Марксизмът е модерен


Izbori_Pavel Ivanov3Павел Иванов е на 46 години, от Пловдив. Той е магистър, със специалност „Българска филология”. Управител на агенция за подготовка и управление на проекти, свързани с образование, медии, PR и др. Работил като журналист, преподавател и ръководител. Като част от специалистите на община „Марица” участва в разработването, спечелването, управлението и отчитането на 16 европейски и национални проекта на обща стойност 23 милиона лева.

Той е председател на Съюза на комунистите в България от 2013-та година до днес. Партията е член на 43-то Народно събрание като част от политическа коалиция „БСП Лява България”. Павел Иванов е инициатор, основател и член на инициативата и обединението на работническите и комунистическите партии на Европа (Брюксел, 2013). Бил е председател на движение „Че Гевара” от 1990 до 2013-та година. Член е на Изпълнителния съвет на Общия работнически синдикален съюз. Павел Иванов е бил част от листите за парламентарни, местни избори и избори за Евро парламента.

Павел Иванов е  кандидат за общински съветник в листата на БСП на предстоящите местни избори с преференциален вот № 11

Аз съм марксист” казвате във Вашата кампания. Защо марксизмът стана отново модерен?

Защото в днешния век единствено марксизмът е способен актуално да обясни причините за капиталистическите противоречия и кризи. Марксизмът казва: „Причина за вашата бедност е това, че шепа капиталисти забогатяват на ваш гръб, лишават ви от бъдеще и освобождението от това съвременно робство е единствено във вашите ръце“. Марксизмът дава обяснение как функционира капиталът, пазарната икономика, какви са движещите сили на ограбването на масите от притежателите на средствата за производство и как този порочен кръг може да бъде прекъснат. Марксизмът е модерен, защото е верен.

Нека се върнем назад към времето на българския социализъм. Какво не харесвахте в него?

Онзи социализъм не беше истински социализъм. Зад фасадата на така наречения „български социализъм” се криеха алчността, лицемерието, елитарността. Появи се отново аристокрацията – този път „червена”, липсваше демокрация в управлението. Така нареченият „социализъм” престана да се грижи за пролетариата. А пролетариатът е хегемонът на революцията, той е основната движеща сила на промяната. Властта реално не принадлежеше на този хегемон, а на хора, които управляваха от негово име.

Не бих искал да обобщавам, тъй като имаше много честни и вярващи в идеята комунисти, но много българи се интересуваха отново само от парите, властта, печалбарството, купуването на апартаменти. Липсваше равенство в обществото – както материално, така и политическо. Това са черти, характерни както за неразвитата човешка същност, така и за старите икономически системи като капитализма. Според мен социализмът у нас и в Източна Европа се провали, защото все още не беше станал такъв.

А какво харесвахте?

Липсата на безработица, безплатното здравеопазване, безплатното и хубаво образование. Наличието на свобода, суверенност, гордост и самочувствие в българите като нация. Знам, че с това твърдение ще учудя мнозина, но смятам, че използвахме включително Съветския съюз, за да извлечем полза за държавата – играехме нашите национални карти доста добре, въпреки, че не бяхме богата държава в бившия СИВ.

Харесвам това, че всеки имаше възможността за избор – да учи, да работи, да се развива. Харесвам възможностите, които социалистическа България даваше на хората, без значение на произхода им и материалното им положение. Харесвам и еманципираното отношение към жените – на практика тук нямаме феминистична революция, защото социалистическа България даде равни права на мъжете и жените още през 44-та година.

И още нещо – въпреки „Желязната завеса” и „Стената”, която Великите сили бяха изградили съвместно, до нас стигаха достиженията на музиката, киното, литературата. През 80-те години аз бях тийнейджър и моето време беше пълно с музика, купони, чисто и незастроено море, хубави планини и любов.

Провали ли се капитализмът? Защо? Има ли нещо в капитализма, което харесвате?

Капитализмът е жилава и много успешна икономическа система. Той генерира огромни средства и е двигател за редица световни достижения в областта на науката, културата, икономиката. Но капитализмът не е вечен. Той умира, защото такава е логиката на развитието – каквото се ражда, то и умира, няма вечни неща. Както умряха робовладелството и феодализмът, така ще умре и капитализмът. Самото му съществуване поражда противоречия, които го водят към собствената му гибел.

Капитализмът се проваля пред очите ни, защото неговата същност са класовият грабеж, експлоатацията, кризите, които унищожават всяка човечност в обществото. От нас зависи дали обществената система, която ще го наследи, ще бъде справедлива и прогресивна. Ако не е такава, може да изчезне и самият човешки живот.

Кои моменти от новото време на света дават нова посока на марксистката философия?

Марксистката философия не е догма и доказва, че е приложима за всичко около нас. Всяко противоречие днес е доказателство за актуалността и виталността на марксизма. Ние живеем във времена на жестоки капиталистически сблъсъци – както между различните капиталистически държави и елити, така и между класата на едрия капитал и класата на хората, които честно се трудят и създават. Марксистката философия е работеща философия, която разкрива противоречията, водещи света към движение, към промяна. Обществото има нужда от морал, а марксизмът е висшата степен на морала. Марксизмът е лекарството, което ще излекува човечеството. Впрочем, марксизъм се изучава изключително сериозно в Англия и САЩ. Марксизмът стана модерен и понякога се превръща дори в маркетингов продукт – преди време Маркс се появи на кредитни карти в Германия. Това го прави популярен, но нашата работа е в това да не позволяваме той да се изпразни от съдържание.

Избройте пет неща, които бихте искали да видите в нашето общество?

Искам да видя общество, в което няма експлоатация на хора от други хора, общество, в което правенето на добро е потребност за всеки човек, в което същността и висшата цел е самият човек, неговото свободно развитие като свободна и творческа личност. Искам да видя общество без омраза и насилие, общество, в което свободното развитие на всеки човек е гаранция за свободното развитие на всички хора.

Нека поговорим и малко за това, че се кандидатирате за общински съветник от листата на БСП, преференциален вот №11. За какво ще работите, ако станете общински съветник?

Влязох в листата на БСП с ясни ангажименти към пловдивчани. Ако бъда избран за общински съветник като представител на моята партия – Съюз на комунистите в България, ще работя за няколко неща като:

Безплатен общински транспорт за ученици, студенти и пенсионери, а за останалите хора – с цена на билета 20 ст. Така, както беше преди години. Искам транспортът да не е само частен, както е в момента само в Пловдив, а Общината да поеме функцията си на собственик и стопанин.

Ще работя за евтини общински социални магазини за хора с ниски доходи, както и за евтини общински социални аптеки. Искаме да има и общински жилища за нуждаещи се млади семейства.

Ще работя за създаване на нови и развиване на съществуващите вече общинските предприятия.

За мен е важна децентрализация на културата, както и създаването на нови безплатни образователни курсове и спортни групи за ученици.

Ще работя за развиване на общинска система за домашен патронаж, която да обхване нуждаещите се.

И още – премахване на синята зона. Има достатъчно ресурси за изграждането на безплатни или почти безплатни общински паркинги на територията на Пловдив.

Ще се боря за ясни ангажименти от страна на едрия бизнес, който инвестира в Пловдив и иска да ползва общински ресурси. Искам той да поеме отговорност за това какво ще направи за работниците си и какви точно социални ангажименти ще поеме към хората за тяхното добруване – чрез заплати, социални ангажименти, благотворителност.

Не искам всички пловдивчани да мизерстват, искам всички пловдивчани да бъдат богати хора – на дух, труд, отговорност, пари.

В предизборната си кампания искате всеки човек да бъде щастлив – какво може един политик да направи за това?

Политиците трябва да носим отговорност – пред хората и съвестта си. Всеки политик трябва да приема своята работа като кауза и призвание, като служене на хората, които са му се доверили, а не като служба. Докато няма закони, обаче, които да регулират този процес, всичко е оставено на личната ценностна система. В политиката най-често нахлуват хора, които страдат от подобни липси – липси на морал и отговорност.

Всъщност, винаги съм настоявал, че всеки човек трябва да бъде готов да бъде политик, защото от всеки човек зависи щастието на обществото.

Реклама

10 отговора на “Марксизмът е модерен

 1. К. Маркс и Ф. Енгелс са поставили началото на научната диалектика, което е начало на научната философия. Ако са направили само това, те пак си остават велики гении, но те са направили и много верни изводи в много области на познанието. Маркс е разработил цялостната правилна теория на капитализма и така разбира дълбоко неговата експлоататорска същност, от което прави верни изводи, че капитализма ще бъде заместен от следващата обществена система – комунизмът. По принцип този извод е верен и работническата класа ще бъде неговия гробокопач, но това е било вярно във времето на оня първичен див капитализъм. Оттогава са минали около 150 г. и нещата са претърпели много промени, които Маркс и Енгелс не могат да предвидят, защото са сложили началото, а всяко начало започва и съдържа най-много грешки. Една грешка на Маркс, Енгелс и Ленин, е че са отричали равновесната система и са абсолютизирали борбата на противоположностите, което социалистическите философи повтаряха като папагали и който не е папагал е против нас. Западните философи, въпреки, че са на много погрешни философски позиции им се присмиваха за това като казваха, че искат да направят равенство в обществото, а отричат равновесието, което е равенство. Много от нещата в диалектиката са си останали на първичното си ниво. На пример диалектиката не е решила и изяснила напълно видовете противоположности и тяхното превръщане, проблемът с противоречията и равновесието, проблемът с триадата на Хегел и най-важното, че в Природата има много явления, при които се постига новото качество без количествени промени. Това дискредитира количествения диалектичен закон и прави диалектиката невярна, а с невярна диалектика не може да има верен Марксизъм. По принцип диалектиката и марксизма са верни, но непълни, останали са си на първично ниво, неразработени. В този смисъл диалектиката и марксизма, трябва да се модернизират, разработят, което времето на Маркс не позволяваше, а социалистическите диктатори не забраняваха, защото трябваше да се критикува Маркс. Тази забрана е в основата на падането на социализма, защото диалектиката е закона на развитието, но тя самата не се развиваше. Диалектико-материалистическият вакуум вече е запълнен с новата философия, която е продължение на диалектиката и Марксизма, Това е Тетралектика на природата, Противоположно на противоположностите, Механизъм на еволюцията, която напълно обединява естествознанието и философията като прави философията доказателствена наука с верни логични изводи. Тетралектиката е разрешила проблема с всички противоречия в диалектиката и най-важното предопределя научното и обществено развитие. БСП е изпаднала във вакуум се хвана за пазарната икономика, за демокрацията и зареза социализма. Изводите от Тетралектиката са, че демокрацията е добър производител чрез свободата, а социализма е добър разпределителен диктат на благата. Това определя, че съвременния капитализъм не е завършил своето развитие, което трябва да се изтегли към нуждите на човека като обедини демокрацията със социализма и последния му етап се превърне в социализъм. За това трябва да се борят левите български и световни сили, защото тази последна фаза на капитализма ще бъде базата върху, която ще стъпи комунизма. В противен случай Маркс ще излезе прав, че капитализмът се превръща в империализъм и на съвременния етап вместо социална база ни изпепелява с атомна гъба. Поздрав!!!

 2. Митев, ти си злобно старче, което живее още в 20-ти век! И разбиранията ти за марксизма са спрели до каскета на Тодор Живков.

  • Да, много съм злобен към НЯКОИ неща. И не прощавам. Към юдео-англосаксонското ЗЛО, например, съм злобен. Към предателствата и подлостите съм злобен. И към ислямското нашествие, и към паразитизма и експлоатацията. Непримиримо съм „злобен“ и „нетолерантен“! Жалко, че не са повечето хора като мен.
   Живея не само в 20-ти век, но във ВСИЧКИ векове, също както и православната църква. Защото има някои неща, които не са във времето, а са НАД времето. И те са истинските неща, истинските ценности, които си струват. Като Истината, например. И Павката Иванов трябваше да каже, че марксизмът не е „моден“ или „модерен“, а е вечен, универсален и винаги актуален, просто защото е истина. (Отделен въпрос е дали това е вярно.) И тогава щеше да спечели повече, отколкото ако се гъне по тенденциите на медийната пропаганда.
   Разбиранията ми за марксизма пък са доста по-широки от тези на Живков. Защото освен, че съм запознат с принципите собствено на марксизма, освен, че съм наясно и с интерпретациите му – на Троцки, на Ленин, на Сталин, преживял съм времето на Хрушчов и Брежнев, но освен това го виждам и от позицията на православен християнин. Едва ли има по-широко виждане от това. Трудно ми е да не виждам марксизма обективно, защото не съм като слепеца пред слона – аз виждам, и то от разстояние – виждам целия слон. А това едва ли може да се каже за някои новоизпечени „марксисти“.

   • Марксиста Митев, който бил православен християнин…. И защото според вас думата „модерен“ не е подходяща, изляхте куп обиди на лична основа? И-ха!

   • Ако някой се обижда на истината, значи толкова повече съм бил прав. „Лично“, но заслужено! И никога не съм казвал, че съм марксист. Познавам марксизма, още в училище бях отличник по политическа подготовка и в армията също. Това не означава, че го вярвам. И не ме дразнят „модернизмите“ на Павката, а неговото лицемерие. Това с „модерният марксизъм“ е просто ярък пример. Но вие копнете по-надълбоко… Слепи ли сте, или глупави, та не виждате, че ви лъже? Лично с дявола ли трябва да се коалира, за да ви светне?

 3. И, Петя, давай, пак ми изтрий кментара, ако не те е срам! Но по-добре ще е ТИ да ми отговориш, вместо „другаря“ Иванов:

  1. Как мислиш, тези обещания, дето ги дава – това ли са най-важните, най-ценни и приоритетни неща, с които трябва да се занимава един общински съветник, особено „марксист“?
  2. Как той лично и с какво, бидейки в бесепутската си компания, ще има възможност да допринесе за постигането на тези цели?
  3. С какво принципно се отличават обещанията му, от тези на която и да е друга партия?

  Не е лошо и да ни обясни някой, как марксизмът, който е класика в политиката, може да бъде „модерен“? Толкова ли е важно да се спечелят малоумниците, че трябва се използват американските методи и клишета? Така ли се „привличат младите“ (тъпите пуберчовци) – като се „презентира“ и „позиционира“ марксизмът като „модерен“? Или той изведнъж наистина е взел, та се е модернизирал, а пък аз нещо съм се бил заблеял, та съм пропуснал този важен момент?…

  Не е ли по-важно от това да е „модерен“, марксизмът да бъде справедлив и спасителен за загиващия народ? С такива „пазарни“ клишета ли трябва да се пропагандира? Ами аз, може ли да пропагандирам Православието като „модерно“, за да привлека младежите? Може, защо не – нали? Добра идея, нали? Не е важно нищо друго, ама виж – модата и „трендът“ ще напълнят храма одма! (Как не съм се сетил досега, бре да му се не види.)

  А относно това, какъв ТОЧНО вид „политика“ прокарва „другарят“, ще се въздържа да обясня. Доколко е искрена и принципна… Какви идеали демонстрира и как ги защитава… Но нищо, както е казал папагалът – „Ей, Иванов! Ти си знаеш…“

 4. „Минус“ за гадния тон на Митев – сори, за пръв път ми е, но винаги си има първи път… В това време разделно, ако не се търсят евтини дивиденти, а наистина ни пука за България, трябва да можем да се „понасяме“. Изригване на емоциите-в краен случай и на точното място. Иначе, хубав ден.

  • Не се притеснявай, тя Петя вече е „решила“ въпроса, като просто е изтрила коментара ми. Има си хас, не може да допусне да бъде „излаган“ нейния довереник… Но това е максимумът, на който е способна, защото просто няма как да даде нито едно разумно обяснение на безумните, предателски действия на „другаря“ Иванов.

  • Ами тогава, значи и вие сте като него същите предатели. Или пък сте просто безумци. Цункайте заедно с Павката, на БСП… хм… ръчицата, да речем. И после, и на господарите им – ПЕС-овете. И да не забравите и на техните господари – брюкселските еврейоатлантици и еврейоинтегристи, и на тях да им цункате. Ето на ТЯХ служи Павката Иванов, големият „марксист“. Дето сте „с него“ и много му вЕрвате. Защото сте податливи на популизъм и демагогия, па нормално си е – с какво сте по-различни от мнозинството българи? Но, ако му зададете на „другаря марксист“ няколко въпроса, още отсега ще разберете как страшно ви работи. А иначе – пак ще разберете, само че малко по-късно – като го видите какви ги върши заедно с бесепутите в Общинския съвет. Пратете го там, дайте му шанс на човека, що па само едни и същи да си пълнят гушките? Трябва от време на време и нови вагабонти да идват. Да заменят преялите. То само глупаците никога няма да се свършат. Само няколко модерни (?!) „марксистки“ клишета им трябват, и готово – „навиха са“… 😀

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s