Как да различим елита от псевдоелита

Елит 8Както е повече от ясно, от елита на една държава зависи съдбата на народа и самата държава. За съжаление, елитът често се подменя с псевдоелит, който тласка народите не към развитие, а към загниване и израждане.

По какви признаци можем да различим елита от псевдоелита?

На помощ ни идва фундаменталният закон в обществото – законът за разпределението. Наричат го още “гаусова форма” – по името на немския математик Карл Гаус, откривателят на този закон.

(В теорията на вероятностите и статистиката нормалното разпределение или разпределението на Гаус e непрекъснато разпределение на вероятност, което често дава добър опис на пробите, групиращи се около средна стойност. Графиката на функцията на плътност на вероятността е с формата на камбана, с максимум в средната стойност, и е известна като функция на Гаус. Нормалното разпределение е често използвано за опис, поне приблизително, на всяка променлива, която клони към групиране около средна стойност. Например, височините на възрастните мъже в Съединените щати са приблизително нормално разпределени, със средна аритметична стойност около 70 инча (1.8 m). Повечето мъже имат височина близка до средната, въпреки че малко число изключения имат височина значително над или под средната аритметична стойност….)

Сега излезте от математическия филм, който се опитвам да изложа по-горе и погледнете на този закон от гледна точна на общественото развитие.

На нормалния закон за разпределение съответстват много страни от живота на едно общество.

Законът за нормалното разпределение има формата на бавно движещи се вълни.

Средната част на вълната – това са болшинството хора, чиято жизнена дейност влияе върху развитието на обществото. И това е без всякакво съмнение. За жалост тъкмо гласовете на тези хора вкарват по време на изборите в “демократичния парламент” „неправилните“ хора, т.е. лъжците, популистите… и така гарантират присъствието във властта на същия този псевдоелит.

В предната част на движещата се вълна на обществото са около 5 % – това са хората, чиято дейност е насочена към развитието на обществото. Това е този елит, който е необходим, за да се случи непрекъснатото развитие на обществото.

Задната част на вълната – също около 5 % – това са тези, които не развиват, а извращават, изкривяват движението на обществото. Макар в речите си същите тези „неправилни хора“ (лъжците, популистите, предателите…) да ни уверяват, че именно те развиват обществото в правилната посока. Реално точно те са разрушителите на обществото.

Затова трябва да се доверяваме НЕ на думите, а на делата!

Колкото и привлекателни да са за ушите ни речите на някои, нормалните хора по време на избори би трябвало да зачеркнат „разрушителите“ и да не гласуват за тях.

Сега е време да помислите спокойно и трезво КОИ могат да бъдат вкарани в графата „разрушители“ на обществото.

Как едно общество може да бъде разрушено?

 1. като се ликвидират възможностите на трудовия човек да се реализира в обществото.
 2. като се сключват предателски за нацията съюзи, договори, споразумения, сделки…и т.н., които обричат нацията на поробващо съществуване за близки и далечни години.
 3. като се затварят очите за жизнените условия, които са в основата за оцеляването на нацията – какво яде народът, как се лекува, каква профилактика се провежда, какви са трудовите условия, какви са моралните ценности, здрави, образовани и перспективни наследници си създава нацията и т.н.
 4. когато нацията бъде лишена от дългосрочни благоприятни перспективи.

Какви качества трябва да притежават хората, за да бъдат в списъка на елита на нацията?

Първо – елитът на нацията трябва да бъде от коренните народи на дадена държава, колкото и това да ви звучи зловещо. Ще обясня основанията си.

Да, елитът на нацията се състои най-вече от държавообразуващия народ. Стремежът от над 20 години да се формира властовия елит от хора от други етноси, различни от българския, е признак за гнилостни процеси в държавата. Всеки човек носи в себе си генетичен код, формиран от морала и културата на същия този народ, от който произхожда, откъдето са неговите родители, предци. Така действията на този човек съзнателно или несъзнателно, зримо или невидимо се влияят от наследствения код. Разбира се, че НЕ Е изключение “кодов” българин да работи СРЕЩУ българите, когато е във властта, но тук вече става дума за друг филм, както се казва…

Но е по-вероятно “кодов” българин да работи ЗА интересите на българите, отколкото “кодов” турчин да работи за интересите на българите и да ЗАГЪРБИ интересите на турците…, нали така?!

Разбира се, че социалната среда е решаващ фактор при оформянето на личността, но понеже сме в социална среда на КАПИТАЛИЗЪМ, в случая изкарваме на преден план другия определящ фактор – наследствения код.

Ако социалната среда на нашите политици беше различна – т.е. ако едните произхождаха от среда на социализъм, а другите от среда на капитализъм, тогава можехме да ги „прецеждаме“ и по социална обусловеност. В случая не можем.

Но е повече от ясно, че ако си потомствен арменец, няма да тръгнеш през глава да участваш в социално движение в защита на българите, но с радост ще се втурнеш да работиш за патриотично, например, движение на арменците у нас или по света…

Такива са фактите. И тук няма нищо нито лично, нито зловещо, нито етническо, нито каквото и да е. Това е реалността.

Второ качество – жертвоготовност.

Огледайте се около вас самите. Ако не сте слепи, то задължително ще забележите, че “демократичните българи” – това са господата, които определят вашия живот и живота на вашите деца, НЕ са особено жертвоготовни.

Предполага се, че като изберете “демократични българи”, те ще жертват живота и личните си интереси в името на народа, във ваше име, ще работят във ваша полза…Е, няма по-голяма наивност от гореописаната, нали?! Делата на “демократичните българи” (тук имам предвид хората, които споделят идеята, че капитализмът е Манната небесна за обществото), ни дават да разберем, че те се отнасят с ПРЕЗРЕНИЕ към българския народ.

Мдаа, трябва да се вярва не на думите, драги ми смехурковци, а на делата.

Трето качество – елитът трябва да е справедлив.

Решенията, които се приемат във всички сфери от живота на един народ – в политическата, нравствената, социалната, икономическата… сфери, трябва да бъдат В ИНТЕРЕС на народа, при това най-напред те трябва да бъдат в интерес на държавообразуващия народ, т.е. на мнозинството. Повтарям, на мнозинството. Това просто е демокрацията – власт на мнозинството. И последното НЕ може да се оспори. Ако в една държава властва малцинството, значи в държавата има ДИКТАТУРА на малцинството над мнозинството. Е, нали не искате да живеете в диктатура?!

Сега да видим какво правят “демократичните българи”: купуват извън България апартаменти, къщи, замъчета, яхти, самолети, изпращат семействата си в места с топъл климат, а децата си – в западни университети.

Е, защо тогава гласуваш за такива персони, драги ми гласоподавателю?!

Нима вярваш, че такива хора ще работят за твоя полза и ще приемат справедливи за теб и семейството ти решения в парламента?!

Или очакваш този, който вече има замъци, ей така, заради благите ти черни очи да реши и тебе да те направи богат и ти един ден да си купиш вила на някой екзотичен остров?!…

Виж сега, за честните ти черни очи на никой от властта НЕ му пука!

Е, тогава защо ще пуснеш отново гласа си за някой лобист на реститутите?! Или за някой, който от над 20 години гълта милиони от европейски програми?! Той няма да ти позволи ТИ да се вредиш в тези програми!

Четвърто качество – елитът трябва да притежава стратегическо мислене.

Елитът трябва да умее да предвижда какво го очаква неговия народ занапред. Занапред означава – какво ще бъде бъдещето на този народ в предстоящите 20, 25, 50 години…Т.е. какви са благоприятните за народа цели и задачи, които трябва да се постигнат.

Сега пак погледнете българската “демократична”, т.е. капиталистическа политическа класа. Вижте резултатите от демократичните години. Нещо така да ви се привиждат розови облачета в тъмния тунел за бъдещите години?!

Няма. Тунелът е тъмен. Цели липсват – нито краткосрочни, нито дългосрочни. По тунела можеш да минеш само пеша, защото ако развиеш бърза скорост при така наличната тъмнина, има голяма вероятност да се удариш челно в някое препятствие.  Тунелът пред българския народ е толкова тъмен, че по пътя има вероятност да те омете някой чужд или свой товарен влак. Това сътвориха от държавата и народа ни “демократичните (капиталистически) българи”.

Е, още ли чакаш някакви чудеса от тях? Пак ли ще ги избереш в парламента?

Някакви стратегически приоритети да си чул да са нацелили същите тези гореописани?!

Тц. Никакви. Нула.

Вървим по течението, носим се като лайно  върху морските вълни около Приморско, казано брутално.

Псевдоелитът замени думата “справедливост” с думата “ефективност”. Тази ефективност ще я чуете почти във всички техни речи. Тя е най-употребяваната дума по време на демокрацията. Толкова е употребявана, че вече отдавна е износена.

Нито ни е ефективна икономиката, нито ни е ефективно образованието, нито ни е ефективно здравеопазването, нито са ни ефективни медиите, нито ни е ефективен патриотизма, нито ни е ефективен морала…

Най ни е ефективно краденето на общонародната собственост!

Браво! Бъл-га-ри, ю-на-ци!

Ако нямаш жал към бедните – жертва на капитализма, значи не ставаш за елит. Поне жал. Защото за да изпитваш чувството за справедливост, трябва в сърцето ти да има поне един милиграм жал към онеправданите – т.е. към тези, които поради липса на пари нямат възможност да се изучат, не могат да се излекуват и измират, стоят през зимата на тъмно и студено, ядат зеле, фасул и картофи целогодишно…. Ако нямаш такъв милиграм в душата си, просто не се кандидатирай за никъде другаде, освен за …теляк в градската баня. Но понеже вече няма градски бани, остава ти само да обслужваш жена си в банята, нищо друго. Или себе си. Да, ако нямаш грам нормалност, е по-вероятно да обслужваш само себе си в банята, защото ще ти се свиди да се раздаваш дори на жена ти…

Псевдоелитът НЕ ВИЖДА, не се интересува от положението на мнозинството българи. А мнозинството живее в мизерия.

Е, защо тогава гласуваш за хора, които СА СЛЕПИ за това разделение в обществото – на бедни и на богати?!

Гласувай за такива, които признават, че обществото ни е КЛАСОВО разделено!

За да може по-късно същите тези да защитят интереса ти като част от онеправданата класа!

Да, в България има класа на богатите. В миналото ги наричаха буржоа. В последно време ги наричаме олигархия. Но в олигархията са само тези, които съчетават финансовото си благополучие с властовото такова. Всички останали богати българи, които, като мишоци тихо си трупат печалбата на гърба на трудовите хора и не се напъват да влизат във властта, продължават да са в класата на богатите.

На другата страна на барикадата стои класата на трудовите хора. Обикновено те са БЕДНИ. Защо са бедни? Ми, не е защото са тъпи, негодни, малоумни, идиоти или дебили…Бедни са, защото, например, имат професии, които ги обричат да са НАЕМНИ работници, т.е. да продават ТРУДА си на капиталистите. Капиталистите от своя страна им хвърлят трохи за така положения квалифициран труд и оставят значителна част от печалбата за джоба си. Затова и заплатите в България са като на възнагражденията на робите по времето на египетския фараон Тутанкамон- т.е. колкото робите да не измрат от глад.

Ако до момента никой от “демократичните българи” (т.е. от феновете на капитализма) не е успял да направи нито грам за мнозинството в мизерия, защо отново се каниш да гласуваш за тези хора?!

Нали очакваш от тях да се грижат за теб?!

Нима очакваш от хора, които ти замазват очите, че обществото ни НЕ Е КЛАСОВО разделено, да защитят интереса ти, ако те дори не признават, че ТИ си от класата на бедните, а ТЕ са от класата на БОГАТИТЕ?!

Същите тези мощно призовават за НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ! Боже, какъв цинизъм!

Бедните да се прегърнат с богатите! Какви идилия! Маргаритки, теменужки и въртележки в макови полета…

Нима очакваш от такива хора, които НЕ признават КЛАСОВАТА БИТКА, да се сбият за теб – бедняка?!

Ми, защо да се бият за тебе, ако си бедняк, щом те не са бедняци?!

Някъде да си видял хиена да се сприятели със зайче?! А да си видял хиена да защити зайчето от нападащия го тигър?! Не си. Тогава?!

Защо си мислиш, че богатият политически тигър ще защити бедното трудещо се зайче в твое лице?!

Затова трябва да подкрепиш само хора, които идейно са призвани да ЗАЩИТАВАТ твоята класа, т.е. класата на трудещите се.

И такива, които имат стратегическата цел да СЕ ЛИКВИДИРАТ експлоататорските класи, като паразитиращи организми в тялото на трудещото се общество.

Ето затова, ако искаме в България да има РЕАЛЕН парламент, т.е. съставен от хора от ЕЛИТА, а не от псивдоелита на нацията, то никога не трябва да забравяме тези горните качества и писания.

Едва тогава у нас ще се съхрани надеждата, че псивдоелитът няма да проникне с лъжливите си обещания в законодателната власт в страната.

Ако, обаче, продължаваме да сме кьорави и глухи, никой няма да ни е виновен, освен онова, което съхраняваме под косата в черепа си.

Петя Паликрушева

Един отговор на “Как да различим елита от псевдоелита

 1. Петя определено прогресира. Вече смело използва в терминологията си думи като „нация“, „коренен народ“ и „държавообразуващ народ“. И не отрича това, че борбата с експлоатацията трябва да започне не едновременно по целия свят, едва ли не – където всички „трудещи се“ братски да си помагат, ха-ха… а в една конкретна страна, където в борбата трябва да победи един даден, конкретен народ (нация).

  Аплодисменти! Това е забележителен напредък!

  И всичко останало също е много добре казано.

  Но Петя продължава да не вижда и да заобикаля само една тема – колониализма. Тази тема включва националния суверенитет, който напълно отсъства при колонизирането (поробването) на нашия (в случая) народ от външни сили.

  Именно тези външни сили затрудняват класовата борба и я правят на практика невъзможна. Защото пред нас стоят вече не само нашите собствени мръсници от българския „елит“, но и цялата огромна банда паразити и убийци от т.нар. „СВЕТОВЕН елит“. Който не е никак за подценяване и не само, че не е по-мек, по-заобиколим от нашия… Но е несравнимо по-силен и по-зловещ.

  От класовата борба има само една по-тежка борба: национално-освободителната. А най-тежката борба е тази, в която класата на онеправданите се бори едновременно и срещу вътрешния експлоататор, и срещу външния поробител (колонизатор).

  Дано по-скоро Петя да узрее и за тази гледна точка, защото тя дава един много важен ПРИОРИТЕТ. Това е приоритетът на национално-освободителната борба.

  Естествено аз не си правя илюзии, че двигател на национално-освободителната борба може да бъде буржоазията. На определен етап тя може да бъде само временен съюзник, а по-късно, би било прекрасно, ако се ограничи в ролята на наблюдател. Но ако не се работи с нея, тя категорично ще стане враг и то още от самото начало. Не е никак мъдро враговете да бъдат зорлем принуждавани да се сплотяват, нали?… По-добре би било обратното…

  Естествено, да се спечели национален суверенитет със или без съдействието на буржоазията, и да се спре дотам – това е страшна глупост. Борбата трябва да се продължи, защото национално-независимата буржоазия неизбежно ще открие, че в даден момент за нея е по-изгодно отново да предаде своята страна и своя народ и да ги върне под колониалното робство. Просто защото така ще печели повече. Когато трябва да избира между печалбата и патриотизма, капиталистът обикновено избира да стане национален предател. Тоест, предпочита печалбата. Трудно е за една малка страна като нашата да си осигури такава мощна икономика, в която капиталистът да печели повече, отколкото ако е, да речем, местен гъзомийник (дистрибутор) на „Монсанто“, крадец на еврофондове и получател на грантове. Глобалният експлоататор обикновено печели повече от локалния.

  И така, след извоюване на суверенитет, борбата трябва да продължи и в посока на една обществена революция. Добре е, ако още от самото начало това е предвидено.

  Но, повтарям – приоритетът е именно на националното освобождение и суверенитета, и едва след това – на социалната революция. Общо взето – гледайте какво е направил Ернесто (Че) Гевара в Куба и го имайте предвид. Никаква социалистическа революция там не би победила, ако първо Куба не беше изгонила щатската марионетка – диктатора Батиста и цялата му колониална администрация. Буржоазията не е искала да съдейства на революцията и затова гражданската война е проляла толкова кръв. Но би било по-добре, все пак, ако това не се наложи. Именно в тази насока трябва да се разговаря с някои… „елитни“ изроди, когато стане ясно, че системата така или иначе ще бъде сменена. Трябва да им стане ясно: или сте с нас и ще получите нещо (поне отначало), или сте против нас и тогава ще ядете бой до дупка, заедно с еврейоатлантиците. Избирайте и го направете веднага! С никой „елит“ не може да се разговаря от преклонена позиция – тогава той просто не чува.

  Понякога трябва да бъдем мъдри в някои неща, както Ленин – с въвеждането на НЭП и Сталин, който е превърнал Съветския съюз в единна империя.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s