложения законопроект.

Гр. София, юли 1943 г.

Министър на правосъдието

Д-п К. Партов”

По искане на министъра на правосъдието, германският възпитаник д-р К. Партов, законопроектът се приема без никакви разисквания на първо и второ четене, макар че с този законопроект се отменя член 58 от Н. закон, който предвижда заменяне на смъртното наказание с 15 години затвор за лица от 17 до 21 годишна възраст.

Народните избраници , а и самият министър на правосъдието, по-късно, пред Народния съд, не могат дори да си спомнят кога и как е станала промяната в законодателството, което позволява на съдилищата да окачват дори деца на бесилките.

Но и този закон не е достатъчен за умопомрачените български хитлеристи. За да се предпазят от очакваните саботажи, те започват прилагането и на друг един, не толкова популярен закон – Законът за ограничаване на престъпленията против личната и обществена безопасност. В него също се предвижда смъртно наказание за непълнолетните.

Тези два закона са такива, че за всяка антифашистка проява: казване на няколко думи, писане на писма до министри, слушане на радио, доказано или недоказано деяние срещу хитлеристите – българските съдилища започват издаването на смъртни присъди.

Наистина, как е възможно хора прависти, висшисти, съдии, адвокати, да оставят на синовете и потомците си подобни брутални дела?

Да видим няколко обвинителни акта.

На 22 октомври 1941 г. софийският жител Мите Петров Ангелов, движейки се към 22 часа и 30 минути по ул. “Екатерина Симитчиева”, заедно с Илия Стоянов, започнал да вика:

 • Да живее Сталин! До един ще измрем в борбата за свобода!

Присъда

Осъжда се Мите Петров Ангелов да изтърпи 10 години строг тъмничен затвор и да заплати 175 000 лева глоба. (Нак.дело Номер 524/1941 г. на Софийския военно-полеви съд).

Обвинителен акт

На 23 септември в кафенето на Ал. Белчев, гр. Кюстендил, жителят на същия град, Васил Иванов Ефтимов, по повод съобщението на радиото за голям брой руски пленници, казал, че сега не може да се говори за победител и победен, че макар сега Германия да побеждава, победата ще се реши на зелената маса, и че Русия никога няма да бъде победена.

Присъда

Осъжда Васил Иванов Афтимов да изтърпи 6 години и 5 месеца строг тъмничен затвор и 175 000 лева глоба. (Нак. дело номер 485/1941 година на Софийския военно-полеви съд).

Обвинителен акт

Янко Петров Кукушев от с. Тополница, Дупнишко, на 14 декември 1941 година в село Мламолово започнал да критикува Н.В. Царя и българското правителство и изказал недоверие към тяхната политика.

Присъда

Осъжда Янко Петров Кукушев да изтърпи 10 години строг тъмничен затвор и да заплати 175 000 лева глоба (Нак. дело номер 729/1941 г. на Софийския военно-полеви съд).

Обвинителен акт

В началото на тази 1942 година органите на полицията, служба държавна сигурност, имали сведения, че се разпространяват чрез пощата писма до г.г. министрите и разни високопоставени лица. При направените проучвания и разследвания, полицията се натъкнала на лицето Таню Димитров Тонев, който изготвил и изпратил до г. министър-председателя проф. Богдан Филов следното анонимно писмо:
”Г-н Филов, българските граждани с трепет наблюдават резултатите от продажната ви политика. Вие тикате страната с грамадни крачки към национална катастрофа и т.н.

Присъда

Осъжда Таню Димитров Тонев, 22 годишен, от с. Белица, Харманлийско, студент, да изтърпи 10 години строг тъмничен затвор и заплати 175 000 лева глоба (Нак. дело номер 388/1942 г. на Софийския военно-полеви съд).

Обвинителен акт

На 1 април 1942 година Добри Петров Петков от с. Българане, ловчанско, работник в текстилната фабрика на Н. Рачев в Овча Купел, разпространил в фабриката един позив, съдържащ между другото и следните изрази:
”Текстилки и текстилци, грози ви безработица. Положението на война, в което ни вмъкна предателското правителство на Филов и прекъсването на търговските ни връзки с Съветска Русия лиши нашата индустрия, особено текстилната, от необходимите й сурови материали, внасяни от Англия и Русия…Наличните количества памук за цяла България могат да стигнат до 1 юни…но на германските разбойници, които като скакалци опустошиха нашата страна, не стига това. Сега те протягат хищните си лапи към тоя малък запас от памук. Искат да го отвлекат в Германия…Какво ще стане с нас утре, когато ни изхвърлят на улицата? Не даваме нашия памук на германците”.

Присъда

Осъжда Добри Петров Петков, 20 годишен, работник, да изтърпи 3 години и 4 месеца строг тъмничен затвор ида заплати 50 000 лева глоба.

Колко са подобните присъди?

Събрани са сведения само за присъдите, издадени от военно-полевите съдилища. По данни на военно-съдебната служба при Министерството на войната от 1 януари 1942 година до 4 септември 1944 година, за 2 години и 8 месеца са били привлечени по подозрение и улики в конспирации 64 345 души.

Ето и писмото, което привежда разпределението на съдените по оформени дела:

Министерство на войната

Военно-съдебна служба

Номер 2816

София

Тук…Господина Министъра на пропагандата

 1. Известявам Ви, че дейността на военно-полевите съдилища по Закона за защита на държавата е:
 2. Присъствени смъртни присъди – 405
 3. Отсъствени смъртни присъди – 1185
 4. Изпълнени смъртни присъди – 199
 5. Осъдени на доживотен строг тъмничен затвор – 1133
 6. Осъдени на временен затвор – 7324
 7. Оправдани – 2832
 8. Подсъдими, за които законът предвижда смъртно наказание – 12 461

Началник на службата:

(п) генерал-майор Д. Лилков

Има също така официални сведения за освободените към 9 септември задържани във основа на изключителните закони и обхванатите от наредбите-закони за амнистия, дадена от новата Отечественофронтовска власт:

Таблица

На броя на освободените лица от затворите в страната, към 9 септември 1944 година, които са били осъдени или задържани поради съчувствието им към делото на обединените народи:

 1. Софийски централен затвор – 339 затворника
 2. Бургаски затвор – 207
 3. Варненски затвор – 145
 4. Видински затвор – 265
 5. Врачански затвор – 797
 6. Горно-джумайски затвор – 47
 7. Добрички затвор – 15
 8. Кърджлийски затвор – 177
 9. Кюстендилски затвор – 265
 10. Ловчански затвор – 300
 11. Ломски затвор – 188
 12. Плевенски затвор – 824
 13. Пловдивски затвор – 278
 14. Пазарджишки затвор – 499
 15. Неврокопски затвор – 23
 16. Разградски затвор – 38
 17. Сливенски затвор – 716
 18. Русенски затвор – 14
 19. Старозагорски затвор – 451
 20. Силистренски затвор – 41
 21. Търновски затвор – 287
 22. Хасковски затвор – 290
 23. Шуменски затвор – 438
 24. Сливенски военен затво – 1155

Всичко: 7 800 затворници

Осъдени или задържани по чл. чл. 98 до 145 и 145 до 182 от НЗ…- 81.

Осъдени или задържани по чл. чл. 37, 39, 40 и 41 от закона за гражданската мобилизация – 232.

Осъдени или задържани по чл. чл. 24 и 25 от закона за реквизицията…. – 12

Осъдени или задържани по военно-наказ. Закон – 5

Всичко 8 130 затв.

Началник на наказателния отдел при Министеството на правосъдието Ст. Станев

Преди издаването на присъдите всички подсъдими без изключение са били нечовешки бити и пребивани, за които деяния ще отделим специален материал.

Петя Паликрушева

 

 

2 отговора на “Още за Закона за защита на държавата

 1. А какво се случваше когато в периода 9.09.1944 – 10.11.1989 г някой имаше смелостта да говори против БКП и СССР :
  – затвор
  – концлагер
  – смъртна присъда

 2. Преди 9 септември 1944 година в България има ред, отчетност и архиви, откъдето могат да се намерят сведения за ставащото.
  Но къде са архивите на комунистическото управление за наказаните от „народната власт“???
  😉

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s