Богатите също плачат („El Espectador“, Колумбия)

Според световния барометър на щастието, подготвен от инследователския институт WIN-Gallup International, този показател е най-висок сред колумбийците (75%), след тях са бразилците (74%). При това трябва да се отбележи, че […]

Оценяване:

Към статията