Всички народи на Европа са длъжни да отхвърлят шантажа на капитала, на ЕС и на МВФ

Кипърският народ се обедини срещу шантажа и варварските антинародни мерки, предложени от ЕС и МВФ (с подкрепата на циничните капиталистически правителства), в защита на интересите на частната печалба. Това мощно […]

Оценяване:

Към статията